عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 48

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آنجا که در قانون مجازات اسلامی در خصوص جرائم علیه امنیت همچون عناوین مجرمانه محاربه و افساد فی الارض مشتمل بر برخی ابهامات از جهت تعدد یا وحدت موضوع و نیز روشن نبودن تعریف قانونی و دقیق این عناوین می باشد، از این رو محور اصلی این پژوهش یافتن پاسخ این پرسش است که آیا محاربه و افساد فی الارض دو عنوان مستقل از هم هستند یا اینکه ایندو به نحو ترادف بر موضوع واحدی صادق هستند؟ طرح این پرسش، ناشی از به کار رفته شدن دو عنوان محاربه و افساد فی الارض در آیه شریفه 33 سوره ی مائد ...

معنای لغوی حد، منع است و در اصطلاح شرع و به تبع آن حقوق اسلامی به مجازاتی گفته‌می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده‌باشد. محاربه نیز یکی از حدود الهی است. معنای لغوی محاربه جنگ، کارزار و به طور کلی استفاده از ابزار زور و قدرت برای ابراز دشمنی است. معنای اصطلاحی محاربه نیز برگرفته از آیه 33 سوره مبارکه مائده است. اگرچه محاربه در آیه شریفه به خدا و رسول او اسناد داده‌شده؛ اما مقصود محاربه با مسلمانان و مومنان است و این مسئله تأکید فوق العاده اسلام را درباره‌ی حقوق ...

محاربه از جرایم حدّی است و مطابق نص قرآن کریم برای آن مجازات سنگینی تعیین شده است، علمای اسلام در مبحث حدود، برای محاربه بابی مستقل گشوده، به تفصیل در مورد آن سخن گفته اند و بر اساس روایات معتبر به تعریف محاربه و توضیح ارکان آن پرداخته اند. محاربه که از جرایم علیه امنیت عمومی است، علی رغم تشابهات زیادی با بغی و جرم سیاسی دارد، وجوه افتراقی با هم دارند که این جرایم را از هم منفک می سازد، مثلاً ماهیت جرم بغی، فقط با شورش علیه حکومت اسلامی، قابل تصور است و جرم سیاسی، جرمی است که ...

چکیده: بررسی فقهی-حقوقی محاربه و افساد و تحولات قانونی آن با نگاهی به قانون مجازات اسلامی سال 1392 ساسان زمانی سیوکی دو مقوله محاربه و افساد از عناوین فقهی هستند که پس از انقلاب اسلامی به اقتضای اصل چهارم قانون اساسی وارد قوانین جزایی ایران شدند. این دو مفهوم از مفاهیم بحث بر انگیز بوده و در ماهیت آنها میان فقها و حقوقدانان اختلاف زیادی مشاهده می شود. یکی از این اختلافات ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد است. عده ای از فقها هیچ تفاوتی میان محاربه و افساد قائل نیستن ...

محاربه و بغی دراسلام از مباحث مهمی است که اولی در حوزه جرائم علیه امنیت وآسایش عمومی شهروندان کشور اسلامی و دومی در حوزه جرائم علیه موجودیت حکومت اسلامی در منابع فقهی مورد بحث قرار گرفته است . اما علی رغم وجود دلایل و مستندات شرعی مستقل در خصوص محاربه و بغی در منابع معتبر اسلامی ، در برهه هایی از تاریخ نوعی امتزاج وآمیختگی در مباحث راجع به بغی و محاربه مشاهده می گردد که این امتزاج در قانون مجازات اسلامی هم قابل مشاهده است . به گونه ای که قانونگذار ، علی رغم تأکید فراوا ...

محارب کسی است که برای ترساندن مردم و قصد افساد فی الارض سلاح خود را کشیده و آشکار می‌کند و اصطلاحاً به چنین عملی محاربه گفته می‌شود. به مقتضای آیه 33 سوره مائده، محارب کسی است که با خدا و رسول بجنگد و روی زمین فساد کند. افساد فی الارض عنوانی عام است که محاربه روشن ترین و کامل‌ترین مصداق آن است. عمده ترین شباهت محاربه با بغی و نیز جرم سیاسی، آشوب و تشنج در جامعه و ایجاد اخلال در نظم اجتماعی است؛ اما طرف مقابل محاربه، انسانهایی هستند که مظلوم واقع شده و تحت حمایت خدا و رسول قر ...

محاربه و جرم سیاسی از جمله پدیده های جنایی هستند که در جامعه کنونی ما با توجه به حوادث پیش آمده در سال های پس از انقلاب اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار می باشند . جرم محاربه از جمله جرائمی است که در قانون مجازات اسلامی طی ماده 183 جرم انگاری شده است . قانون گذار در این ماده به تعریف این جرم پرداخته و در سایر مواد بعضی از مصادیق این جرم را متذکر شده است . جرم سیاسی نیز از جمله موضوعاتی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته اما علی رغم تکلیف قانون اساسی ...

دو مقوله ی محاربه و افساد فی الارض از عناوین فقهی هستند که پس از انقلاب به اقتضای اصل چهارم قانون اساسی وارد قوانین جزایی ایران شدند. محاربه، مفهومی بحث برانگیز بوده و در باب ماهیت و ملاک های آن اختلاف زیادی در میان فقها در ادوار فقهی مشاهده می شود؛ هم چنان که در راستای مطالعه ی تطبیقی، این اختلاف آراء در نظرات فقهای اهل سنت و نیز حقوق- دانان به چشم می خورد. مفهوم افساد فی الارض نیز به جهت عدم تعریف دقیق از آن در متون فقهی، مفهومی ابهام آلود و اختلاف برانگیز در میان فقها و حق ...

امنیت درجهان مسأله ی بسیار مهمی است که اهمیت آن برهیچ کس پوشیده نیست و ایجاد ناامنی در جامعه وحشتی را به بار می آورد که ادامه زندگی را مشکل و حتی ناممکن می سازد چه ناامنی جانی، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه فرهنگی و جرم محاربه و افساد فی الارض در اسلام و تروریسم در جهان امروز جرائمی هستند که درایجاد ناامنی رتبه اول را به خود اختصاص می دهند، که در فصل اول و دوم بطور تقریباً مفصلی در مورد این جرائم (محاربه و تروریسم) توضیح داده شده است. محاربه و افسادفی الارض در فقه و قوانین اسلام ...