عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 396

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه، ابتدا نیمگروه های مرتب (منظم، منظم داخلی) را معرفی نموده و برخی خواص آنها را ارائه می دهیم و سپس به تعریف ایده آل در یک نیمگروه مرتب پرداخته و انواع ایده آل، دو-ایده آل (تعمیم یافته) و شبه-ایده آل را معرفی کرده و ویژگی ها و ارتباط بین آنها را بررسی می کنیم در ادامه به معرفی ایده آل های فازی پرداخته و انواع مختلف آن را یعنی ایده آل فازی، دو-ایده آل (تعمیم یافته) و شبه-ایده آل فازی را معرفی کرده و ویژگی ها و ارتباط بین آنها را با دقت بیشتری مورد توجه قرار می ...

داده کاوی اغلب برای استخراج قوانین وابستگی از داده های تراکنشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اکثر مطالعات قبلی بر روی داده های تراکنشی با مقادیر باینری صورت گرفته‌اند. در حالی که داده های تراکنشی در دنیای واقعی معمولاً شامل مقادیر کمی (عددی) هستند. در این پایان نامه، یک الگوریتم داده کاوی فازی برای استخراج قوانین وابستگی و یافتن توابع عضویت از داده های تراکنشی کمی پیشنهاد شده است. به عبارت دیگر یک الگوریتم که بر پایه‌ی الگوریتم ژنتیک بوده، برای یافتن توابع عضویت مناسب در مسائل د ...

در این پایان نامه برخی از تعاریف و مطالعات انجام شده روی مجموعه های فازی و هم چنین روی مجموعه های فازی شهودی و مجموعه های فازی شهودی بازه ای- مقدار را بیان نموده ایم. اندازه های فاصله، شباهت و آنتروپی را برای مجموعه های مذکور تعریف کرده ایم. سپس قضیه هایی را معرفی کردیم که به وسیله آن ها می توان اندازه های آنتروپی مبتنی بر اندازه های فاصله و شباهت را برای این مجموعه ها تولید نمود. بعلاوه رابطه بین اندازه آنتروپی- متقاطع و اندازه آنتروپی مورد بررسی قرار گرفته است. و درانتها ...

در این پایان نامه، ابتدا به بیان مقدماتی از منطق فازی، نظریه گراف و چندین الگوریتم برای یافتن کوتاهترین مسیر در یک شبکه که هر قوس آن متناظر با یک عدد حقیقی است پرداخته ایم، سپس روشی که بصیرزاده و عباسی برای رتبه بندی اعداد فازی پیوسته،مثلثی و ذوزنقه ای ارائه دادند را برای رتبه بندی مجموعه های فازی گسسته تعمیم می دهیم. با استفاده از این روش ، میتوان در یک شبکه فازی به هر طول قوس ،به جای یک عدد یا مجموعه فازی، عددی حقیقی نظیر کرد وبنابراین کوتاهترین مسیر در یک شبکه فازی را، به ...

یکی از محدودیت های اساسی در استنباط آماری مواجه شدن با اطلاعاتی است که به صورت نا دقیق و در حیطه مجموعه های فازی گزارش شده اند. از این رو مبانی آزمون فرضیه آماری با کمک تابع آزمون و بر حسب اطلاعات فازی (داده، پارامتر، متغیر تصادفی) با استفاده از تابع چگالی احتمالی است که بر مبنای نوع اطلاعات فازی با تابع عضویت که در نظریه مجموعه های فازی تعریف شده اند، وزن دارمی شوند، آنگاه به کمک لم نیمن-پیرسن بر پایه تابع چگالی وزن دار، تابع آزمون مورد نظر را ساخته و آزمون را انجام می دهند ...

در این پایان نامه ابتدا به بیان ارتباط ابرگروه‌ها و روابط n-تایی پرداخته و سپس ارتباط بین n-ابرگروه‌ها و روابط دوتایی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. سپس مطالب فوق را تعمیم داده و (n+1)-ابرگروه‌وارهای وابسته به روابط n-تایی که روی مجموعه ناتهی H تعریف می‌شود را بیان می‌کنیم. در ادامه با قرار دادن شرایطی ثابت می‌کنیم که چنین (n+1)-ابرگروه‌وارهایی یک H‎_{v}‎-گروه (n+1)-تایی، یک (n+1)-ابرگروه یا (n+1)-فضای الحاقی است. در ادامه با قرار دادن n=2، به بحث روی ابرگروه‌های خاص ت ...

در مباحث آماری محققان و پژوهشگران ممکن است با مفاهیم غیر دقیق و مبهم (فازی) سر و کار داشته باشند. یکی از این موارد زمانی است که علاقه‌مند باشند فرض‎‎هایی که فازی هستند آزمون شوند. در این پایان نامه سعی شده ‌است فرض‌های فازی براساس رهیافت بیزی آزمون شوند که برای این منظور ابتدا مدل به وسیله چند مثال توضیح داده شده و نتایج به‎‎‎ دست آمده با نتایجی که قبلا از طریق روش‌های دیگر به دست آمده است مقایسه می‌شوند.‎ سپس مساله آزمون فرض‌های پارامتری را زمانی که اطلاعات موجود و فرض‌ها به ...

در این پایان نامه ابتدا مفهوم رنگ و فضای رنگی تشریح و سپس به توصیف مدل رنگ فازی پرداخته شده است. روش پیشنهادی یک مجموعه از رنگ‌های فازی مبتنی بر فضای رنگ HSL تعریف می‌کند. سپس یک اندازه تشابه فازی برای تخمین تشابه رنگ‌های فازی ایجاد شده است. همچنین یک الگوریتم خوشه بندی فازی رنگ مبتنی بر اندازه تشابه جدید، ارائه شده است. این اندازه تشابه رنگ مبتنی بر فضای ادراکی HSL است. در این پایان نامه رنگ آمیزی از گراف‌ها با استفاده از مفهوم رنگ فازی نشان داده شده و نیز مجموع رنگ فازی و ن ...

هدف این رساله، مطالعه گامامدول ها، گاماابرمدول ها و زیرساختارهای فازی آنهاست. در این رساله،ابتدا مروری خواهیم داشت به مفاهیم گاماحلقه ها، سپس به معرفی گامامدول ها بعنوان تعمیمی از مفهوم گاماحلقه ها می پردازیم و خواص اساسی آنها بویژه، گامازیرمدول ها را مطالعه می کنیم. سپس مفهوم گاماابرمدول ها را بعنوان تعمیمی از گامامدول ها بیان کرده و خواص اساسی آنها را بدست می آوریم. همچنین، مفهوم فازی گاماحلقه، فازی گامامدول و فازی گاماابرمدول ها را معرفی می نماییم و برخی ویژگی های آنها را ...