عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نشانه رشد و پیشرفت هر جامعه ای اثربخشی سازمان های آن می باشد. بنابراین هر جامعه ای سعی دارد که اثربخشی سازمان هایش را بالا ببرد. تحقیقات فراوانی برای مقایسه اثربخشی در سازمان های بخش دولتی و خصوصی صورت گرفته است. چنین مقایسه هایی با توجه به این پیش فرض انجام می شود که سازمان های دولتی و خصوصی بسیار بهم شبیه هستند که باعث می شود عملکردی که در یک بخش اجرا می شود، انتظار می رود که در بخش دیگر هم اجرا شود. معمولاً به نظر می رسد که بخش خصوصی اثربخش تر می باشد. از طرف دیگر بهترین ع ...