عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیرتحول معماری مدارس درجهان معاصربادگرگونی وتحولاتی روبرو بوده وما برای باز یافتن جایگاه ویژه خود درجامعه درحال تحول که جریان هاجهانی شده اندراه دشواری پیش روداریم زیرا هیچ گونه درایت وتعمق آگاهانه ای نسبت به ملزومات یک فضای آموزشی سازنده به خدمت گرفته نشده وازطرفی تاثیرطبیعت که اولین مدرسه انسان بوده ونقش معماری سبزدریادگیری،احساس اتصال با دنیای بیرون وحس مسئولیت درقبال محیط زیست نادیده گرفته شده است.امروزه دربسیاری ازنقاط جهان شکل گیری محیط های آموزشی درفضایی بدون مرزوهمگون ...

مطالعات فراوانی به بررسی رهبری تحولی پرداخته‌اند. یکی از ابعاد رهبری تحولی، نفوذ آرمانی می‌باشد که رهبر، مورد اعتماد و احترام پیروان قرار می‌گیرد و موجب القای غرور و افتخار در آنان می‌گردد. هدف این پژوهش، ساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران و ارزیابی وضعیت آن در مجتمع‌های آموزشی صالح‌آباد در سال تحصیلی 91-1390 می‌باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی _ پیمایشی بود. جامعه‌‌ی آماری شامل 541 نفر از معلمان دو مقطع ابتدایی و راهنمایی ‌بود. از این تعداد 226 نفر به عنوان نمونه، با اس ...

پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر شایستگی مدیران مجتمع های آموزشی آزاد شهر تهران از دیدگاه مدیران این مجتمعها می پردازد. برای انتخاب نمونه معرف و همچنین افزایش دقت اندازه گیری از روش نمونه گیری تصادفی بر اساس فرمول حجم تعداد نمونه، تعداد 300 نفر حجم نمونه پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. ابزار سنجش پژوهش حاضر را یک پرسشنامه 137 سئوالی محقق ساخته، تشکیل می دهد. این پرسشنامه با بررسی تئوری موضوع و با بهره گیری از یافته های تحقیقات پیشین و نظر متخصصین فنی و حرفه ای ...

مدارسی تحت عنوان هنرستان در استان گیلان ساخته می شود که نه تنها طراحی آن با ساختمانهای مدارس معمولی وادارات فرقی نمی کند بلکه کمبودهای فضای آموزشی دراینگونه مدارس احساس می شود.همچنین هنرستانهای کنونی بیشتر تحت عنوان مدارس فنی وحرفه ای شامل رشته هایی غیر از هنر نیز می باشند(کامپیوتر،صنایع،مکانیک،عمران)که روح هنری بودن را از فضای هنرستان می کاهند. هدف از این پروژه طراحی فضای آموزشی مناسب برای پرورش استعدادهای هنرجویانی است که محیطی امن وهنری باشدتا آنچه در بالقوه دارند به فعل ...

هدف از اجرای این پژوهش بررسی و مقایسه کارآمدی جمعی معلمان مجتمع‌های آموزشی و پرورشی منطقه‌ی روستایی موچش و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و بررسی تأثیرات جنسیت، اندازه مدرسه، مدرک تحصیلی و سابقه تدریس معلمان در میزان کارآمدی جمعی معلمان می‌باشد. نمونه این پژوهش شامل کلیه‌ی دبیران مرد و زن مقطع متوسطه آموزش و پرورش منطقه موچش (131=n) و کلیه‌ی‌دانش‌آموزان دختر و پسر سال اول مقطع متوسطه (247n=) می‌باشد که در سال تحصیلی 90-89 مشغول به تحصیل بوده‌اند. برای اندازه گیری کارآم ...

بررسی موانع توسعه مدیریت مشارکتی در مدارس از دیدگاه مدیران مجتمع هاومدیران مستقل مدارس آموزش وپرورش شهرستان کلات نادر (استان خراسان رضوی). هدف اساسی از این تحقیق به طور کلی شناسایی موانع توسعه مدیریت مشارکتی در مدارس از دیدگاه مدیران مجتمع ومدارس است. به منظور دستیابی به این هدف، سوالاتی به شرح زیر مطرح گردید: 1.)کاستی های ناشی از عوامل انسانی چه تاثیری بر عدم توسعه ی مدیریت مشارکتی در مدارس دارند؟ 2.)کاستی های ناشی از برنامه ریزی در آموزش وپرورش چه تاثیری بر عدم توسعه ی م ...

ساختمان هایی که امروزه در سطح شهرها معرف معماری معاصر ایران به شمار می روند، اغلب فاقد مبانی نظری و هویت اصیل معماری این سرزمین هستند. جهت دستیابی به شهر و بناهایی با هویت، فضاهای آموزشی از طریق آموزش افراد جامعه و فضای کالبدی خود، نقشی اساسی ایفا می کنند. تحقیقات این پایان نامه بر مبنای روش کتابخانه ای، بهره گیری از مشاوره افراد متخصص در ساخت و ساز مدارس و مصاحبه با کاربران تنظیم گردیده است. این پژوهش سعی دارد به راهکارهایی جهت طراحی مجتمع آموزشی با رویکرد هویت معماری ایران ...

تأکید و توجه محافل بین‌المللی به مباحث پایداری تاکنون موجب شکل گیری طرحهای بسیاری با این رویکرد شده است که از جمله طراحی سایت ها و ساختمانهای پایدار بوده است. اما بنظر می‌رسد این رویکرد خاص، در طراحی فضاهای آموزش عالی کمتر مطرح بوده است. تحقیقات انجام شده در محدوده پایداری معمولاً در حیطه نظر باقی مانده و به راهکارهای عملی نی‌انجامیده است. بر این اساس با توجه به اهمیت رو به رشد رویکرد یاد شده، این پژوهش سعی دارد تا با نگاهی تحلیلی به اصول پایداری با درنظرگرفتن آنها و ابعاد پا ...

همانطور که می دانیم قشر معلول درصد قابل توجهی از جمعیت جامعه را به خود اختصاص داده است که به دلیل سنگینی بار روانی ناشی از معلولیت، خود را طرد شده و محروم می دانند؛ بنابراین برای آموزش و دستیابی به استقلال فردی همه جانبه نیاز به انگیزه ی بسیار قوی دارند. در این میان معلولین نابینا، کم بینا یا دارای آسیب بینایی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. زیرا از طرفی با وجود سلامت دیگر اعضا در کنار نقص بینایی، می توانند مانند افراد عادی ولی به شیوه ای متفاوت از عهده ی انجام بسیاری از کار ...