عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 281

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اسلام و يهود هر دو از اديان توحيدي و ابراهيمي و داراي شريعت و كتاب آسماني اند. مهم‌ترين و اولين منبع دين شناخت در هر دو دين، كتاب آسماني آنان يعني قرآن كريم و عهد عتيق است. كتاب هاي مقدس اين دو دين، ويژگي‌هايي دارند و مشتركاتي؛ وجوه اشتراك و مشابهت كه موارد آن، اندك هم نيست باعث شده است كه بستري مناسب براي مطالعه تطبيقي ميان آموزه هاي اين دو دين فراهم گردد در نتيجه پيروان اين دو دين از ثمرات اين نوع مطالعه بهره مند گردند. از جمله بخش هايي كه واجد ظرفيت لازم براي مطالعه تطبي ...

در بررسی مبانی مجازات های بدنی در جمهوری اسلامی ایران با توجه به این که زیربنا و شالوده قوانین جزایی ایران خصوصاً در مبحث مجازات های بدنی، احکام شرعی و فقه امامیه می?باشد، در این تحقیق ضمن بررسی نظرات متکلمین و فلاسفه اسلامی در خصوص انسان و ابعاد وجودی او که بی شک در تعیین مفاهیم حقوقی انسانی (که مصداق بارز آن مجازات بدنی است) اثر دارد، مبانی نقلی و آیات و روایاتی که ملاک وضع مجازات بدنی قرار گرفته اند، نیز نقل گردید و ضمن بررسی برخی روایات و تفاسیر برخی آیات که در آنها از فل ...

یکی از لازمه‌های تحقق عدالت کیفری که اکثریت جامعه بین‌المللی و حقوق کیفری بین‌المللی به دنبال آن است، مجازات نمودن مرتکبین جرایم بین‌المللی می‌باشد. امر کیفردهی که یکی از اهداف تشکیل دادگاه‌های بین‌المللی می‌باشد، توسط اساسنامه این دادگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی مواد این اساسنامه ها و ایجاد ارتباط میان آن‌ها و میان رویه کیفری دادگاه‌های نام‌برده و در نتیجه کشف نظام حاکم بر موضوع تعیین و اجرای مجازات می‌باشد. موضوع اصلی پایان نامه حاضر، به طور خاص، ...

چکیده از جمله مواردی که به عنوان عامل سقوط مجازات می توان به آن اشاره کرد مساله توبه است که در کتب فقهی اعم از شیعه و سنی به طور مفصل و در قانون مجازات اسلامی نیز به آن توجه خاصی شده است.نهاد توبه که از ویژگی های حقوق اسلامی است، از دیدگاه قرآن و سنت فرصتی داده شده به مجرم است تا از رفتار خود پشیمان گشته و راه اصلاح در پیش گیرد. از دیدگاه قرآن کریم و حقوق کیفری عرفی مهم ترین هدف اعمال مجازات بر بزهکار، اصلاح و تربیت وی و پیشگیری از تکرار جرم است. در قرآن کریم برای وصول به اص ...
نمایه ها:
توبه | 

سیاست کیفری، بنیان کلیدی تنظیم قوانین کشور می‌باشد. ضرورت اصلاح در سیاست‌ها بیش از آنکه در سیاست‌های اقتصادی یا خارجی دولت باشد، در سیاست جنایی و کیفری حکومت است. زیرا فلسفه حاکم بر این سیاست‌هاست که به نوعی در سیاست‌های دیگر نیز انعکاس می‌یابد. هر حکومتی و جامعه‌ای لزوماً باید دارای سیاست جنایی تعریف شده و کارآمدی باشد. منظور از سیاست جنایی نیز جنبه‌های نظری و عملی کنترل اجتماعی در عرص? جرم و جنایت است. شاید این سیاست بیش از هر سیاست‌های دیگر (سیاست اقتصادی، فرهنگی، خارجی، ا ...

توبه در لغت به معنای رجوع و بازگشت بوده و در اصطلاح عبارت است از رجوع به سوی خدا همراه با پشیمانی ،ترک و عدم تکرار گناه و جبران مافات. در دین مبین اسلام، توبه جایگاه ویژه ای دارد، به گونه ای که با تأمل در آیات و روایات می توان استنباط کرد، توبه یکی از عوامل سقوط مجازات است که مجرم بوسیله آن می تواند از اعمال خود پشیمان شده و در اصلاح خویش بکوشد. به اتفاق تمام مذاهب اسلامی، توبه موجب سقوط مجازات اخروی است، اما در مورد سقوط مجازات دنیوی بواسطه توبه اختلاف دارند. به عقیده فقها ...
نمایه ها:
توبه | 
حد | 
قصاص | 
تعزیر | 
توبه | 
قصاص | 
حد | 
جرم | 

حق مجازات به‌عنوان یکی از موضوعات اساسی و بنیادین در قلمرو حقوق کیفری، همواره مورد عنایت و توجه قوانین کیفری ایران، نظام جزایی امامیه و هم‌چنین آموزه‌های مکاتب حقوق کیفری من‌جمله مکتب دفاع اجتماعی نوین بوده و دیدگاه هریک درخصوص صاحب حق مذکور، باتوجه به جهان‌بینی و مبانی نظری پذیرفته شده در آن‌ها متفاوت است. حق مجازات از منظر فقه امامیه، بعضاً متعلق به خداوند، بعضاً متعلق به جامعه‌ و در پاره‌ای از موارد متعلق به اشخاص است؛ بدین‌نحو که این حق در مجازات‌های حدی (به‌غیر از حد قذف ...
نمایه ها:
حق | 

اعمال شکنجه، مجازات و تنبیهات وسیله آزار، اذیت و در نهایت عمل تلافی جویانه در برابر به اصطلاح جرم انجام شده به شمار می رود که منوط به دوره ای خاص از نظر تاریخی نیست چرا که همواره در طول حیات بشری چنین اعمالی به عنوان حربه حاکمان به منظور جلوگیری از تکرار اقداماتی که پایه های حکومتشان را تضعیف می کرده بوده است اما نه همه آنها بلکه بخشی که هیچگونه تعریف و توجیه منطقی از لحاظ عرفی ـ شرعی نداشته باشد.برخی شکنجه ها و مجازات جنبه شرعی داشته و به گونه ای در تمامی ادیان به اشکال مختل ...

عدم کارایی نظام سنتی و عدالت کیفری سبب پیدایش مفاهیم نوینی در عرصه حقوق کیفری گردید. مفاهیمی که ناشی از تبادل آراء نظریه پردازان عرصه حقوق کیفری در طول تاریخ می باشند و پیشرفت حقوق جزا مرهون همین تبادل آراء می باشد.یکی از نهادهای نوپای حقوق کیفری مجازات های تکمیلی می باشد و اگرچه نزدیک به یک قرن از پیدایش آن می گذرد اما هنوز ماهیت آن به طور کامل مشخص نیست.سیاست جنایی ما نیز با اقتباسی از حقوق فرانسه اولین بار در قانون مجازات عمومی به آن پرداخت و اگرچه این نهاد همچنان در نظام ...