عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 312

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مجازات عکس العمل قهری و سازمان یافته توام با سلب حق جامعه در قبال مجرمین است که امروزه توسط حکومت وضع و اعمال می شود اگرچه در اولین نگاه قدرت رسمی حکومت پشتوانه مجازات به نظر می آید منتهی با نگاهی عمیق تر منابع پنهانی و قدرتمند دیگری را برای مجازات خواهیم دید که قدرت دولت خود نیز متاثر از آنهاست این منابع واقعی به مبنای مجازات معروف هستند که در طول تاریخ متحول شده اند اگر در روزگاران قدیم غریزه یا مذهب مبنای مجازات بودند امروزه وجدان فردی و اجتماعی مبنای اصیل آن محسوب می شوند ...
نمایه ها:
جرم | 

خلاصه 1ـ خلاصه فصل اول(کلیات و سیر تحولات تاریخی کیفرزدایی) 1ـ از کیفرزایی تا کیفرزدایی عنوانی است برای تحولات تاریخی اندیشه‌های کیفری که آغاز و پایان متضادی دارد. در آغاز به منظور دفاع از جامعه کوشیدند تا مجرمان را به مجازات برسانند و امروزه با همان ادعا برای عدم مجازات مجرمان تلاش می‌کنند؛ بروز این تضاد نتیجه عدم جامع‌نگری حقوق غربی است. 2ـ آموزه‌ها به دو جریان تفکیک می‌شود:‌ جریان دفاع اجتماعی که طرفدار کیفرزدایی و مبتنی بر خنثی کردن مجرم یا اصلاح و درمان بزهکار است و ج ...

بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و از جمله مقابله با مواد مخدر راه‌های خاص خودش را می‌رود که در بسیاری از موارد مشترکاتی در جهان وجود دارد، در جرائم مواد مخدر یکی از مجازات‌هایی که پیش‌بینی شده است، مجازات اعدام می-باشد. هرچند حقوقدانان برخی از کشور‌ها، اعتقادی به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر که سلب حق حیات از یک انسان است و چه ‌بسا توالی فاسد دیگری را برای بستگان فرد معدوم به بار می‌آورد ندارند و همچنین تعدادی از فقها بر این باورند که هیچ مبنای شرعی در کتاب و سنت د ...

اسباب سقوط مجازات یکی از مباحث بسیار اساسی و مهم در حقوق جزا به شمار می آید که شناخت این اسباب می تواند اثرات زیادی در سرنوشت دعوای کیفری داشته باشد. این اسباب در حقوق جزای ایران عبارتند از: عفو، توبه، گذشت متضرر از جرم، مرور زمان کیفری، فوت متهم یا محکوم‌علیه، جنون و نسخ قانون جزا. گاهی این اسباب در زمره عوامل عینی مانند مرور زمان کیفری، عفو عمومی، نسخ قانون جزا و گاهی نیز در زمره عوامل شخصی مانند فوت متهم، جنون متهم یا محکوم علیه،گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قرار می‌گیرند. حقوقد ...

مهمترین هدف دستگاه عدالت کیفری اصلاح و بازپروری مجرمین است برای نیل به این هدف نهادهای حقوقی زیادی در قوانین جزائی پیش‌بینی شده است از جمله آنها، نهاد تعلیق اجرای حکم است تعلیق در حقوق کیفری باعتبار زمان رسیدگی بر سه نوع است : -1 تعلیق تعقیب -2 تعلیق صدور حکم محکومیت -3 تعلیق اجرای مجازات تعلیق اجرای مجازات عبارت است از تعویق اجرای کیفر برای مدتی معین که در صورت رعایت دستورات دادگاه در این مدت و عدم ارتکاب بزه جدید محکومیت کان لم یکن تلقی می‌شود. تعلیق اجرای مجازات بر مبنای ا ...
نمایه ها:
تعلیق | 
ایران | 

قانون‌گذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است مانند: تخفیف مجازات ، تعلیق و یا سقوط مجازات که می‌تواند نقش مهمی در صدور رای عادلانه داشته باشد. در این تحقیق سعی بر آن شده تا با مطالعه مبحث تخفیف مجازات در دو کشور ایران و هندوستان به روشن نمودن زوایای مبهم و تمایزات این دو نظام حقوقی بپردازیم تا مراجع قضایی و قانونی در تدوین و اجرای قوانین کار آمد، موفق تر باشند. به طور کلی هدف انجام تحقیق، به دست آوردن نقاط قوت و ضعف هر یک از دو قانون ایران و هند در به کار گیری جهات تخف ...
نمایه ها:
تخفیف | 

حواله مجازات مفهومی است که ممکن است با حواله پرونده در حقوق کیفری مشتبه شود. ولی حواله مجازات امری جدای از حواله پرونده در حقوق شکلی می‌باشد. استفاد قانونگذار از مجازات جرم دیگری جهت عمل خلاف قانون دیگر ساده‌ترین تعریف برای حواله مجازات است. ولی این تأسیس در همه ابعادش به این سادگی نیست و گاها مشکلات عملی را برای محاکم بوجود می‌آورد. از این رو انتقادات بسیاری هم به صورت کلی و هم به صورت جزیی متوجه این تأسیس شده است. تعارض با اصول و معیارهای مجازات خصوصاً اصل قانونی بودن جرم و ...
نمایه ها:
احاله | 
تعارض | 
اصول | 
آثار | 

نتایج این بررسی نشان می‌دهد که از نظر میزان درآمد ماهانه خانوار 61 درصد پاسخگویان دارای درآمد ماهانه کمتر از 30 هزار تومان و یا 30 هزار تومان بوده‌اند. و تنها 3 درصد پاسخگویان بالای 100 هزار تومان درآمد ماهانه داشته‌اند. با توجه به نوسانات ناگهانی قیمت ارز و پیامدهای خاص ناشی از آن، عده‌ای معتقد دولت باید برای کنترل قیمتها، دلالان را مجازات کند، نتایج مربوط به نظرات پاسخگویان نشان می‌دهد که اکثر پاسخگویان یعنی 75 درصد آنها با مجازات دلالان ارز موافق و یا کاملا موافق بو ...

مقایسه‌ی اصول اجرای مجازات از منظر امام علی(ع) و حقوق فرانسه چکیده مجازات واکنشی اجتماعی است که به صورت رنج و تعب بر بزهکار اعمال می‌شود و می‌تواند عامل مهمی در پیشگیری از جرم باشد به این معنا که هم جلوی تکرار جرم را می‌گیرد و هم مانعی فرا روی افراد در دست‌یازی به عمل مجرمانه است که به عنوان هدف نهایی، در رسیدگی کیفری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این حال، تنها تعیین مجازات برای رسیدن به مقصود نهایی کافی نیست. بلکه اجرای آن به عنوان غایت و هدف آرمانی در راستای تحقق عدال ...