عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 95

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شخصیّت پادشاهان در مثنوی‌های عطار تا چه اندازه به چهره‌ی تاریخیشان شباهت دارند؟ پادشاهان در مثنوی‌های عطار از چه میزان تنوع برخور دارند؟ و شناخت این شخصیّت‌ها تا چه اندازه می‌تواند مخاطب را از شیوه‌ی کار عطار آگاه کند؟ هدف پژوهش حاضر این است که با بررسی چهره‌ی پادشاهان در مثنوی‌های عطار و مقایسه‌ی آن با چهره‌ی این شخصیّت‌ها در کتب تاریخی، تا اوایل قرن هفتم، به سئولات مطرح شده، پاسخ گوید. در ابتدا فرضیه‌ها چنین مطرح شد که عطار در مثنوی‌های خود در شخصیّت بعضی از پادشاهان که از ...

چکیده اخلاق از مباحثی است که از گذشته تاکنون همواره همراه بشر بوده، هست، وخواهدبود، چرا که کسب فضایل اخلاقی یکی از راه-های سعادت و کمال بشر است. بیان اصول اخلاقی در هر دوره در آثار ادبی، یکی از اهدف اصلی شعرا و نویسندگان است، از این‌رو این علم در ادب فارسی نمود و رنگ ویژه‌ای داشته و هریک از شعرا به‌شیوه‌ی خاصّ خود به ترویج فضایل اخلاقی و منع از رذایل آن پرداخته‌اند. اگر نگاهی به آثار بزرگ ادبی بیندازیم متوجّه می‌شویم که هریک از آن‌ها مجموعه‌ای مشحون از نکات اخلاقی و نصایح پن ...

موضوع تحقیق حاضر، انسان در مثنوی‌های سنایی است. برای این منظور، به بررسیِ انسانِ موجود در عصر سنایی، ویژگی‌هایِ اخلاقی، عرفانی و دینی و نیازهایِ انسان آرمانی، در حدیقه‌الحقیقه و مثنوی-های دیگر سنایی پرداخته‌ایم. در بخش اجتماعی و انتقادی، ویژگی‌های مثبت و منفیِ انسانِ عصر سنایی در قالبِ گروه‌های مختلف انسانی، نظیر طبیبان، منجّمان، خویشان، صوفیان، فقیهان و ... بحث و بررسی شده است. در بخش اخلاقی، از خصایصِ ویژه‌ای سخن گفته‌ایم که آدمی بدون آنها تحت هر شرایطی، با حیوان و حتی سایر ...

بررسی متون ادبی بر پایه نظریّات ساختارگرایان، از موضوعاتی است که در ادبیّات ایران پیشینه چندانی ندارد. یکی از این نظریّه‌ها، بحث برجسته‌سازی در شعر است که به دو صورت نمود پیدا می‌کند: یکی هنجارگریزی (قاعده‌کاهی) و دیگری قاعده‌‌افزایی؛ در واقع شاعر، با گریز از قواعد زبان معیار دست به هنجارگریزی می‌زند. بررسی متون ادبی بر پایه این نظریّه، سبب می‌شود که زیبایی‌های زبانی و ادبی آثار ادبی، بیش از پیش نمایان شود. هدف از این پژوهش تحلیل بخشی از متون سنّتی ادب فارسی، یعنی مثنوی‌های س ...

مثنوی مولوی، از ستون های چهارگانه ادب فارسی، از معدود آثاریست که در عین احاطه به آثار گذشتگان صاحب سبک و طرحی نو است. تمثیلات در مثنوی غالباً نشانه‌یی از ارتباط و اختلاط‌گوینده با طبقات عوام محسوب می‌شود‌و‌منجر به ملموس شدن معانی انتزاعی در‌حد‌فهم و‌ادراک مخاطب می‌گردد. تمثیلات‌مثنوی ‌به عنوان نوعی استدلال در-باب شناخت اجمالی و ورود به اقلیم ناشناخته شاهکار ادبی مولوی بیش ازتفسیرهای لفظی یا تقریرهای تاریخی منجر به کشف نکات تازه می‌شود. کثرت وتنوع تمثیلات در مثنوی، تصویر ...

مثنوی معنوی مولانا یکی از آثار مهم آموزشی در زمینه‌ی تعلیمات عرفانی است. اگرچه مولانا در این زمینه، دنباله رو دو شاعر بزرگ پیش از خود یعنی سنایی و عطار است، اما خلاقیت و نوآوری مولانا در عرصه‌ی داستان‌پردازی، وی را در زمره‌ی یکی از برجسته‌ترین داستان سرایان قرار می-دهد و نشان داده‌ایم که آنچه نزد وی اهمیت دارد فقط پرداختن به عالم معنا نیست بلکه در نظر وی صورت حکایات و قصه‌ها نیز مهم است. در این پایان نامه ما ابتدا به ساختار مثنوی که به شیوه قصه در قصه است و تفاوت آن با دیگر ...

تلمیح از جمله شگردها و فنونی است که شاعر با ایجاد و اختصار و همچنین گسترش معنا برای بیان مقصود و زیبایی کلام از آنها بهره می گیرد. برای درک و فهم عبارات و یا ابیاتی که در آن تلمیح وجود دارد اطلاع و آگاهی کامل از داستان، شعر، مثل و ... ضرورت دارد، زیرا این شناخت و آگاهی باعث درک صحیح اثر دیدگاه شاعر یا نویسنده است و شیرینی کلام او را دو چندان می کند. نظامی از جمله شاعرانی است که در دیوان خود از تلمیح به میزان قابل توجهی استفاده کرده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی - ...

یکی از مقوله هایی که در چند دهه ی اخیر در ادبیات کودک و نوجوان مورد توجه قرار گرفته، اقتباس از متون کهن است. در این میان مثنوی مولوی یکی از متون ارزشمندی است که به طور گسترده بدان توجه شده است. با توجه به اهمیت مثنوی و جایگاه آثار اقتباسی از آن در ادبیات کودک، پژوهش حاضر به بررسی 128 اثر بازنویسی و بازآفرینی شده از مثنوی مولوی در سه دهه ی 60، 70 و 80 در ابعاد گوناگون پرداخته است. در فصل نخست، اهمیت، ضرورت، هدف، پیشینه و روش تحقیق بررسی شده است. در فصل دوم که یکی از مهم ترین ب ...

در این رساله سعی شده است ضمن بررسی شیوه قصه‌پردازی مولانا، محور عمودی ابیات مثنوی مورد مطالعه قرار گیرد؛ گسست‌ها، گسست ‌نماها، ابهامها، پیوند حاکم بر اثر و چگونگی انسجام آن نمایانده شود. بدین منظور در فصل دوم علاوه بر ارائه کلیاتی درباره شیوه داستان‌پردازی مولانا، اسلوب قصه در قصه و جریان سیال ذهن نیز به اختصار بررسی گردیده است. دقت در مصادیق اصطلاحاتی چون جریان سیّال ذهن و اسلوب قصه در قصه ما را به شباهتهایی چون برهم خوردن نظم منطقی رویدادها و تداعی‌های لفظی و معنایی و در عی ...