عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از اجراي اين پژوهش بررسي آموزش مشاوره مثبت نگر بر كاهش رفتارهاي پرخطر در بین دانش آموزان پسر دبيرستاني بود. رفتارهایی که می توانند تاثیرات زیانباری بر روی رشد کلی و سلامت نوجوانان داشته باشد یا که ممکن است از پیشرفت و موفقیت آینده نوجوانان جلوگیری کند، رفتارهای پرخطر اطلاق می گردد. پژوهش حاضر آموزشی و به صورت طرح پژوهش پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه پژوهش حاضر شامل كليه دانش آموزان پسردبيرستاني ناحيه سه شهر كرمانشاه که حدود 5000 نفر می باشند بود كه به ص ...

این تحقیق تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی را در کاهش اعتیاد پذیری دانش آموزان بخش ملارد، با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل وآزمایش مورد بررسی قرار داد.به همین منظور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای ابتدا از بین دو منطقه آموزشی بخش ملارد ، یک منطقه به طورتصادفی انتخاب وسپس از بین دبیرستان های منطقه دو دبیرستان انتخاب گردید.در ادامه از هر دبیرستان چهار کلاس در پایه اول (120نفر از هر دبیرستان)انتخاب وپرسشنامه اعتیاد پذیری در مورد آنها اجرا گردید.در نهایت ...

پژوهش حاضرازنوع پژوهش های نیمه آزمایشی با پیش آزمون وپس آزمون ، با گروه کنترل است . این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی به شیوه گروهی برسبکهای مقابله ای دانش آموزان سال اول دبیرستان های پسرانه شهر شهریار درسال تحصیلی 88-87صورت گرفته است. این پژوهش دارای چهار فرضیه به شرح ذیل می باشد: فرضیه (1) : آموزش مهارتهای مثبت اندیشی برتغییر سبکهای مقابله ای موثر است. فرضیه (2) : آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر افزایش استفاده از سبک مقابلۀ مسأله مدار موثراست. ...

ده‌ها سال است که اعتیاد و سوء مصرف و وابستگی به مواد، به یکی از معضلات و نگرانی‌های عمده‌ی جامعه‌ی بشری تبدیل شده است. و از آنجایی که سوء مصرف مواد، اثرات بازدارنده بر رشد و شکوفایی جامعه دارد، تهدیدی جدی و نگران کننده است. وابستگی و سوء مصرف مواد، بعنوان اختلالات مزمن و عود کننده با تأثیرات و پیش‌آیندهای زیستی، فرهنگی، روانی، اجتماعی، رفتاری و معنوی در نظر گرفته‌ می‌شود (بروک و اسپیتز ، 2002؛ دالاس ، 2003 به نقل از دباغی، 1380). این اختلالات، عوارض بسیاری را بر پیکره‌ی سلا ...

هدف از اجرای این تحقیق بررسی اثر بخشی آموزش تفکر مثبت بر کیفیت زندگی زنان در شهرستان قشم بوده است. روش این پژوهش از نوع آزمایشی بوده است. جامعه آماری این پژوهش، را زنان مراجعه کننده به دو مرکز مشاوره شهرستان قشم بین تاریخهای 89/7/1 تا 1/7/ 88 که بالغ بر 300 نفر بودند تشکیل دادند و 60 نفر از آنها به طور تصادفی به دو گروه 30 نفره تقسیم شدند یک گروه آزمایش و دیگری گروه کنترل. با استفاده از تست کیفیت زندگی که پایایی و روایی نسخه فارسی این پرسشنامه در ایران تایید شده است ( 9/.-7/. ...

حل مشکلات والدین کودکان آسیب‌دیده از مسائل بین رشته‌ای است که مستلزم توجه مشترک متخصصان حوزه‌ی روانشناسی استثنایی و مشاوره خانواده ‌است، به نظر می‌رسد تاکنون مداخلات صورت گرفته اغلب بر فرزندان آسیب‌دیده تمرکز دارد، تا والدین به خصوص مادران. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ی زوج‌درمانی مثبت‌نگر و معنوی- مذهبی بر شادکامی، امید، رضایت از زندگی، و بهبود نگرش مادران نسبت به کودک آسیب‌دیده‌شان بود. برای دستیابی به این هدف، نمونه‌ای از مادران کودکان آسیب‌دیده شهر مشهد به شیوه‌ی هدفمن ...

این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی به شیوه ی گروهی بر عزت نفس و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر پایه ی اول دبیرستان های دولتی شهرستان اسفراین در سال تحصیلی (91-90)انجام گردید. نمونه ی این پژوهش111نفر از دانش آموزان بودند که به روش تصادفی خوشه ای از میان تمامی دانش آموزان دختر پایه ی اول دبیرستان شهرستان اسفراین انتخاب شدند. ابتدا پرسشنامه ی عزت نفس روزنبرگ و انگیزه ی پیشرفت هرمنس به عنوان پیش آزمون اجرا شد سپس جهت بررسی فرضیه های پژوهش ، 30 نفر از افر ...

خانواده كوچكترين واحد اجتماعي ودرعين حال بزگترين و تأثير گذارترين واحد تربيتي در جوامع به شمار مي آيد به طوري كه اين نهاد مي تواند منشأ تحولات عظيم فردي اجتماعي و رشد ارزشهاي انساني در ميان اعضاي آن باشد. اعتياد يكي از پديده هاي شوم اجتماعي است كه آثار آن بر خانواده بسيار زيانبار بوده ونمي توان از اختلالي كه در كاركرد خانواده بوجود مي آورد صرف نظر كرد. یکی از آثار زیانبار اعتیاد، اختلالات روانی، بزهکاری و اعتیاد زنان دارای همسر وابسته به مواد مخدر است. بنابراین این زنان، ن ...

هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي آموزش با رویکرد مثبت‌نگر به شيوه‌ي گروهي بر افسردگي، نگرش‌هاي ناکارآمد، و عزت نفس دختران نوجوان بود. روش پژوهش نيمه آزمايشي از نوع پيش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري اين پژوهش کليه‌ي نوجوانان دختر 15 تا 16 ساله مقطع متوسطه دبيرستان‌هاي ناحيه 2 مشهد مشغول به تحصيل در سال تحصيلي 92-91 بودند. نمونه‌اي به حجم 30 نفر از اين جامعه به شيوه‌ي تصادفی انتخاب و به شيوه‌ي تصادفي در گروه‌هاي آزمايش و کنترل جايگزين شدند. هر دو گروه در مرحله پي ...