عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیدهنوان این پایان‌نامه «ترجمه و واژه‌نامه‌ی سه‌زبانه‌ی زند-اوستا-فارسی یسن 28» می‌باشد. در این پایان‌نامه متن اوستایی و متن زند (=فارسی میانه‌ی زردشتی) یسن 28، که نخستین یسن از گاه «اهونودگاه» است، ترجمه و بررسی شده است. این پایان‌نامه دارای بخش‌های زیر است: مقدّمه، شامل مطالبی درباره‌ی گاهان، اهونودگاه، یسن 28 و نیز توضیحاتی درباره‌ی زند گاهان، دلایل تفاوت متن اوستایی و متن زند، روش کار و کارها و پژوهش‌های پیشین. متن اوستایی «یسن 28» ویراسته‌‌ی گلدنر، حرف‌نویسی متن اوستا ...

این پایان‌نامه دارای سه بخش کلی، شامل باورها، آیین‌ها و اندرزها می باشد و در آن تلاش شده میان تعداد معینی از باورها، آیین و اندرزهای متون مزدایی و شاهنامه فردوسی مقایسه‌ا‌ی تطبیقی انجام گیرد. بخش باورها شامل چهار فصل در موضوعات خداشناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و فرجام شناسی است. در فصل خداشناسی از خداوند، دوبن‌گرایی، نگرشی بر دین بهی و ادیان دیگر سخن گفته شده است. در قسمت خداوند از ذات خداوند، رابطه‌ی مردم با او و رابطه‌ی او با آفرینش، در دوبن‌گرایی از رابطه‌ی دو بن ...

این پایان نامه بررسی متن اوستایی و زند فرگرد بیست و یکم وندیداد است که شامل بخش های زیر است: 1. مقدّمه در معرفی تقسیم بندی های کتاب اوستا، بویژه وندیداد و پیشینه پژوهش دربارۀ فرگرد بیست و یکم است. 2. فصل یکم، شامل حرف نویسی متن اوستایی، یادداشت های حرف نویسی و ترجمه فارسی است. 3. فصل دوّم، شامل آوا نویسی متن زند، یادداشت های زند و ترجمه فارسی است. 4. فصل سوم، شامل یادداشت های ترجمه فارسی است. 5. فصل چهارم، به واژه نامه اوستایی اختصاص دارد که شامل تجزیه و تحلیل دستوری واژ ...

این پایان نامه به تجزیه و تحلیل متن اوستایی و زند خورشید نیایش اختصاص دارد. خورشید نیایش نخستین نیایش از پنج نیایش خرده اوستا ست که خود یکی از پنج بخش اوستا ست.در مجموعه یشت های اوستا نیز یشتی به نام خورشید وجود دارد که متن کامل آن در بندهای 11 تا 17خورشید نیایش آمده است. این پایان نامه شامل یک مقدمه و پنج بخش است. بخش نخست متن اوستایی و زند، بخش دوم حرف نویسی متن اوستایی و آوانویسی متن زند و برگردان فارسی آنها، بخش سوم یادداشت ها، بخش چهارم واژه نامه و بخش پنجم نمایه واژه ...

در این پایان‌نامه متن اوستایی و زند «بهرام یشت» ترجمه و بررسی شده است. عنوان پایان‌نامه «ترجمه و واژه‌نامه سه‌زبانه پهلوی - اوستا ـ فارسی بهرام یشت» است و بخش‌های آن به قرار زیر است: مقدمه شامل مطالبی درباره بهرام یشت، ایزد بهرام و وجه اشتقاقی واژه بهرام، دلایل تفاوت متن زند با متن اوستایی آن، پژوهش‌های پیشین و روش کار. متن اوستایی «بهرام یشت» ویراسته گلدنر ، حرف‌نویسی متن اوستایی و یادداشت‌های آن و برگردان فارسی متن اوستایی. متن زند «بهرام یشت» ویراسته دابار ، آوانگاری م ...

ویسپرد، بخشی از اوستا کتاب دینی زرتشیان است. معادل اوستایی ویسپرد vīspe.ratvō به معنای «همه ردان» است. این بخش از اوستا در موضوع و شیوۀ نگارش همانند یسنا می‌باشد و شامل دعاهای کوتاهی در ستایش و نیایش ردان، پارسایان، پاکان و تمام آفرینش‌های نیک اهورا مزدا است. ویسپرد از بیست و چهار کرده یا فصل تشکیل یافته است. با توجه به اینکه در عهد ساسانیان و بعد از آن زبان اوستا زبان مرده‌ای به‌ شمار میرفت که فقط موبدان آن را میآموختند، از این لحاظ ترجمۀ بخش‌های مختلف اوستا به زبان پهلو ...

رضا قلی خوان هدایت یکی از مفاخر ادبی معاصر می باشد. او آثار و تالیفات بسیاری دارد که فرهنگ انجمن آرای ناصری از جمله ی آن آثار است.این فرهنگ در سه بخش،مقدمه،قسمت واﮋگان و کنایات تالیف شده است.این فرهنگ در اصل به تبع از فرهنگ جهانگیری و برهان قاطع و دیگر فرهنگها نوشته شده است؛متاسفانه برخی واﮋه های دساتیری از طریق این فرهنگ و برهان قاطع وارد زبان فارسی و اشعار استادان شعر همچون شیبانی و ادیب الممالک فراهانی گشته است که باعث برهم زدگی در واﮋگان زبان فارسی شده است؛ولیکن فرهنگ انج ...