عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 50

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این رساله با بهره‌گیری از روش تحلیل گفتمان نشانه-معناشناختی، به بررسی رابطه متن و تصویر در متون ادبی-هنری (شعر دایداری، کتاب مصور، نقاشی-خط) می‌پردازیم. قلمرو تحقیق در رساله حاضر، کشور ایران و برهه زمانی پنج دهه اخیر (از 1340 ش. – 1960م.- به این سو: زمان شکل‌گیری جریانات پساساختارگرا در اروپا و موج‌ نو در ایران با انتشار مجموعه‌ای‌ از اشعار احمد رضا احمدی‌ به‌ نام‌ «طرح‌» در سال‌ 1341 و نیز شکل‌گیری حرکت نوسنت‌گرا در عرصه هنر) است که عموما به مثابه عصر پسامدرن شناخته می‌شو ...

مقاله حاضر به بررسی تاثیرمفهوم تفاوط ژاک دریدا بر ترجمه متون ادبی می پردازد. تفاوط یکی از مفاهیم اساسی شالود ه شکنی است که رویکردی انتقادی نسبت به زبان معنا و بالطبع ترجمه تلقی می شود. یکی از اصول اساسی شالوده شکنی عدم تعین و عدم قطعیت معناست. شالوده شکنی تقابل های دوگانه و حضور به عنوان معنای هستی را به چالش کشیده و مخالف هر گونه معنای ثابت می باشد. بر خلاف کلام محوری که به شیوه ای سلسله مراتبی از تفکر منجر می شود بدین معنا که یکی از اجزای کلام مسلط ?غالب یا ارجح بر دیگری ا ...

ترجمه، به عنوان وسیله‌ای برای برقراری ارتباط با گویشوران دیگر زبانها همواره دستخوش عوامل بیرونی قرار گرفته است. از گذشته‌های دور، ترجمه همواره تحت تاثیر عقاید، ضوابط و تمایلات و عوامل مختلف قرار داشته، و به نظر می‌رسد که ایدئولوژی جامعه مقصد، به عنوان یکی از فاکتورهای مهم، در اتخاذ روش‌ها، رویکردها و حتی متون مورد ترجمه تاثیر بسزایی دارد. از این رو، با گذشت زمان، و با تغییر ایدئولوژی حاکم در ادوار مختلف، ترجمه نیز ممکن است مورد دستکاری‌ها و تاثیرات مختلفی قرار بگیرد تا با اید ...

روایت‌شناسی از شاخه‌های جذاب و مهم در نقد ساختاری متون ادبی‌ است. نقد ساختگرایانه، روش مواجهه با ادبیات است، با کم‌ترین میزان دخالت آرای شخصی و سلیقه‌ای. شعر نو ایران از این دیدگاه تاکنون مورد نقد و بررسی قرار نگرفته‌است و اشارات گذرایی نیز که جسته و گریخته در بعضی تحلیل‌ها به وضعیت روایی این آثار شده، بیشتر ناظر به شکل قصه‌گویی در داستان‌پردازی آن‌هاست و کم‌تر اصول مباحث روایت‌شناسی - آن‌گونه که در نقد ساختارگرایانه مطرح می‌شود - مورد توجه قرار گرفته است. در این پایان‌نامه، ...

این پژوهش به بررسی رمان های مذکور به روش نقد تکوینی لوسین گلدمن می پردازد. در روش نقد تکوینی لوسین گلدمن، ما به بررسی متون ادبی به عنوان ساختاری ابداعی می پردازیم که از ساختار اجتماعی جامعه نشأت گرفته است . نتیجه این پژوهش آن ست که تجربه ی رمان نویسی سهیل ادریس، برگرفته از داستان زندگی وی و مربوط به تاریخ واوضاع اجتماعی لبنان در دهه ی هفتاد قرن بیستم است. به عبارتی دیگر ساختاری ابداعی به شمار می آید که ازطبقات اجتماعی و ساختارهای لبنان در آن زمان برخاسته است . رما ...

متون نوشتاري راديو براي شنيدن نوشته و توسط گوينده به گفتار تبديل مي شود كه از نظر موضوعی دارای بافت و ساختار متفاوتی است.نوشته ادبي، نوشته اي است كه با عناصر ادبي درآميزد تا عواطف و احساسات خواننده يا شنونده را برانگيزاند.برنامه ادبي راديو شامل : زندگي شاعران ، نويسندگان ، اديبان و آثار آنان ، برنامه هايي به مناسبت ايّام شهادت يا اعياد كه از نظم و نثر تشكيل شده و ديگر متون ادبي ـ مذهبي كه در اوقات شرعي اذان گاهي خوانده مي شود.اگر برنامه هاي راديويي متناسب با قالبهاي برنامه سا ...

هنر نگارگري از نمونه‬هاي ادبي سرمشق گرفته است، با وجود اين در تحليل نگاره‬ها عموماً پشتوانه‬هاي ادبي مغفول مي‬ماند. با توجّه به اهميّت شاهنامه‬نگاري در ادوار مختلف، بررسي نگاره‬هاي شاهنامه مي‬تواند تصويري از رابطة ادبيّات و نگارگري را نمايان سازد. براي رسیدن به دركي جامع از شاهنامه، بهتر است آن را با نگاره‬هايش مورد توجّه و مطالعه قرار دهيم. تحليل ادبيِ نگاره‬هاي شاهنامه جنبه‬هاي نويني از قابليّت‬هاي متن ادبي را مكشوف مي‬سازد. از ديگر سو بررسي پشتوانه‬هاي ادبي، به درك معناي ...

" بررسی رابطه خلاقیت و کیفیت ترجمه در متون ادبی و متون مطبوعاتی" مترجم در مواجهه با متن مبداء به طور کلی در دو مرحله مشخص با عنصر خلاقیت درگیر می شود. اولین مرحله هنگام خواندن متن مبدا و دومین مرحله در حین نوشتن ترجمه . در مرحله نوشتن ترجمه هم از جهت قیود زبانی و بافت های زبان (ساختارهای زبان) که جلوه ی ظهور خلاقیت اند و هم به جهت قیود فرا زبانی (افکار مترجم) تفکر خلاقانه ای را از سوی مترجم می طلبد. در همین راستا پژوهش حاضر به رابطه میان خلاقیت و کیفیت ترجمه در دو حوزه ی ...

ترجمه ادبی از دشوارترین انواع ترجمه هاست که بسیاری آن را ناممکن دانسته اند و گاه با همین پیشینه فکری از انجام آن منصرف شده اند. در این مجال کوشیده ایم در گام نخست مهمترین انواع و دسته بندیهای ترجمه را واکاوی کنیم و از بین آنها بهترین روشی که ما را به اهداف ترجمه ادبی نزدیک می سازد برگزینیم. در لابه لای این کنکاش به طور همزمان در مورد خاستگاه نظریه «ترجمه ناپذیر بودن ادبیات» گفتگو می کنیم و به اصلاح پشتوانه های فکری این نظریه می پردازیم تا از این رهگذر فرصتی برای مطرح کردن پژو ...