عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 99

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نقد متن حدیث یکی از علومی است که در سالهای اخیر به صورت تخصصی در رشته های مرتبط با علوم حدیث قابل پیگیری است . چرا که حدیث شامل دو قسمت سند حدیث و متن حدیث می باشد . در سند حدیث صحبتهای فراوانی شده اما آنچه در موردش کمتر بحث شده ، نقد متن حدیث به ويژه نقد متون احاديث عرفاني است که در لابلای آثار بزرگان علما می توان مطالبی هر چند پراکنده یافت که با متن حدیث و بررسی و نقادی آن در ارتباط است . در این میان خود احادیث نیز به گونه های متعددی از لحاظ متن تقسیم می شود . یکی از این گو ...
نمایه ها:
نقد | 
عرفان | 
حدیث | 
متن | 
روایت | 
آیات | 
قرآن | 

با توجه به اهمیت کتاب‌های تصویری برای کودکان و ارتباط بین متن و تصویر که بحثی همیشگی‌ در تصویرگری کتاب‌های کودکان است، هدف اصلی این پژوهش یافتن رابطه میان دو متغییر تصویرگری و متن در این کتاب‌ها است. متن و تصویر در ساختن تاثیر کلی روایت با یکدیگر مشارکت داشته و همدیگر را تقویت می‌کنند. تصویر آن چیزی را به ما منتقل می‌کند که شاید دقیق‌ترین کلمات نیز قادر به بیان آن نباشند. تصاویر اطلاعاتی در اختیار ما می‌گذارند که باعث می‌شوند معنای کلمات را دوباره تفسیر کنیم یا متوجه نکته خاص ...

اساس تحقیق پیش‌رو که مطالعۀ تولید تصاویر ذهنی هنگام خوانش یک رمان است، بر حقیقتی انکارناپذیر استوار می‌باشد : این امر که عمل خوانش نوعی مشاهده است که در طی آن جهان خیالی متن روایی به صورت ذهنی خود را به خواننده عرضه می‌دارد. در قیاس با اموری که نگاه ما همه روزه آنها را ملاقات می‌کند، تصاویر (عناصر) ذهنی پیش از قرار‌گرفتن در معرض نگاه وجود مستقل ندارند واین بدان معنی است که این تصاویر همزمان با عمل دیدن شکل می‌گیرند. اما این نوع از مشاهده به صورت تنگاتنگ به روشی که متن این تصا ...

حس بینایی درگاه ورود اطلاعات فراوان و در نتیجه افزایش کارایی سیستم می‌باشد. یکی از علومی که در راستای افزایش کارایی حس بینایی در سیستم‌های هوشمند به کار گرفته می‌شود، علم ماشین بینایی است. کشف و استخراج متن در تصویر یکی از مسائل بسیار مهم در زمینه ماشین بینایی می‌باشد. یکی از علوم مهمی که باعث افزایش درک مفهوم تصاویر متن‌دار برای سیستم می‌شود، استخراج متن آن است. بطور کلی متن، وزن زیادی از مفهوم تصویر را به همراه دارد، که با استخراج و تشخیص آن سیستم می‌تواند تصمیم‌گیری بهتری ...

هدف این پژوهش، اثر بخشی ساختار متون درسی، پیش سازمان دهنده، و هدفهای آموزشی بر میزان درک مطلب، سرعت مطالعه، و نگرش خواننده نسبت به متن و آسیب شناسی کتابهای درسی رشته های روانشناسی و علوم تربیتی بوده است. قسمت اول پژو هش از نوع آزمایشی و طرح آن به صورت پس آزمون (چند گروهی) با گروه کنترل بود. آزمودنیهای پژوهش عبارت بودند از 112 دانشجو (62 دختر، 50 پسر) که از دانشکده های علوم انسانی دانشگاههای دولتی شهر تهران به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و هر یک به صورت تصادفی در گروههای ...

شعرشناسی شناختی قادر است به سوالات اساسی درباره‌ی ابزار شناختی هنر، زبان و ادبیات پاسخ گوید. این امر همان نقطه‌ی قوت این رویکرد نسبت به دیگر رویکردها و بالاخص نظریه‌ی نقد ادبی است که محدودیت‌هایی را همچون عدم توانایی در اصول و یا مراحل چگونگی پیدایش تولید معانی مختلف و تفاسیر متعدد از متون ادبی دارد. در این پژوهش، نگارنده به بررسی چگونگی اتصال «جهان متن» به جهان خواننده و بسط فضاهای ذهنی خواننده در درک متون ادبی به عنوان زمینه‌ی تحقیق می‌پردازد. هدف از انجام این پژوهش کاربرد ...

در این پژوهش با یک رویکرد عملی، متن های ادبی با نمونه های ساده شده ی آن مقایسه شده است تا در نتیجه ی آن چگونگی تغییرات متن ادبی در روند ساده سازی های گوناگون مشخص گردد. به این منظور متن کهن کلیله و دمنه به عنوان تنها متن اصلی منبع قرار گرفت به این علت که از یک سو طبق نظر صاحب نظرها جز نثرهای فنی و مصنوع زبان فارسی محسوب می شود، و از سوی دیگر از جمله متن هایی است که با توجه به محتوای قصه قصه بودنش بسیار مورد ساده نویسی قرار گرفته است. در این بررسی تغییرها در چهار سطح صرف و نح ...

این پژوهش از نظریات چند متفکر و نظریه پرداز درباره ی متن و چیستی متن و همچنین رابطه آن با اجرا و تئاتر می پردازد که مشخصاً از نظریات بارت، شکنر و دریدا استفاده می شود. بعد از ارائه تعاریف مختلف متن توسط پژوهشگر به بررسی عناصری پرداخته می شود که یا در دل متن حضور دارند یا وابسته یا تابع متن هستند که بخشی از آنها خارج از متن اتفاق می افتند، از آن جمله می توان کنش و ساختار ، دلالتگری و بینامتنیت در بطن متن اشاره نمود و خوانش ، دیالکتیک و معنا زایی و زدایی را در وابستگان متن ذکر ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تنوع گونه بر تشخیص مرجع و انتخاب اصطلاحات ارجاعی مناسب می باشد. همچنین این مطالعه سعی بر آن دارد که عملکرد دانشجویان در رابطه با تشخیص مرجع و انتخاب اصطلاحات ارجاعی مناسب را در زبان اول و دوم مقایسه کند. بدین منظور، مجموع 35 دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد دختر هم سطح زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه جهت شرکت در مطالعه انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق ارسال ایمیل جمع آوری گردید. دو کلوزتست منطقی یکی با متن روایی و دیگری با متن توضیحی برای ت ...