عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 136

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق در جهت بررسی تاثیر نوع متن و مهارت زبانی بر روی قدرت خواندن و درک مفاهیم دانشجویان رشته‌های فنی می‌باشد. انواع متون مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از سه نوع متن دانشگاهی شامل چکیده، مقدمه و قسمت نتیجه‌گیری مقالات تحقیقی می‌باشند. تعداد 155 نفر دانشجوی ترم هفتم و هشتم رشته مهندسی مکانیک از چهار دانشگاه معتبر ایران (دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تبریز) در این تحقیق شرکت نمودند. این تعداد دانشجو در سه گروه قرار گرفتند: گروه اول ...

اساس تحقیق پیش‌رو که مطالعۀ تولید تصاویر ذهنی هنگام خوانش یک رمان است، بر حقیقتی انکارناپذیر استوار می‌باشد : این امر که عمل خوانش نوعی مشاهده است که در طی آن جهان خیالی متن روایی به صورت ذهنی خود را به خواننده عرضه می‌دارد. در قیاس با اموری که نگاه ما همه روزه آنها را ملاقات می‌کند، تصاویر (عناصر) ذهنی پیش از قرار‌گرفتن در معرض نگاه وجود مستقل ندارند واین بدان معنی است که این تصاویر همزمان با عمل دیدن شکل می‌گیرند. اما این نوع از مشاهده به صورت تنگاتنگ به روشی که متن این تصا ...

یکی از مباحث تحلیل گفتمان، تحلیل متن است. متن واحدی معنایی می باشد که اجزای آن دارای پیوند منطقی می باشند. اساسی ترین عامل ایجاد پیوند میان اجزای متن، انسجام می باشد. یکی از ابزارهای انسجام متن، انسجام واژگانی نامیده می شود. از نظر هلیدی و حسن(1976) مهم ترین روابط معنایی میان واژگان عبارتند از تکرار و باهم آیی . تکرار خود صورتهایی دارد; از جمله، بازآیی، هم معنایی ، تضاد معنایی و شمول معنایی . باهم آیی یعنی پیوستگی و ارتباط بین واژگان که به نوعی با یکدیگر به کار می روند. در ...

تحلیل متن چیست ؟ درک و تحلیل متن چه ارتباط و کارکردی دارند؟ چگونه می‌توان از متن به درک درست رسید؟ درک درست متن، تابع چه معیارهایی است ؟ زاویه دید و افزایش دانسته‌های تئاتری در روند چه تاثیری در روند درک و تحلیل دارند؟ کدام شیوه از رویکردهای تحلیلی متن، عملی‌تر و کاربردی‌تر است ؟ درک متن و تحلیل درست ، موفقیت گروه اجرایی را تضمین می‌کند، مشروط بر آنکه جزئیات و کلیات متن، دقیق و صحیح بررسی شوند و گروه اجرایی، بضاعت کافی برای عینی‌کردن آن نگره‌های ذهنی را داشته باشند. در مبانی ...
نمایه ها:
متن | 
هنر | 

خواندن، یکی از مهمترین مهارت‌ها در امر یادگیری زبان، به ویژه زبان خارجی است . با وجود این، یکی از مشکلات عمده اغلب فراگیران زبانهای خارجی - حتی آن دسته از فراگیرانی که دارای دانش زبانی بالایی هستند - این است که گاهی از درک کامل متون خارجی عاجزند. محققین معتقدند که یکی از عواملی که باعث این مشکل می‌شود، دانش ناکافی خواننده متن در رابطه با موضوع متن می‌باشد. لذا بعضی از پژوهشگران، پیش - فعالیت‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند و مدعی هستند که دریافت این تکنیک‌ها، پیش از خواندن ...

از زمان پیدایش کتابت، رابطه ای ناگسستنی میان زبان و تصویر، در شکل های متفاوت، شکل گرفته است. در جوامع امروز بیش از هر زمان دیگری با نظام های مرکبی از تصاویر و کلمات در حوزه های مختلفی از جمله تبلیغات، مطبوعات و هنر سروکار داریم و ما به عنوان مخاطبین این نظام های فراگیر جهت ارتباط با آن ها ناگزیر به خوانش و درک آن ها هستیم. سوالی که در ابتدا مطرح می شود این است که با توجه به تعریف متداول متن که با ثبت سخن برابر گرفته شده است آیا تنها زبان همراه تصویر، متن محسوب می شود یا تصویر ...

پژوهش حاضر با عنوان «بررسی دامنه خوانش پذیری متن در چارچوب الگوی تحلیل متن بارت: مطالعه موردی دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد» در صدد است تا ضمن ارائه نمونه ای از هزاران خوانش ممکن از متن، الگویی برای بررسی دامنه خوانش پذیری متن ارائه دهد، تا بر اساس این الگو برای اولین بار ابزاری جهت بررسی دامنه خوانش پذیری متن مطرح شود. چارچوب نظری پژوهش نسخه پیشرفته تری از الگوی تحلیل متن بارت (1977؛1967) است. همچنین روش شناسی پژوهش حاضر نیز برگرفته از الگویی است که کریستین متز (18 ...

این پژوهش از نظریات چند متفکر و نظریه پرداز درباره ی متن و چیستی متن و همچنین رابطه آن با اجرا و تئاتر می پردازد که مشخصاً از نظریات بارت، شکنر و دریدا استفاده می شود. بعد از ارائه تعاریف مختلف متن توسط پژوهشگر به بررسی عناصری پرداخته می شود که یا در دل متن حضور دارند یا وابسته یا تابع متن هستند که بخشی از آنها خارج از متن اتفاق می افتند، از آن جمله می توان کنش و ساختار ، دلالتگری و بینامتنیت در بطن متن اشاره نمود و خوانش ، دیالکتیک و معنا زایی و زدایی را در وابستگان متن ذکر ...

موضوع رساله تحقیقی حاضر اهمیت تجزیه و تحلیل دستوری متن در ترجمه آلمانی به فارسی است. هدف از نگارش این رساله که مشتمل بر سه فصل نظری و سه فصل عملی می باشد، اثبات اهمیت تسلط بر قواعد نحو زبان آلمانی و اصول تجزیه و تحلیل دستوری متن به منظور ارائه ترجمه ای کارا به زبان فارسی بود. بدین منظور در فصل اول بخش نظری پس از تعریف ترجمه و فرایند آن رابطه بین ترجمه و تجزیه و تحلیل متن تشریح شد. برای تجزیه و تحلیل دستوری باید یک الگوی دستوری مبنای کار قرار گیرد. این الگوی دستوری باید کارآمد ...