عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بدیهی است که زبان دربردارنده تمامی واژگان مورد نیاز نیست. بنابراین لازم است واژگانی از زبان‌های دیگر به امانت گرفته شود تا کاستی‌های‌ مفهومی از میان برود. ساده‌ترین راه به منظور توسعه حوزه واژگان، وام‌گیری و استفاده از واژگان دیگر زبان‌ها است. محدودیتی برای این پدیده زبانی وجود ندارد، به عبارت دیگر وام‌گیری واکنش طبیعی برخورد زبان‌ها و فرهنگ هاست. ما به سبب روابط گسترده ایران و فرانسه در سده‌های هفده، هجده و اوایل سده بیستم شاهد ورود بخش عمده ای از واژگان فرانسوی در ز ...

یافتن معادل مناسب برای کلمات و اصطلاحات از اهمیت ویژه ای در دنیای مطبوعات نوشتاری برخوردار است،چرا که اشتباهات در حوزه ی ترجمه می تواند در درک متقابل ملت ها اثر گذار باشد.از زمان تعاریف پیشنهادی توسط وینه و داربلنت (Vinay et Darbelnet) مفهوم معادل همیشه موضوع مورد بحث از سوی نظریه پردازان در حوزه ی ترجمه بوده است. شناخت انواع مختلف معادل می تواند در انتخاب یک ترجمه ی مناسب برای کلمات و اصطلاحات مطبوعاتی راه گشا باشد.در این پژوهش انواع معادل را که توسط نظریه پردازان ترجمه ب ...

چکیده: در این پایان نامه، مطالعه ای نظری- عملی بر روی مفهوم «سبک» و انتقال آن انجام داده ایم. در این مطالعه پس از بیان معنی سبک، تلاش کرده ایم تا عوامل سازنده ی سبک در یک اثر ادبی را توضیح دهیم تا بتوانیم انتقال سبک نویسنده توسط مترجم را تجزیه و تحلیل نماییم. مورد پژوهی ما در این تحقیق، یکی از آثار زویا پیرزاد به نام طعم گس خرمالو است که از میان داستان های این کتاب، دو داستان لکه ها و آپارتمان را انتخاب کردیم. این دو داستان توسط کریستوف بالایی به فرانسه ترجمه شده اند. با توج ...

چکیده : با گذشت زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی وانقلاب صنعتی در اروپا، تحول بزرگی در فرهنگ و زبان ملل غرب پدید آمد؛ و به تبع آن واژه‌های نوین سر برآوردند.و به تدریج مفهوم" واژه سازی" (Néologisme)در زبان‌های اروپایی شکل گرفت . از آن پس، با گسترش ارتباط و رویارویی فرهنگ ها با یکدیگر، ملل شرقی، از جمله ایران ، همواره با چالشی بزرگ مواجه بوده تا کمبودهای واژگانی ناشی از این تحولات را برطرف سازد.از این رو ، فرهنگستان ایران در سال 131? شمسی هجری تاسیس شد. این انجمن تلاش ...

مقوله ترجمه ناپذیری از موضوعات مهمی است که سالهاست متخصصان و ترجمه شناسان بزرگی بدان پرداخته اند. در این زمینه از دو بعد زبانشناسی و فرهنگی، تئوری های بسیاری در رد یا قبول این پدیده مطرح شده است. از آنجا که به رابطه تنگاتنگ میان زبان و فرهنگ واقف هستیم، ممکن است تصور کنیم که در حوزه فرهنگ، ترجمه ناپذیری امری غیر قابل انکار است؛ چرا که فرهنگ ها ریشه در تمدن ها و پیش زمینه ذهنی افراد جامعه دارند. از آنجا که یکی از مهمترین عناصر فرهنگی هر تمدن هنر افراد آن جامعه است به بررسی عب ...

چکیده: هدف از این تحقیق که در آن به مطالعه ی ترجمه ی متون عرفانی از ورای ترجمه های هانری کربن (1903-1978) پرداخته شده، بررسی مشکلات ترجمه شناختی این ترجمه هاست. در این تحقیق توصیفی، قیاسی و تحلیلی گزیده‌هایی از کتاب عبهرالعاشقین اثر روزبهان بقلی شیرازی (1128-1209) انتخاب شده که به طور مقایسه‌ای با ترجمه‌ی آن، به بررسی نقاط قوت و ضعف ترجمه از منظر انتقال درست مفاهیم می‌پردازیم. مترجم متون عرفانی می‌بایست همانند دیگر مترجمان متون تخصصی مهارت‌های مختلف ...