عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سند راهبردی توسعه فناوری نانوی ایران که خط مشی‌گذاری این حوزه را در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ در بر دارد، با تلاش‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نـانو در سـال ۱۳۸۴ تصـویب شـده است. ایـن سـند شـامل ۵۳ برنامه اجرایی است که سازمان‌های مختلف به عنوان متولی، مسـئولیت اجـرای هـر برنامـه را برعهـده دارند. مسئله خط مشی‌گذاری تجاری‌سازی فناوری نانو، جزو مسائل پیچیده و غیر ساختاریافته است که ذی‌نفعان مختلفی در آن دخالت دارند. با توجه به پیچیدگی مسئله مذکور و همچنین نقش عامل انسانی در آن، از رویکر ...