عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر به منظور بررسی ساختار نیروی انسانی متخصص آموزش و پرورش شاهرود در سال1392 هجری شمسی انجام گردید بدین معنا که مشخص شود افراد متخصص سازمان مذکور با توجه به رشته تحصیلی تخصصی وخاص خود در چه کار وشغلی گمارده شده اند و بین نوع تخصص کارکنان و نوع نیازمندیهای تخصصی شغلی فعلی آنان تاچه حد، سنخیت وارتباط وجوددارد . در راستای انجام این پژوهش، یک فرضیه اصلی وهفت فرضیه فرعی طرح گردیده است . به قصد برخورداری طرح از مبانی وسوابق نظری وعلمی لازم، مباحثی تئوریک در قالب چهار بخش ذ ...

گردشگري ورزشي دركشورهاي مختلف جهان رشد چشمگيري دارد و در كشورما نيز گسترش آن براي رشد صنعت گردشگري اجتناب ناپذير است. از این رو توسعه گردشگری ورزشی در کشور حائزاهمیت می‌باشد. لذا هدف این پژوهش بررسی مشکلات توسعه گردشگری ورزشی از دیدگاه متخصصین مدیریت ورزشی و دست اندرکاران فعالیت‌های گردشگری ورزشی کشور می‌باشد. بدین منظورتعداد 25 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و 60 نفر از دست اندرکاران فعالیت‌های گردشگری ورزشی در سطح شهر تهران انتخاب شدند. با توجه به ماهیت تحقیق حاضر، پرسشنامه م ...

هدف پژوهش مقایسه دیدگاه مربیان شنا و متخصصان تربیت بدنی وعلوم ورزشی در خصوص شاخص های استعدادیابی شنای سرعتی و استقامتی بود. به این منظور از مربیان شنا و متخصصان تربیت بدنی و علوم ورزشی شهر تهران که تعدادشان به ترتیب 102 و 117 نفر بود به عنوان جامعه آماری استفاده گردید. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و طبق جدول مورگان حجم نمونه از طبقه مربیان 64 نفر و ازطبقه متخصصین تربیت بدنی 74 نفر تعیین گردید. سپس توسط پرسشنامه گائینی(1382) از ایشان نظر سنجی بعمل آمد. این پرسشنامه به ...

سرمایه انسانی عامل موثری در رشد و توسعه اقتصادی، پر کردن شکاف عمیق تکنولوژیکی، کاهش نقش مزیت نسبی طبیعی و افزایش نقش مزیت نسبی اکتسابی کشورهای در حال توسعه، محسوب می‌شود. به همین منظور سهم قابل توجهی از منابع آن‌ها صرف آموزش نیروی انسانی می‌شود. اما زمانی که باید سرمایه انسانی مورد بهره‌برداری قرار‌گیرد، به شکل فرار مغزها خارج شده و زیان جبران‌ناپذیری متوجه کشورهای در حال توسعه می‌کند. بنابراین شناسایی علل فرارمغزها می‌تواند در جلوگیری از خروج متخصصان و افزایش ضریب ماندگاری آ ...

امروزه مشتری مداری به عنوان یک اصل مهم در موفقیت سازمانها محسوب می شود. هدف از این تحقیق مقایسه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک از دیدگاه کارشناسان ،مدیران و خبرگان بود.نحوه گردآوری داده ها در این تحقیق توصیفی ،پیمایشی به لحاظ هدف کاربردی بود و جهت گردآوری اطلاعات از مطالعات میدانی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را 127 نفر تشکیل دادند که برای تعیین حجم نمونه از روش تمام شمار استفاده شد . در این تحقیق از پرسشنامه مدیریت ارتباط با مش ...

این پژوهش دیدگاه متخصصان ادبیات کودک را در خصوص ویژگی‌های ظاهری و محتوایی کتابخانه‌های مهدکودک بررسی کرده است. برای این منظور، 100 نفر از متخصصان ادبیات کودک شاغل در سه نهاد شورای کتاب کودک، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان بهزیستی استان تهران به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه در 6 مولفه فضا، وسایل و تجهیزات، منابع، خدمات، سازماندهی و مدیریت تنظیم شده بود. نتایج شاخص‌های آماری، حاکی از موافقت متخص ...

افق رسانه منشور اساسی سازمان صدا و سیما است و جذب ، استخدام، آموزش و به کار‌گیری نیروی انسانی نیز باید با افق رسانه سازگار باشد؛ در غیر این صورت بعید می نماید که سازمان صدا و سیما بتواند با محیط متحول ودر حال تغییر و رشد پیرامون خودآنچنانکه باید، خود را هماهنگ نماید. این تحقیق به فرآیند تامین و جذب نیروی انسانی در شغل تهیه ‌کنندگی سیما پرداخته و به سئوالاتی از جمله مکانیزم جذب، استخدام و نقاط قوت و ضعف جذب نیروی انسانی در شغل تهیه ‌کنندگی سیما جواب داده است. روش تحقیق حاضرهم ...

هدف تحقیق حاضر، ارزیابی آگاهی کارشناسان پیرامون اصول مدیریت یکپارچه منابع آب و نیز عوامل موثر بر آن می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل 265 نفر از کارشناسان سازمان‌های آب و فاضلاب روستایی، آب و فاضلاب شهری، آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در استان خراسان جنوبی می‌باشد. با استفاده از روش نمونه-گیری طبقه‌ای تصادفی تعداد 154نفر کارشناس از سه شهرستان بشرویه، بیرجند و سربیشه انتخاب گردید. ابزار جمع‌آو ...

هدف اساسی این تحقیق شناخت دیدگاه های متخصصین ارتباطات (اساتید دانشگاه ) در مورد نقش رسانه بی بی سی فارسی در جنگ نرم علیه ایران می باشد. اهداف کاربردی این تحقیق نیز عبارتند 1- بررسی شیوه های جنگ نرم در رسانه های دیداری و شنیداری از دیدگاه کارشناسان ، 2- بررسی عملکرد تلویزیون بی بی سی فارسی در راستای جنگ نرم علیه ایران، 3- شناخت شیوه و شگردهای مورد استفاده رسانه تصویری بی بی سی فارسی در جنگ نرم علیه ایران ، 4-شناخت و بررسی میزان تأثیر روانی برنامه های تلویزیون بی بی سی فارسی د ...