عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این تحقیق ارزیابی تأثیر سطوح مختلف قارچ‌کش متالاکسیل و علف‌کش ارادیکان بر فعالیت‌های میکروبی و آنزیمی خاک در شرایط مزرعه‌ای بود. در این آزمایش سطوح 30 و 60 کیلوگرم در هکتار قارچ‌کش متالاکسیل و 6 و 9 لیتر در هکتار علف‌کش ارادیکان در خاک‌های تحت کشت ذرت و بدون کشت به صورت کرت‌های خرد شده و در قالب طرح پایه بلوک‌های کاملاً تصادفی با سه تکرار به یک خاک آهکی اضافه شد. خصوصیات بیولوژیکی خاک شامل تنفس، آمونیفیکاسیون، نیتریفیکاسیون و معدنی شدن خالص نیتروژن؛ کربن و نیتروژن توده زن ...

به منظور بررسي جدايه‌هاي Pythium ultimum ، نمونه برداري از مزارع استان‌های خراسان شمالی و رضوی طی سال‌های 85، 86 و 87 انجام شد. شناسایی جدايه‌ها با توجه به ویژگی‌های مرفولوژيكي، با استفاده از كليد شناسايي واندرپلاتز-نيترينك و به روش ملكولي با استفاده از آغازگرهای اختصاصی گونه ناحیه rDNA ITS انجام شد. 40 جدايه به عنوان گونه Pythium ultimum تاييد گرديد. با بررسي‌هاي ميكرومتري اندام‌هاي جنسي و غيرجنسي، شباهت ابعاد اندازه گيري شده با ابعاد ذكر شده در منبع پلاتز-نيترينك تأييد شد. ...

متالاکسیل یک قارچکش جذبی است که به دلیل طیف وسیع اثر آن در سراسر جهان برای انواع میوه و سبزی استفاده می‌شود. در این تحقیق، اثر پاستوریزاسیون و تخمیر بر میزان کاهش باقی‌مانده قارچکش متالاکسیل در محصول خیارشور مورد بررسی قرار گرفت. خیارها در روز چهارم پس از سم پاشی که دارای اندازه مناسب برای تهیه خیارشور بودند، برداشت شده و باقی-مانده متالاکسیل در آنها اندازه گیری شد. مقدار متالاکسیل اندازه گیری شده در خیارهای شسته شده 2/31 میلی گرم بر کیلوگرم بود که بیشتر از مرز بیشینه مجاز مت ...

در این تحقیق از روش ریزاستخراج فاز جامد در سرنگ پرشده (MEPS) و دستگاه طیف‌سنج تحرک یونی با منبع یونیـزاسیون الکتـرواسپری (ESI/IMS) برای تغلیـظ و تعیین میزان باقیمانده قارچ‌کش متالاکسیل در نمونه‌های خیار، کاهو وکلم استفاده شده است. دستگاه حساس و سریع ESI/IMS در مد مثبت برای اندازه‌گیری ترکیب مورد نظر در این تحقیق به‌کار برده شد. ابتدا با استفاده از روش استخراج با آب گرم، سم موجود در نمونه‌ها خارج و فیبر و رنگدانه موجود در نمونه‌ها لخته‌سازی و بافت نمونه‌ها به محلول بدون ذرات ک ...