عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 161

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گياه Ferula orientalis گياهي است چند ساله، بدون کرک، با يقه اي پوشيده از تارهاي رشته‌اي، ساقه به ارتفاع 100 تا 150 سانتي‌متر، متعلق به تيره چتريان که در ايران، در مناطق شمال‌غرب، غرب و مرکز، پراکندگي دارد. در تحقيق حاضر، ميوه گياه فوق از نظر ترکيبات اسانس و متابوليتهاي ثانويه مورد بررسي قرار گرفت. ترکيبات فرار ميوه گياه کماي شرقي به روش تقطير با بخار آب استخراج و سپس توسط روش GC/MS مورد آناليز قرار گرفت. نتايج نشان داد 46 ترکيب از اسانس ميوه گياه فوق قابل تفکيک است. همچنين ب ...

زردچوبه(Curcuma longa L.) گياهي ريزوم‌دار و علفي متعلق به خانواده زنجبيل است كه به طور وسيعي در مناطق گرمسير دنيا كشت مي‌شود. اين گياه به طور سنتي در صنايع غذايي، پزشكي و آرايشي كاربرد داشته و ريزوم‌هاي آن حاوي تركيبات با ارزش فنولي نظير كوركومينوئيدها بوده كه حائز ويژگي‌هاي آنتي‌اكسيداني‌، ضدميكروبي، ضدسرطان و ديگر وي‍گي‌هاي پزشكي و دارويي مي‌باشند. خشكي يكي از تنش‌هاي مهم در كشور ايران به شمار رفته كه مي‌تواند توليد محصول را به شدت كاهش ‌دهد. لذا اهميت و ارزش گياه زردچوبه ا ...

گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum L.) گیاهی است‌‌ دارویی، دو ساله و از خانواده بوروژیناسه. جنس Echium دارای 16 کروموزوم بوده که سطح پلوئیدی افراد درون این جنس به صورت دیپلوئید (16=x2=n2) می‌باشد. نظر به اهميت گياهان دارويي و روند رو به رشد مصرف آن در طب سنتی و صنایع داروسازی لزوم کشت این گیاه در سطح گسترده و به طور تجاری و اصلاح‌ شده ضروری است. امروزه القاء پلي‌پلوئيدي با استفاده از مواد شيميايي به عنوان يكي از روش‌هاي اصلاح گياهان دارويي به منظور افزايش قابليت توليد متابولیت ...

تنش غرقابی بر محصولات کشاورزی و گیاهان اثرات مهمی را به جای می گذارد. غرقاب شدن خاک زمانی رخ می دهد که خاک با آبیاری بیش از حد، بارندگی زیاد و یا زهکشی نامناسب روبرو شده باشد. در خاکهایی که تحت تنش غرقابی قرار می گیرند، خاک از آب اشباع شده به طوری که با پر شدن تمام فضاهای موجود به وسیله آب، خاک و ریشه ها با کمبود اکسیژن مواجه می شوند. انتشار گازها در آب ، نسبت به هوا صد هزار برابر آهسته تر است و این باعث می شود که در شرایط تنش جریان اکسیژن به داخل گیاه کند شده و در نهایت رشد ...

گیاه تاتوره (Datura stramonium) یک گیاه دارویی که دارای متابولیتـهای ثانویه آتروپین و هیوسین است. این دو آلکالوئید در پزشکی کاربرد‌های فراوانی داشته و برای درمان اسپاسم و خواص آنتی کولینرژیکی استفاده می‌شود. عموماً یکی از اثرات این آلکالوئید‌ها تأثیر روی اعصاب پاراسمپاتیک بدن است. این تحقیق با دو آزمایش جداگانه روی مقدار و میزان این آلکالوئید‌ها، تحت تأثیر سطوح کود نیتروژنی و الیسیتور متیل جاسمونات در تاتوره انجام شد. آزمایش کشت گلخانه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا ...

گونه‌های علف‌هرز به عنوان یک منبع قوی متابولیت‌های ثانویه، یکی از عوامل مهم کاهش یا افزایش عملکرد برنج به شمار می‌روند. در این پژوهش به منظور بررسی اثرات دگرآسیبی برخی از علف‌های هرز بر رشد رویشی برنج، از مطالعات آزمایشگاهی و گلخانه‌ای استفاده شد. مطالعه گلخانه‌ای به صورت طرح بلوک کامل تصادفی و با چهار تکرار انجام شد، که عامل اول دارای پنج سطح شامل، نوع علف‌هرز مرغ (Cynodon dactylon) ، اویارسلام (Cyperus rotundus)، سوروف (Echinochloa cruss galli)، بندواش (Paspalum distichum) ...

بشر از گذشته‌‌های دور متابولیت‌‌های ثانویه ساخته شده در پیکر گیاهان موسوم به "دارویی" را به‌‌عنوان موهبت‌‌های طبیعی دانسته و به‌‌عنوان ابزاری موثر در التیام دردهایش استفاده کرده است. همانند سایر محصولات کشاورزی، گیاهان دارویی ممکن است در هنگام کاشت، داشت، برداشت و انبارداری در معرض بسیاری از آلودگی‌های میکروبی قرار گیرند. در بیشتر گیاهان دارویی آلودگی قارچی و باکتریایی مشاهده شده است. در میان قارچ‌های مختلف، گونه‌های مختلف جنس آسپرژیلوس مهم‌ترین عوامل پوسیدگی این محصولات در ا ...

موناسکوس پورپورئوس یک قارچ میکروسکوپی است که قادر به تولید رنگ های قرمز، نارنجی و زرد می‌باشد. لواستاتین یکی از انواع متابولیت‌های ثانویه گونه های قارچ موناسکوس می باشد که در کاهش چربی خون موثر است. به منظور تعیین شرایط بهینه رشد و تولید رنگ، در حضور فاکتورهای ساکارز،مالتوز، گلوکز، دما، pH، عنصر روی، اسید جیبرلیک، اسید آمینه گلایسین، اسید آمینه لوسین و ویتامینB2 با استفاده از روش کشت در محیط مایع، چگونگی رشد و تولید رنگ بررسی گردید. این تحقیق در قالب طرح سطح پاسخ و آنالیز دا ...

رادیکال های آزاد در تغییرات مولکولی و جهش نقش دارند و در صورتی که رادیکال های آزاد غیر فعال نشوند، پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از آن به تمامی انواع ماکرومولکول های سلولی شامل پروتئین ها، کربوهیدرات ها، لیپید ها و اسید های نوکلئیک آسیب می رساند. در مقابله با رادیکال های آزاد در حالت عادی سیستم آنتی اکسیدان موثر واقع می شود اما در شرایط استرس که تولید رادیکال های آزاد زیاد می شود کارایی این سیستم کاهش می یابد و امکان آسیب به سلول ها و در نتیجه اندام ها وجود خواهد داشت. آنتی اکسی ...