عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 57

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منظر شهری از جمله مواردی است که می تواند بر فضای شهری و استفاده کنندگان از آن فضا تأثیری مثبت و موثر گذارد، چرا که هرگاه فضای شهری مناسب باشد و تمام مواردی که به آسایش و امنیت استفاده کنندگان مربوط می شود، در آن لحاظ گردد، استفاده کنندگان در استفاده از آن مشتاق بوده و ترجیح می دهند لحظاتی را در آن فضا حضور یابند. در این میان، عناصری هم در منظر شهری تأثیر گذارند که می تواند به پایداری منظر شهری هم بیانجامد. از جمله این عناصر، مبلمان شهری است که می توان با مکان یابی و چینش صحیح ...
نمایه ها:

سه عامل کالبدی نما، فضا و مبلمان شهری را می توان به عنوان عناصر اصلی پدید آورنده و سازنده سیما و منظر شهر نامید. مبلمان شهری در واقع آن دسته عناصر شهری اند که در فضاهای عمومی مورد استفاده قرار می گیرند و در آرایش شهر و افزایش کیفیت بصری شهر اهمیت بسزائی دارند. از آن جا که فضاهای شهری شهر جهرم چهره و سیمای مطلوبی را به بیننده خود عرضه نمی کنند، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عناصر مبلمان شهری بر سیمای شهر جهرم انجام گردیده است. نوع تحقیق کاربردی ـ توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی ...

چکیده مبلمان شهری از جمله عناصر سازند? فضای شهری محسوب می شود که کمیت و کیفیت، زیبایی، راحتی، دوام و محل استقرار آن نقش بسیار اساسی در دستیابی به شهری زیبا و سالم دارد. در این میان، مبلمان شهری کشور صرفاً تقلیدی از جوامع غربی است و در طراحی و برنامه ریزی آن به شرایط بومی، اقلیمی و فرهنگی توجه چندانی نشده است و باعث شده است مبلمان شهری همگی کپی برداری از مبلمان های سایر مناطق کشور بدون توجه به فرهنگ و هویت منطق? مورد نظر باشد.از این رو خیابان چهار باغ عباسی اصفهان که به عنوان ...

از جمله دلایل ناپایداری وعدم تعامل در سکونتگاههای شهری و روستایی، عدم تطبیق طرحها و برنامه های به اجرا در آمده با خواسته ها و نیاز های وا قعی مردم و عدم مشارکت آنان دراین طرحها بوده است. مدیریت مشارکتی در کشورهای پیشرفته با بهره گیری ازهمسویی وهمکاری بخش های عمومی وخصوصی ، به ویژه مشارکت مردمی، بسیج تأمین مالی از نهادهای مردمی، خیریه، وبخش خصوصی است . کار آمد ترین شیوه جلب مشارکت مردمی در احیای حیات شهری ، به کارگیری ابزارهای احیای اقتصادی است که در جامعه نهادینه شده است . ا ...

امروزه مفهوم مبلمان شهری برای ارتقای کیفیت محیط شهری بر همگان روشن است، ولی رشد فزاینده آن بصورت کمیتی صورت گرفته، درحالیکه کیفیت آن همواره با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. مبلمان شهری همان امکاناتی است که منزلت اجتماعی و روابط مشخص در چارچوب مدنی برای شهروندان به ارمغان می آورد . در واقع رهاورد مفهوم مبلمان شهری نمایانگر هویت و تحکیم زیبایی برای شهر هاست. در مباحث مبلمان شهری، "خاطره انگیزی و تعلق خاطر"، در کنار "هویت بخشی و اصالت"، عامل مهمی برای شکل دهی منطقی به فضای ش ...

امروزه نقش مبلمان شهری در خدمت رسانی به شهروندان هر شهر بر کسی پوشیده نیست. اما مسئولین امور دست اندرکاران امور شهری معتقدند که گذشته از امر خدمات رسانی، حفظ هویت و زیبایی سیمای شهری نیز از اولویت های بالایی برخوردار است. چنانچه بعضاً مشاهده می شود با گسترش بی ضابطه بسیاری از شهرهای بزرگ و افزایش جمعیت رفته رفته تسلط مسئولین شهری به کنترل اوضاع اجتماعی و پرداختن به امور سیمای شهرها و ساماندهی آنها کمتر از گذشته می شود و گاهی هویت حفظ سیمای بصری در زیر پوشش عملکردها و پاسخ به ...

چکیده: مبلمان شهری و بحث در مورد استحکام و زیبایی آن، از مهم‌ترین مسایل در حوزه طراحی محسوب می‌شود .استفاده از موادی که با نیازهای روز دنیا سازگار و همراه باشد و دغدغه‌های طراحان را پاسخ دهد. در میان این همه تنوع و دغدغه برای دسترسی به مواد بهتر و پایدارتر جای خالی سرامیک بعنوان ماده‌ای کارآمد و نسبتاً ارزان و هم‌چنین در دسترس بخوبی احساس می شود. علم سرامیک امروزه با آزمایشات مختلف توانسته بخوبی بسیاری از ناگفته ها در مورد این مواد را به جامعه هنر و طراحی بشناساند. پایان نامه ...

در یک قرن اخیر با رشد روز افزون شهر نشینی و با توجه به پیامدهایی که صنعت و مدرنیزاسیون در زندگی شهری همراه داشته است، شاهد از بین رفتن بسیاری از فضاهای ارزشمند شهری و شکل گیری شتاب زده و نسنجیده فضاهای کنونی در مناظر شهری هستیم. در این میان مقوله مبلمان شهری و نقش آن در سیمای شهر از هر منظری در خور اهمیت است. مبلمان شهری از عناصری است که توانایی و ظرفیت فراوانی برای تامین اهداف سامان دهی مناظر شهری را دارد. با توجه به اینکه اهداف سه گانه زیبا سازی هویت بخشی و خوانا سازی محی ...

شهرها پدیده ای جدایی ناپذیر از زندگی انسان بوده که هر از چند گاهی به آن بی توجهی و حتی ستم شده است. در چنین محیط پیچیده ای که در اثر ساخت و ساز و دخل و تصرف انسانی به وجود می آید، عوامل محیطی- فرهنگی و غیره از ضروری ترین عواملی هستند که ارتباط انسان و محیط طبیعی را برقرار ساخته و نیاز حیاتی بشر را برای بهره گیری از محیط فراهم می نمایند. موفقیت فضاهای شهری و میزان کارایی آنها بستگی مستقیم به کیفیت آن فضاها دارد و این امر تابع امکانات و تجهیزاتی است که در آن فضاها تعبیه شده است ...