عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دهه های اخیر مفهوم شبکه های هوشمند توجه پژوهشگران و صنعت را به عنوان یک راه حل قابل قبول برای چالشهای سیستم قدرت کامل به علت رشد بار، افزایش نفوذ انرژیهای نو(تجدید پذیر) و آرایشهای مختلف منابع تولید پراکنده در سطح توزیع مواجه می شود را جلب کرده است. با توجه به وجود منابع تولید DC و AC و همچنین مصارف AC و DC در حالت بدون استفاده از میکروگریدهای هیبریدی نیاز به استفاده مکرر از مبدلهای AC/DC و بر عکس وجود خواهد داشت که این امر موجب افزایش تلفات و هزینه در سیستم می گردد. برا ...