عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه در مراجع علمی و عملی، انرژی خورشیدی در قالب سیستمهای فتوولتاییک(PV) برای کاربردهای کم توان شهری و مصرف‌کننده-های دور از شبکه برق بسیار تحقیق شده‌است. اما از آنجاییکه تولید توان الکتریکی از این انرژی به دلیل صفر شدن تولید در شب و وابستگی آن به شدت روشنایی و دمای محیط در روز دارای قابلیت اطمینان پایینی است، استفاده از یک منبع انرژی تکمیلی جهت افزایش قابلیت اطمینان تولید احساس می‌شود. در این میان پیل سوختی (FC) به عنوان یک منبع انرژی الکتریکی سبز و با قابلیت اطمینان بالا ...

در این رساله، راهکار کنترلی مدولاسیون همزمان پهنا و دامنه پالس در کاهش هارمونیکهای انتخابی ( SHM-PWAM) پیشنهاد می‌گردد. طرح مذکور در کاربردهای ولتاژ متوسط و توان زیاد محرکه‌های الکتریکی ac، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نظر گرفتن مشخصه دامنه پالس‌ها به عنوان درجات آزادی اضافی در سیستم، دید تعمیم یافته‌ای به استراتژی‌های کنترلی متعارف می‌بخشد. بدین معنی که مشخصه دامنه پالس نیز از وزنی مساوی با مشخصه پهنای پالس در جهت ارضای شرایط خروجی برخوردار باشد. در روش پیشنهادی SHM-PWAM، ق ...

در دهه های اخیر مفهوم شبکه های هوشمند توجه پژوهشگران و صنعت را به عنوان یک راه حل قابل قبول برای چالشهای سیستم قدرت کامل به علت رشد بار، افزایش نفوذ انرژیهای نو(تجدید پذیر) و آرایشهای مختلف منابع تولید پراکنده در سطح توزیع مواجه می شود را جلب کرده است. با توجه به وجود منابع تولید DC و AC و همچنین مصارف AC و DC در حالت بدون استفاده از میکروگریدهای هیبریدی نیاز به استفاده مکرر از مبدلهای AC/DC و بر عکس وجود خواهد داشت که این امر موجب افزایش تلفات و هزینه در سیستم می گردد. برا ...