عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آلودگی هوا یکی از چالش های پیش روی بشر درجهان امروز می باشد. آلاینده های هوا دارای انواع و منابع مختلفی هستند که از جمله آنها می توان به ذرات معلق و اکسید های فلز ی (فلزات سنگین) اشاره نمود. با توجه به وضعیت جغرافیایی شهرستان مبارکه، با جمعیتی بالغ بر 125000 هزار نفر در شهرستان و 55000 هزار نفر در شهر که در بین صنایع مختلفی از جمله: فولاد مبارکه، ذوب آهن، سیمان سپاهان، پلی اکریل ایران، فرآورده های نسوز، دی. ام. تی، شهرک های صنعتی و غیره احاطه شده است، نیاز به بررسی وضعیت آلو ...

بطور کلی این رساله از سه بخش عمده و پنج فصل جداگانه تشکیل می‌شود. فصل اول مطالعه به فرایند مطالعه و برنامه‌ریزی اختصاص دارد. در این فصل فرایند مطالعه (تحلیل تصمیم‌سازی، تصمیم گیری) تشریح می‌شود. در این فصل پس از طرح مسئله مورد مطالعه و تعیین اهداف رساله، مطالعات مقدماتی جهت تشخیص طیف ابزار تحلیل منطقه‌ای انجام می‌شود. پس از انجام مطالعات مقدماتی انتخاب منطقه مورد مطالعه، تکنیکهای متناسب با مسائل مورد نظر انتخاب می‌شوند و در فصول جداگانه نیز ویژگیهای تکنیکهای انتخابی و توانایی ...

امروزه صنعت نوردبه عنوان یکی از زیرمجموعه های اصلی صنعت استراتژیک فولاد است.فولاد است.به همین دلیل تحقیات فراوانی در حال پیگیری است تا محصول این صنعت از کیفیت خوبی برخوردار باشد.از این میان می توان به تحقیقات گسترده ای که در زمینه مدلسازی نورد،کنترل خط نورد ،روغن نورد و....در سراسر جهان در حال انجام است،اشاره نمود. در این پایان نامه به بررسی خط نورد سردتاندم فولاد مبارکه پرداخته شده تامحاسبات نقاط تنظیم وچگونگی کنترل برروی مقادیر محاسبه شده و مقادیر واقعی این خط،مشخص گردد.ای ...
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

تحولات ساختار فضایی شهرستان و گرایشهای حاکم برآن به طور خلاصه مطرح می‌شوند. الف - این شهرستان نمونه کاملی از تاثیرات برنامه‌های دولتی و اقتصاد بازار آزاد می‌باشد. ب - تحولات گذشته الگو و سازمان فضایی مخصوص را برای این شهرستان در پی داشته است که به صورت ثبات و کاهش نسبی وزن بخش مرکزی و فعال، افزایش سهم دهستانهای دیزیچه و گرکن و کرکوند و کاهش وزن دهستان طالخونچه قابل تجسم است . ج- جدااز مجموع تحولات میل به توازن فضایی در سطح شهرستان، نشانه‌هایی از روند تفوق نسبی گرایشها و خواست ...
نمایه ها:

زنجره‌ها از جمله موجودات خاکزی هستند که بخشی از سیکل زندگی خود را درون خاک می‌گذرانند. پوره‌های زنجره ضمن تغذیه از ریشه‌های گیاه میزبان، در خاک حرکت کرده و باعث تغییرات فیزیکی و مرفولوژیکی قابل توجهی در خاک می‌گردند. تاثیر فعالیت زنجره‌ها بر ویژگیهای فیزیکی، مرفولوژیکی و ژنتیکی خاک و نیز تاثیر خصوصیات خاک برشدت فعالیت زنجره‌ها، در منطقه اصفهان مورد مطالعه قرار گرفت . به منظور مطالعه اثر خاک بر فعالیت زنجره‌ها، ضمن شناسایی مناطق آلوده به زنجره اقدام به حفر پروفیل گردید. پروفیل ...