عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 32

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تصمیم گیری پیرامون برون سپاری فعالیت ها، چند دهه است که در ادبیات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و اقتصاددانان نهادگرا به نقش هزینه مبادله در این تصمیم گیری توجه کرده اند. در پایان نامه پیش رو، این مسئله را در بخش معدن کارخانه سیمان تهران مورد توجه قرار داده و برای این منظور از روش های مصاحبه و مطالعه اسنادی استفاده می کنیم. از آنجاییکه هزینه تولید معادل مجموع هزینه های مبادله و تبدیل است، لذا شناخت مصادیق هزینه مبادله در ساختارهای سازماندهی مورد استفاده در بخش معدن سیمان تهرا ...

رشد و توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است و برای رسیدن به رشد اقتصادی عوامل زیادی تأثیرگذار می‌باشند که از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به صادرات و واردات کشورها و تغییرات حجم و قیمت‌های نسبی آنها اشاره کرد. کشورهای در حال توسعه و صادرکننده‌ی کالاهای اولیه، به شدت به صادرات این کالاها وابسته بوده و با افزایش مقدار و قیمت‌ این کالاها، رابطه مبادله‌ی این کشورها نیز افزایش یافته و باعث افزایش قدرت خرید آنها خواهد شد. افزایش قدرت خرید نیز به نوبه خود، منجر به افزایش ...

درآمدهای نفتی بخش اعظم درآمدهای صادراتی کشورهای عضو اوپک 1 را تشکیل می دهند . بخش نفت در اکثر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و همچنین درآمد های حاصل از صادرات نفت ،معمولاً سهم عمدهای از بودجه این کشورها را به خود اختصاص میدهند به همین سبب شوکهای نفتی باعث میشوند که درآمدهای ارزی کشورهای صادرکننده نفت افزایش یابد.در چند دهه اخیر نوسانات قیمت نفت و تأثیر آن بر اقتصاد، محور مطالعات کارشناسان و محققان متعددی در سطح ملی و بینالمللی بودهاست. اکثر مطالعات انجامشده اثرات قیمت نفت بر ا ...

ترازپرداخت های خارجی معیار مهمی برای اندازه گیری جریان مبادلات تجاری بین المللی و انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز است. در این میان، حساب جاری یک معیار مهم برای دو گروه سیاستگذاران و سرمایه گذاران است و یکی از مهمترین شاخص های نشان دهنده ی عملکرد اقتصاد یک کشور محسوب می شود. بزرگ و ماندگار بودن کسری حساب جاری مشکلات عمده ای را برای اقتصاد یک کشور بوجود می آورد. وجود این امر در درازمدت منجر به انتقال بار اضافی بر دوش نسل آینده می شود. در این راستا با توجه به مطالب ذکر شده در بال ...

نرخ واقعی ارز در هر کشور بدون شک از شاخص های اساسی تعیین رقابت پذیری بین المللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور به شمار می رود. از این رو، شناخت عوامل موثر بر آن حائز اهمیت است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر بهره وری بر نرخ واقعی ارز است. این تحقیق بر پایه مدل نظری اثر بالاسا-ساموئلسون، تاثیر بهره وری نسبی و بهره وری نسبی بخشی بر نرخ واقعی موثر ارز را مورد بررسی قرار داده است. مطالعه حاضر به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت بهره وری بر نرخ واقعی موثر ارز با استفاده از آمارهای ...

تعیین نرخ سود یکی از مشکلات عمده بانکداری اسلامی است. چراکه بیشتر بانک‌های اسلامی معیار مستقلی از هزینه‌ فرصت سرمایه که منطبق بر کارکردها و مجوزهای غیرربوی باشد، ندارند و از سیستمی شبه ربوی برای تعیین نرخ سود بهره می برند. عقود اسلامی به دو دسته‌ عقود مشارکتی و غیرمشارکتی (عقود مبادله‌ای) تقسیم می‌شود که در این بین چون عقود مبادله‌ای مبنای تخصیص منابع برای عقود مشارکتی است، تعیین نرخ سود آن، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است که به دلیل عواملی چون دخالت دولت، عدم استقلال بانک مرک ...

در سال های اخیر علاقه زیادی به بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی از سوی محققان نشان داده شده است، در این راستا توجه به متغیر درجه باز بودن تجاری و تأثیر آن بر رشد و نابرابری درآمد باعث اهمیت بررسی این متغیرها بر رشد اقتصادی شده است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر رشداقتصادی و بررسی تأثیر درجه باز بودن تجاری بر این رابطه طی دوره 1347-1383 است. برای این منظور از روش اقتصاد سنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان ...

نرخ ارز در هر کشوراز شاخص های اساسی در تعیین درجه رقابت بین المللی وتبیین وضعیت داخلی آن کشور به شمار می رود. بنابراین تحلیل هرچه بهتر این شاخص می تواند در بهبود تجارت خارجی در اقتصاد یک کشور مؤثر باشد . با توجه به اهمیت این موضوع ، تحقیق حاضر با استفاده از تکنیکهای اقتصادسنجی داده های پنل ، در قالب نظریه بالاسا – ساموئلسون به بررسی اثرات تفاوت نسبت بهره وری کالاهای مبادله ای به غیر مبادله ای میان کشور در حال توسعه و امریکا ( دارای تکنولوژی پیشرفته ) بر روی تفاوت قیمت های نسب ...

نرخ ارز عامل مهم در صادرات و واردات نهادها و محصولات است و نااطمینانی آن تصمیمات دست اندرکاران این بخش را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در کشور ما اهمیت روزافزون استقلال از درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات و بی ثباتی قیمتها و تقاضای جهانی نفت که درآمدهای دولت و اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر عوامل خارجی قرار می دهد، باعث شده است تا نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود. تاثیرگذاری نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اقتصاد بیشتر از کانال صادرات محصول و واردات نها ...