عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعات مختلف صحرایی، پتروگرافی و ژئوشیمیایی حاکی از وجود یک مجموعه ماگمایی گوشته‌ای با ترکیب بازیک- حد واسط- اسیدی و یک مجموعه اسیدی با منشا پوسته‌ای در شمال غرب گناباد است. به نظر می‌رسد که با ورود ماگمای بازیک داغ (حاصل از ذوب بخشی پوسته اقیانوسی و رسوبات آبدار فوقانی آن روی زون فرورانش) به درون پوسته و ذوب بخشی آن ماگمای اسیدی تشکیل و به صورت توف، ایگنمبریت و ریولیت فوران نموده است. ماگمای بازیک گوشته‌ای پس از عمل تبلور و تفریق به صورت یک طیف پیوسته بازالتی تا داسیتی از ط ...

محدوده‌ی مورد مطالعه در منطقه‌ی سرخه‌ریز در شرق شهرستان سراب و در طول‌های جغرافیایی ΄42˚ 47 تا΄ 49 ˚ 47 شرقی و عرض‌های جغرافیایی ˚ 38 تا΄ 55 ˚38 شمالی واقع است. این منطقه در تقسیم‌بندی‌های زون‌های زمین‌شناسی ایران در محدوده‌ی زون البرز- آذربایجان قرار می‌گیرد. سن سنگ‌ها پلیوکواترنری است و بر اساس مطالعات پتروگرافی به چهار گروه اوژیت آندزیت، هورنبلند آندزیت، تراکی‌آندزیت و داسیت تقسیم می‌شوند. بافت‌های میکرولیتیک پورفیری، هیالو میکرولیتیک پورفیری، گلومروپورفیری و پوئی‌کلیتیک ...

منطقه‌ی مورد مطالعه در90 کیلومتری جنوب غرب شهرستان کرمان و 29 کیلومتری جنوب شرق شهرستان نگار بین طول‌ جغرافیایی ′52 56⁰ و عرض جغرافیایی ′39 29⁰ شمالی واقع شده است که بخشی از کمربند ارومیه – دختر به حساب می آید. سنگ های منطقه مورد مطالعه، شامل تناوبی از گدازه، پیروکلاستیک و اپی کلاستیک می باشند که توسط توده های نفوذی و دایک های متعدد قطع شده اند. گدازه های منطقه شامل آندزیت، بازالت و بازالتیک آندزیت بوده که حاوی درشت بلورهای پلاژیوکلاز و پیروکسن می باشند. پیروکلاستیک های منطقه ...

محدوده‌ی مورد مطالعه در شمال روستای ابرغان از توابع شهرستان مرند و در طول شرقی ˝5 ΄49 ˚45 تا ˝42 ΄54 ˚45 و عرض شمالی ˝24 ΄27 ˚38 تا ˝57 ΄31 ˚38 واقع است. این منطقه در تقسیم‌بندی‌های اخیر زون‌های زمین-شناسی ایران در محدوده‌ی زون ایران مرکزی قرار می‌گیرد. براساس مطالعات پتروگرافی، سنگ‌های ولکانیکی ائوسن به چهار گروه تقسیم می‌شوند که شامل بازالت، آندزیت بازالتی، اوژیت آندزیت و هورنبلند آندزیت می-باشد. بافت‌های میکرولیتیک پورفیری، هیالومیکرولیتیک پورفیری و گلومروپورفیری در آن‌ها ...

سنگ‌های آتشفشانی مورد مطالعه با مختصات جغرافیایی طول شرقی '30 و˚47 تا ˚48 و عرض شمالی ˚37 تا'30 و˚37 درشمال باختری ایران قرار دارند. سن این سنگ‌ها ائوسن، الیگوسن بوده و دارای ترکیب سنگ شناسی متنوعی می‌باشند. سنگ‌های آتشفشانی محدوده مورد مطالعه در جنوب شرق میانه از لحاظ کانی‌ شناسی شامل پلاژیوکلاز، پیروکسن، سانیدین، الیوین، هورنبلند و بافتهای پورفیری و میکرولیتیک پورفیری را نشان می‌دهند. در این سنگ‌ها پلاژیوکلازها بافت غربالی و زونینگ عادی نشان می‌دهند. کانی‌های الیوین دگرسا ...

منطقه مورد مطالعه، در 35 کیلومتری شمال غرب رفسنجان (استان کرمان) قرار دارد و بخشی از مجموعه آتش‌فشانی کمپلکس هزار (کمربند ارومیه-دختر) بوده و شامل تناوب چین خورده‌ای از گدازه‌ها و پیروکلاستیک‌های ائوسن می-باشد. سنگ شناسی منطقه، عبارتست از جریانات گدازه‌ای (بازالت، بازالتیک آندزیت و آندزیت)، توده‌های نفوذی (مونزونیت کوارتزدار، لامپروفیر، گرانیت و دیوریت)، موادآذر آواری (برش و آگلومرا) و سنگ‌های آتش‌فشانی-رسوبی می‌باشد.گدازه‌های منطقه از دیدگاه سنگ نگاری، دارای کانی‌های پلاژیوک ...