عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انتخاب مدل به منظور استنباط و پیش بینی رفتار آینده جوامع تحت بررسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو جز با انتخاب مدل دسترسی به دنیای واقعی داده ها غیر ممکن است. هدف انتخاب مدل، انتخاب مدل بهینه بر پایه مشاهدات جامعه از میان مجموعه مدل های رقابتی است. مطالعات گسترده ایی در زمینه انتخاب مدل و آزمون فرض برای مشاهدات کامل انجام گرفته است. از جمله مشاهدات ناقص، مشاهدات سانسوریده هستند که به دلیل صرفه جویی در زمان و هزینه و همچنین کاربرد فراوان در آزمون های طول عمر، آنالیز ...

در این تحقیق، آنالیز در فضای تصویرامکان گسترش کاربرد اصول تغییراتی را برای بهینه سازی مقید فراهم می‌آورد، به‌طوریکه این اصول در یک طرحی مجزا در فضای تصویر گنجانده شده است، در زاقع همان ریشه‌ی مشترکی است که این اصول از آن مشتق می‌شوند. این هدف با مطالعه‌ی برخی از اصول تغییراتی اکلند و آکموتی وهمچنین همچنین نشان دادن مزیت‌هایی که آنالیز فضای تصویر برای هریک در پی دارد دنبال می‌شود. ...

در این نوشتار به طور ممتد به بررسی بعد در قاب های جبری می پردازیم.فرض کنیم L یک قاب جبری باشد. اگر عناصر اول Po,p1,…,pk متعلق به L به قسمی موجود باشند که Po...
نمایه ها:
بعد | 
بعد | 

در این پایان نامه رابطه بین زیرمدول های اول و ماکزیمال بودن یک زیرمدول از دیدگاه های مختلف و شرایط زنجیر افزایشی و کاهشی روی زیر مدول ها و تعمیم بعد کلاسیک کرول مربوط به آنها را از منابع [4] و [7] مورد مطالعه قرار می دهیم.در واقع نوتری بودن را تعمیم می دهیم. ...

در این پایان نامه ، ابتدا به بیان مسایل جریان در شبکه‌ی ایستا و شبکه‌ی دینامیکی خواهیم پرداخت و حالت‌های دیگر مساله‌ی جریان دینامیکی را به طور مختصر توضیح خواهیم داد. پس از آن دو روش را برای حل مساله‌ی ماکزیمم جریان دینامیکی بررسی خواهیم کرد و در پایان برنامه های کامپیوتری را برای دو روش ذکر شده ارائه خواهیم نمود. ...

در این پایان‌نامه روش طراحی و ساخت واسطه‌های الکترونیک قدرت برای سیستم های انرژی خورشیدی با تأکید بر توپولوژی‌های مناسب برای کاربردهای توان بالا در سیستمهای متصل به شبکه ارائه می‌گردد. سلول‌های خورشیدی عموماً ادوات نیمه‌هادی هستند که مستقیماً انرژی خورشید را به برق جریان مستقیم تبدیل می‌کنند. پیشرفت‌های صورت گرفته در تکنولوژی سلول خورشیدی منجر به کاهش هزینه برق تولیدی توسط این دسته از ادوات در دهه‌های اخیر گردیده است. امروزه سیستم‌‌های انرژی خورشیدی کوچک و توان متوسط به صورت ...

مسائل بسیاری را در واقعیت می‌توان یافت که تحت تأثیر چند هدف متعدد قرار می‌گیرند، یک مسأله برنامه‌ریزی خطی چند هدفه شامل تعدادی تابع هدف است که باید ماکزیمم یا می‌نیمم شوند. مسأله برنامه‌ریزی کسری به عنوان ابزار برنامه‌ریزی مهمی در چهار دهه گذشته برای مدل سازی مسائل واقعی زندگی مورد استفاده قرار گرفته است.در این رساله مسائل برنامه‌ریزی کسری خطی چند هدفه فازی را با استفاده از سری تیلور حل می‌کنیم. در روش پیشنهادی با استفاده از بسط سری تیلور مسأله برنامه‌ریزی کسری خطی چند هد ...

یکی از نیازمندی های مهم سیستم قدرت افزایش سطح حداکثر بارگذاری می باشد که تغییر تپ ترانسفورماتورهای انتقال می تواند برای این منظور به کار رود. در این پایان نامه به منظور تعیین جهت تغییر تپ ها از دو روش تحلیل حساسیت و روش پیشنهادی بهینه سازی استفاده شده است. در روش حساسیت، حساسیت سطح حداکثر بارگذاری به مقدار تپ مورد استفاده قرار می گیرد. در روش بهینه سازی که روش پیشنهادی این پایان نامه می باشد، مقادیر تپ ها با استفاده از یک مسئله بهینه سازی به گونه ای تنظیم می شوند که علاوه بر ...

مواد مرکب با ویژگی‌های منحصر به فرد خود دارای سختی و مقاومت مناسب می‌باشند. صفحه‌های چند لایه ساخته شده از این مواد، کاربرد وسیعی در طراحی و ساخت سازه‌های نو دارند. از این رو، بررسی هر چه بیشتر رفتار دینامیکی این گونه صفحه‌ها ضروری می‌باشد. در این پایان‌نامه با استفاده از فن اجزاء محدود، بسامدهای صفحه‌های چند لایه به‌دست آمده است. برای این کار، با انجام محاسبه‌های گسترده، اثر عامل‌های مهم بر مقدار بسامد‌ این گونه صفحه‌ها مشخص گردیده است. در ادامه، با تغییر زاویه قرارگیری تاره ...