عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مسائل مورد احترام در زمان عرب پیش از اسلام، ماه‌های حرام و حرم مکه بوده است. زمانی که اسلام در این منطقه ظهور کرد به این دو رسم عرب صحه گذاشت و قتل و خونریزی را در ماه های حرام و حرم مکه ممنوع و حرام اعلام نمود. و نیز علاوه بر این حرمت، برای کسی که این قداست را بشکند ، یک سوم دیه کامل را وضع نمود. قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه امامیه، احترام به ماه های حرام را در ماده 299 منعکس ساخت و تغلیظ دیه را برای مرتکبین وضع نمود. ولی این ماده در مورد کیفیات انواع قتل و نیز ...

در کتابهای فقهی و ماده 299 قانون مجازات اسلامی ذکرشده : دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هردو در یکی از چهار ماه حرام (رجب ، ذیقعده ، ذیحجه ، محرم ) و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد شش گانه مذکور در ماده 297 بعنوان تشدید مجازات باید یک سوم هرنوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هرچند متبرک باشند دارای این حکم نیستند . افزایش مقدار دیه در ماههای حرام موضوعی است که مشهور فقها قائل به آن هستند و در کتابهای فقهی خود از آن تعبیر به « تغلیظ دیه د ...