عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نیایش در لغت به معنی دعا، نماز و ستایش است و در اصطلاح نام پنج دعا به نام خورشید، مهر، ماه، آب و آتش است که هرکدام از آنها در موقعی از روز یا ماه خوانده می‌شوند. نخستین نیایش به ستایش خورشید اختصاص دارد و به همین لحاظ خورشید نیایش خوانده می‌شود. خورشید نیایش هر روز سه بار در صبح و ظهر و عصر خوانده می‌شود. دومین نیایش به ستایش مهر تخصیص یافته و مهر نیایش خوانده شده است. مهر نیایش هم مانند خورشید نیایش هر روز سه بار در صبح و ظهر و عصر پس از خورشید نیایش خوانده می‌شود. سومین نیا ...
نمایه ها:
اوستا | 
نیایش | 
ماه | 
آب | 
آتش | 

درمطالعه حاضر،اعجاز علمی قرآن،طی مباحثی شامل یک مقدمه و پنج فصل به‌شرح زیر،بررسی و تدوین گردیده است. در فصل اول، کلیاتی پیرامون تفسیر و اعجاز علمی قرآن، اعم از مفاهیم، تاریخچه، معیارهای صحیح، نظرات دانشمندان، آسیب شناسی، و اثرات و فواید این‌دو، مطرح، و نتیجه گیری شده است‌که بررسی اعجاز علمی قرآن، نه تنها مذموم نیست، بلکه تحت شرایط صحیح، خدمتی گرانبها به‌قرآن کریم می‌باشد.در فصل دوم ، آیات قرآن در رابطه با سه موضوع منشاء پیدایش جهان ،انبساط عا‌لم و آینده جهان ، از نظر تفسیری ب ...
نمایه ها:
گرانی | 
جهان | 
معجزه | 
ماه | 
قرآن |