عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مشارکت زنان در توسعه و مشارکت سیاسی، شاخصی مهم در فرآیند توسعه ی پایدار جامعه محسوب می شود. انتخاب موضوع این پژوهش براساس این اعتقادصورت پذیرفته است که مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی، نقش بسزایی در توسعه و نوسازی هرکشوری دارد. با درک اهمیت این مشارکت هرکشوری باید تلاش کند که موانع مشارکت زنان را مرتفع ساخته تا زمینه های دستیابی به رشد و شکوفایی جامعه در همه عرصه ها فراهم گردد. با این وجود به نظر می رسد که مشارکت سیاسی زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران با موانع و مشکلاتی مواجه ...

توسعه تغییر مستمر و مثبت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زندگی مردم است و گردشگری از دهه 1970 به عنوان ابزاری برای توسعه مطرح بوده است. کیفیت فعالیت های یک جامعه توسط فرهنگ آن جامعه تعیین می گردد. جهت انتخاب و پرورش یک الگوی توسعه مطلوب، باورها و اعتقادات و آداب و رسوم فرهنگی باید همواره تصحیح و تعدیل گردند. با توجه به نقش اساسی فرهنگ در توسعه گردشگری، واضح است که برخی از اجزا و عناصر فرهنگی مانع توسعه گردشگری هستند و نمی توانند در زمینه سازی برای توسعه گردشگری مطلو ...

این پژوهش به بررسی ومطالعه موانع فرهنگی اجتماعی مشارکت زنان در ورزش ،مقایسه زنان ورزشکار وغیرورزشکار40 تا 20 ساله شهر همدان در سال 1388 می پردازد. از آنجا که سلامت زنان بعنوان نیمی از اعضای جامعه بر سلامت افراد جامعه تاثیر گذاراست بررسی موانع فرهنگی اجتماعی مشارکت زنان در ورزش دارای اهمیت است . برای بررسی مشارکت ورزشی بعنوان یک رفتار از نظریه های فیش باین وآیزن ، نظر یه یادگیری اجتماعی ،سرمایه فرهنگی واز نظریه های فمنیستی بم وچافتز ودیدگاه نظری چو استفاده شده است . روش تحقیق ...

درک چالش های اجتماعی فرهنگی فراروی توسعه پايدار صنعت گردشگری زمانی از اهميت زيادی برخوردار می شود که جوامع جهت توسعه پايدار گردشگری,سازمان يافته باشند که اين درک از موانع به افراد, سازمان ها و جوامع کمک می کند تا بتوانند در فرآيندهای مربوط به توسعه گردشگری مؤثر واقع شوند, بعلاوه دولت نيز بايد بداند که جوامع محلی نيز با موانعی روبرو هستند که اين موانع می تواند رشد و پيشرفت جوامع را مختل کند. غلبع بر اين موانع دولت و جوامع را به چالش می کشد و باعث اجرای راحت تر سياست ها در جامع ...

پژوهش حاضر به « بررسی جامعه شناختی پارامترهای ذهنی- فرهنگی زمینه ساز توسعه در منطقه اورامانات شهرستان پاوه » پرداخته است . در پژوهش حاضر جامعه آماری عبارت از کلیه ساکنان شهرها وروستاهای منطقه اورامانات می‌باشد در این پژوهش از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده گردید و 378 نفر از ساکنان شهرها و روستاهای منطقه اورامانات با استفاده از فرمول کوکران بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده از پرسش نامه براساس ماهیت متغییر ها وبنا به ضرورت کار ...

در این پژوهش کوشیده‌ایم تا به بررسی مشکلات فرهنگی که جزئی تفکیک‌ناپذیر از ترجمه متون ادبی هستند بپردازیم. در خلال کار شاهد آن بودیم که هر چقدر فرهنگها از هم دورتر باشند، نقش مترجم کلیدی‌تر می‌شود و به همان اندازه ترجمه دشوارتر می‌گردد. روش کار در این پایان‌نامه در سه فصل، و به این ترتیب صورت گرفته است: پس از تعریف واحد ترجمه، ابتدا به بررسی ماهیت ترجمه ادبی و همچنین خطاهای مترجمان پرداختیم، سپس به تعریف وفاداری در ترجمه در طی تاریخ آن، و مزیت خلاقیت مترجم و تأثیر آن بر نتیجه ...

در این پژوهش که به شکل مطالعه موردی در بانک ملت-استان سمنان انجام گرفته است، به بررسی موانع فرهنگی اجرای استراتژی‏های فنآوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری پرداخته شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر این است که با بررسی موانع فرهنگی اجرای استراتژی‌های فنآوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری، آنها را در نهایت اولویت‏بندی کنیم. مهمترین ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه‌ای، پرسشنامه و مصاحبه می‌شود. همچنین جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان و سرپرستان شعب بانک ...

توسعه ی منابع انسانی عامل کلیدی و پیش شرط ضروری برای دست یابی به توسعه ی پایدار روستایی به شمار می رود. این امر بدون استفاده از ذخیره ی عظیم زنان روستایی غیر ممکن خواهد بود. اهمیت مشارکت زنان روستایی در زمینه های مختلف بر کسی پوشیده نیست. با وجود تلاش جهانی برای گنجاندن زنان در جریان توسعه ی روستایی، هنوز در بسیاری از کشورهای جهان ایفای نقش هر چه بیشتر آنان در فرایند توسعه ی روستایی با موانعی مواجه است. زنان روستایی شهرستان کرمانشاه نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند. وجود مو ...

دراین پژوهش با استفاده از نظریه ی آنجلیکا اسشوئرنشان دادیم که وحدت اروپا هنوزکامل نشده است واین وحدت هنگامی هنگامی به پایان می رسد و کامل می شود که اروپا دچارویِژگی های یک دولت-ملت شود؛یعنی اینکه ویژگی ها ومشخصات یک دولت ملت را به دست آورد.وهمینطور دارای یک هویت مشترک اروپایی باشد.فلذا وحدت سیاسی دفاعی و امنیتی از منظر این پِژوهش به معنی پایان یافتن فرآیند وحدت اروپا نیست. دراین پژوهش عوامل تاریخی فرهنگی درقالب اختلاف های قومی(دربلژیک) شکاف های اقلیمی مذهبی و طبقاتی در انگلست ...