عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 48

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر، یک مطالعه مشاهده‌ای و توصیفی تحلیلی که در آن پژوهشگر به بررسی نظرات و نحوه عملکرد ماماها در ارائه خدمات تنظیم خانواده در درمانگاههای دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران پرداخته است . تعداد واحدهای مورد پژوهش 60 نفر که 31 نفر کارشناسان ماما و 28 نفر کاردان ماما و 7 نفر بهیار ماما می‌باشند روش نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای می‌باشد که نحوه عملکرد آنها در تجویز قرص و کاندوم و گذاردن IUD مشاهده شده است . ابزار گردآوری این مطالعه پرسشنامه و چک‌لیست می‌باشد که توسط پژوهشگر، پرس ...

مطالعه بصورت مقطعی - گذشته‌نگر و بدون جهت (تحلیلی مشاهده‌ائی می‌باشد) کلیه زوجین که حداقل 13 ماه قبل از شروع مطالعه جهت دریافت گواهی سلامت از نظر تالاسمی به مرکز تالاسمی اصفهان مراجعه کرده‌اند و اطلاعات آنها در بانک داده‌های این مرکز موجود است و در شهرستان اصفهان (محدوده شهرداری) ساکن هستند بعنوان جامعه هدف در نظر گرفته شده و زنان این جامعه جمعیت مورد مطالعه محسوب می‌شوند نمونه‌گیری از بین جمعیت مورد مطالعه که شامل بر 110000 نفر هستند از برنامه کامپیوتری بصورت تصادفی انتخاب م ...
نمایه ها:
1374 | 
شیوع | 

موضوع تحقیق بررسی مشکلات حرفه‌ای ماماهای طرحی در بیمارستانهای استان مرکزی بود که این مشکلات در چهار دسته مشکلات مربوط به آشناسازی، مشکلات مهارتی ، مشکلات ارتباطی و مشکلات مربوط به انطباق با محیط کار بود. روش کار مصاحبه با استفاده از فرم پرسشنامه بود که فرم پرسشنامه شامل سوالاتی در هر یک از بخشهای فوق بود. پس از جمع‌آوری اطلاعات در هر یک از بخشها مشکلات به ترتیب شیوع دسته‌بندی گردید. موارد استفاده از نتایج در شیوه آموزش مامائی آموزش‌های بالینی و مدیریت بیمارستانها و مدیریت خد ...

این تحقیق به منظور تعیین و مقایسه نتیجه حاملگی در زنان شهری و روستائی مراجعه‌کننده به بیمارستان آموزشی فاطمیه، همدان در سال 1374 صورت گرفت . مواد و روش‌ها، تحقیق از نوع توصیفی و با نمونه‌گیری بر روی 200 نفر از زنان حامله واجدالشرایط صورت گرفت ، نمونه‌ها دارای مشخصات چندزائی، ترم، سفالیک و تک‌قل بودند. همچنین بدون بیماریهای سیستمیک مانند، دیابت و آنمی و بدون مشکلات مامائی مانند پره اکلامپسی و خونریزی‌های غیرطبیعی و پارگی زودرس کیسه آب بودند و سابقه عمل جراحی روی رحم را نداشتند ...

تنش‌های قبل از قاعدگی امروزه در یک مجموعه علائم و به اسم Premenstrual syndrom تعریف شده است . بیش از 150 علامت مختلف شامل علائم فیزیکی ، روانی و رفتارهای به این سندرم ارتباط داده شده است . ارتباط با هفته آخر سیکل قاعدگی دارد. PMs یک سندرم بین فرهنگی می‌باشد ولی شناخت تعریف دقیق و درمان آن به عنوان یک سندرم مشخص تنها در ممالک بوده است . در این تحقیق به اساس معیارها DsmIIIR پرسشنامه‌ای تهیه و به 600 دختر دبیرستانهای همدان که براساس نمونه‌گیری تصادقی انتخاب شده بودند داده شد و د ...
نمایه ها:

پژوهش حاضر یک پژوهش تحلیلی بوده که نوع مطالعه در آن به شکل مورد - شاهد می‌باشد و تحت عنوان "بررسی برخی از عوامل موثر بر ایجاد سندرم داون در مبتلایان موجود در مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی و آموزش کودکان استثنایی شهر اصفهان در سال 1374" انجام گردیده است و هدف آن تعیین مشخصات فردی مبتلایان و نیز تعیین و مقایسهء مشخصات فردی والدین مبتلایان و غیرمبتلایان به سندرم داون، تعیین و مقایسهء میانگین سن مادر در هنگام حاملگی در مبتلایان و غیرمبتلایان به سندرم داون، تعیین و مقایسهء میانگین ...

از آنجا که سیاست و برنامه‌ریزی دولت در امر تنظیم خانواده در سطح آگاهی‌های افراد جامعه نسبت به این امر تحقق می‌یابد بر آن شدیم تا با تشکیل مرکزی جهت آموزش مادران و یا به عبارتی با ترتیب دادن کانون مشاوره با خانواده‌ها در جهت برگزیدن بهترین و مناسبترین روش تنظیم خانواده برای زوجین و آموزش در رابطه با روش انتخابی گامی هر چند اندک در این زمینه برداشته شود. ...

پژوهش حاضر یک پژوهش تحلیلی بوده که نوع مطالعه در آن به شکل مورد - شاهد می‌باشد و تحت عنوان "بررسی برخی از عوامل موثر بر ایجاد سندرم داون در مبتلایان موجود در مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی و آموزش کودکان استثنائی شهر اصفهان در سال 1374" انجام گردیده است . و هدف آن تعیین مشخصات فردی مبتلایان و نیز تعیین و مقایسهء مشخصات فردی والدین مبتلایان و غیرمبتلایان به سندرم داون با تعیین و مقایسهء میانگین سن مادر در هنگام حاملگی در مبتلایان و غیرمبتلایان به سندرم داون تعیین و مقایسهء میان ...
نمایه ها:

رمضان مکتبی است دارای فلسفه‌ای و رسالتی. ماه رمضان، مدرسه‌ای است برای روح و اندیشه و وجدان و ... و دوره‌ای است برای تکمیل کمبود بشر، و جهشتی است پاک‌کننده، برای زدودن ته مانده‌هایی که اطراف دلهای آدمیان را در طول یازده ماه گرفته است . و پس از این، ماه رمضان، هنگام بازداری و استواری تفکر است . پزشکانی که با زنان مسلمان مواجه هستند معمولا با این مشکل روبرو هستند که به زنان حامله توصیه روزه‌داری کنند یا خیر. آیا پرهیز از غذا خوردن طی فاصلهء بین اذان صبح تا مغرب می‌تواند بر حاملگ ...
نمایه ها: