عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره‌برداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق می‌باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می‌گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز قراردادهای مربوط به اموال فکری از قراردادهای مربوط به اموال م ...

حقوق مالکیت فکری عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش‌ها و خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که به پدیدآورنده اثر تعلق می‌گیرد. این حقوق به دو شاخه اصلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تقسیم می‌شود،که در تحقیق حاضر فقط مالکیت ادبی و هنری مورد بحث می باشد . قوانین حاکم در حوزه مالکیت ادبی و هنری ایران بسیار قدیمی بوده و با شرایط و پیشرفت تکنولوژی هماهنگ نمی‌باشد. در مقایسه قوانین ایران با قانون نمونه سازمان جهانی مالکیت فکری نقایص و خلأ هایی وجود دارد که شایس ...
نمایه ها:

امروزه اموال فکری نقش مهمی در تجارت جهانی دارند. کشورها در راستای رشد و تسهیل تجارت جهانی مناطق آزاد تجاری را ایجاد کردند. معافیت از عوارض گمرک و معافیت مالیاتی از مهم ترین تسهیلات این مناطق هستند. تسهیلات این مناطق موجب شد تا نظارت گمرک بر عبور و مرور کالا در این مناطق کاهش پیدا کند. از مناطق آزاد تجاری برای تکمیل فرآیند تولید، برچسب زدن محصولات، بسته بندی مجدد، مونتاژ، انبار داری و ترانزیت کالا استفاده می شود. کاهش نظارت گمرک با عث شد از این مناطق برای تغییر علامت تجاری، بس ...

پایان‌نامه حاضر در مورد «ساختار، وظایف، اختیارات نهادهای مرتبط با مالکیت فکری در ایران» می‌باشد. بنابراین سازمان مستقل و فرابخشی جهت تدوین قوانین و سیاست‌گذاری در حوزه قوانین مالکیت فکری و با توجه به نیازهای روز و تکنولوژی‌های نوین نه تنها یک ضرورت بلکه دغدغه‌ای برای جامعه حقوقی کشور می‌باشد تا بهره‌گیری از قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی نسبت به هماهنگی‌سازی قوانین ملی که با قوانین بین‌الملل و کارآمدی این نظام حقوقی اقدام نماید. این مهم زمانی بیشتر نمایان می‌شود که جمهوری ...

اصل عدم حمایت از ایده ها موضوعی است که توسط اکثر کشورها و معاهدات بین المللی مورد اجرا می باشد. از طرف دیگر اهمیت ایده ها به عنوان پایه و اساس هر نوع تفکر و خلاقیت و دارایی فکری بر هیچ کس پوشیده نیست. بنابراین ضرورت حمایت از ایده ها بر قانون گذاری کشورها امری مهم و حیاتی است و وقتی پای نظم حقوقی کشور در میان باشد، از وظایف قانونگذاری و نهاد اجرای قانون می باشد. موضوع عدم وجود شرایط قانونی حمایتی مانند مالیت نداشتن و عدم قابلیت ذاتی برخی ایده ها، کار را برای پیدا نمودن راه حل ...