عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 54

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این رساله با نام «مالکیت زمین در اسلام» در یک مقدمه و چهار فصل تهیه و تدوین شده است. در مقدمه اطلاعاتی مربوط به طرح تحقیق قرار دارد. فصل اول در کلیات و مفاهیم می باشد، در آن لغات مرتبط با موضوع مانند: مالکیت، مال، انفال، فیء، احیا، موات و... از نظر لغت و اصطلاح، به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، که مالکیت در لغت به معنای تسلط بر چیزی و زمامداری و اختیار داری نسبت به آن چیز است. و در اصطلاح به رابطه ای که میان مالک ومملوک بر قرار است مالکیت گویند. مالکیت به لحاظ منشأ ...

در نظام های حقوقی وقتی بحث پیرامون بیع یا قرارداد خرید و فروش کالا به عنوان یک عمل حقوقی مطرح می گردد، هدف طرفین قرارداد از معامله ای که انجام می دهند انتقال مالکیت مورد معامله به خریدار و یا ثمن کالا به فروشنده می باشد. در این خصوص در نظام های مختلف حقوقی اتفاق نظر وجود دارد لیکن آنچه محل اختلاف است زمان انتقال مالکیت است بدین صورت که برخی از نظام های حقوقی انتقال مالکیت را اثر و نتیجه فوری و مستقیم بیع می دانند، در حالی که برخی دیگر از نظام های حقوقی علاوه بر انعقاد عقد ...

مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال و شخص حقیقی یا حقوقی به گونه ای که حق تصرف و سلطه بر آن را دارد. اسلام سه نوع مالکیت پذیرفته است . یک: مالکیت دولت اسلامی دو: مالکیت عمومی سه: مالکیت خصوصی. مالکیت دولت اسلامی مستقیما در پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد و مالکیت عمومی و خصوصی نیز از این جهت که مالک هنگام تصرف در مال باید ضوابطی را که حکومت تعیین نموده است را رعایت کند به طور غیر مستقیم در بحث وارد می شود مثلا در بحث مالیات، خمس، زکات و احیای موات و سایر موارد ، در این بین ...

قرارداد مالکیت زمان بندی شده قرارداد مالکیت زمان بندی شده شکلی از مالکیت سهم بندی شده مال است که در آن تعداد افراد زیادی در مدت زمان های خاصی میتوانند از یک مال استفاده کنند و این در فواصل زمانی معینی انجام میگیرد حق برای خریدار در استفاده از مال ایجاد میگردد که در محدوده زمانی مشخصی قابل اعمال است در نتیجه از یک مال تعداد افراد زیادی میتولنند استفاده کنند حال این حق میتواند حق مالکیت یا ناشی از مالکیت منافع باشد ...

ساختار مالکیت از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می رود زیرا انگیزه و اشتیاق مدیران را تحت تأثیر قرار می دهد و بدین ترتیب در کارآیی شرکت موثر است. یکی از روش های کنترل و حاکمیت شرکتی، تعیین و نوع ساختار مالکتیت و ترکیب بهینه آن می باشد. با توجه به این که در این خصوص تحقیقات نادری در ایران صورت گرفته است، هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار مالکیتی با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق ارتباط و تاثیر دو نوع ساختار مالکیتی شامل م ...

در ادبیات سیاسی مشروعیت به معنای پذیرش حق اعمال قدرت از سوی شهروندان تعریف میشود اما از نگاه اسلام مشروعیت نظام سیاسی اینگونه نیست بلکه مشروعیت نظام سیاسی به شرعیت آن گره میخورد فلذا مشروعیت الهی به معنای انطباق نظام سیاسی با آموزه های اسلام و برخورداری توامان آن با پذیرش مردمی ، تاثیر مستقیم و مهمی بر شکل گیری و افزایش اقتدار نظام سیاسی اسلام دارد. مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه و با آزادگی زندگی خود را بسر برد و شخصیت خود را بسط دهد. اسلام مالکیت را جزء ف ...
نمایه ها:
دولت | 

اجراي طرح‌هاي عمومي، عمراني و نظامي يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي نهادهاي دولتي مي‌باشد كه براي انجام اين وظايف، گاه نياز به امكاناتي دارند كه در مالكيت اشخاص خصوصي بوده و بايستي براي تملك آن، مانند ساير اشخاص حقيقي و حقوقي به معامله بپردازند. قانونگذار جهت حفظ مصالح و منافع عمومي، براي تأمين نيازهاي نهادهاي دولتي و عمومي موضوع حقوق عمومي، امتيازاتي قائل شده است كه آن‌ها مي‌توانند تحت شرايط مقرر قانوني، املاك اشخاص خصوصي را، در صورت عدم توافق با آنها و با پرداخت خسارت عادله تملك ...

چکیده اگر بخواهیم دو فیلسوف تاثیر گذار قرن هفدهم و هیجدهم را نام ببریم، بی‌گمان جان لاک تجربی مسلک قرن هفده و ایمانوئل کانت عقل گرای قرن هیجدهم را می‌توان نام برد. این دو فیلسوف جدا از تفکر فلسفی خاصشان، در باب سیاست نیز تفکرات خاص خود را داشته اند. در این جستار در پی آن هستیم که مواضع اصلی این دو متفکر را در باب مالکیت به عنوان یکی از مباحث اساسی فلسفه سیاسی مورد بررسی قرار دهیم. هسته اصلی فلسفه سیاسی لاک مسئله مالکیت است که از نظر او مالکیت عبارت است از آنچه که از طریق آمی ...
نمایه ها:
جامعه | 
حق | 

قانونگذار در نظام حقوقی ایران مالکیت را به عنوان یکی از اصول مرتبط با عقود ،قراردادها مورد پذیرش قرار داده است. مالکیت یا به صورت ارادی یا قهری انتقال می یابد.در مواردی ممکن است مالکیت منتقل گردد اما استقرار آن به صورت متزلزل باشد،در قوانین و مقررات جاری کشور نصی وجود ندارد که صراحتا به ارائه تعریف یا بیان ماهیت مالکیت متزلزل و شرایط و آثار آن پرداخته باشد ،تنها ماده 867 قانون مدنی به استقرارمالکیت اشاره نموده است. اما این به معنی نپذیرفتن، مالکیت متزلزل در نظام حقوقی ایران ن ...
نمایه ها:
تصرف | 
عقد |