عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 217

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مالکیت یکی ازنهادهای حقوقی است که درمقوله اموال فرهنگی از اهمیت خاصی برخوردار است یک موضوع مهم از مبحث مالکیت واموال،وضعیت میراث فرهنگی-باستانی است.بانگاهی به قوانین تصویب شده در این زمینه درمی یابیم که درخصوص میراث فرهنگی،اشیا عتیقه،اموال تاریخی- فرهنگی،قانون با ابهامات و نواقصی ازجمله در تعریف آثار ملی،مصادیق آن،همچنین ابهاماتی درمورد تصرف و تملک این اشیاء روبرو است. درعصر تدوین قانون مدنی میراث فرهنگی به مفهوم امروزی مورد توجه نبوده است فقط راجع به مصادیقی از آن احکامی از ...

مالکیت یک امر مهم وغیر قابل نادیده گرفتن است .در بحث معادن هم بدلیل اهمیت بالای این منابع در پیشرفت اقتصادی کشورها باید مالکیت این منابع عظیم خدادای را مورد بحث وتوجه قرار داد ومالکان اصلی انها را مشخص نمایم تا بتوان بهتر از این منابع استفاده شود که هم موجبات پیشرفت کشورها فراهم شود وهم جلوی سوء استفاده ها در این منابع گرفته شود ...
نمایه ها:
معدن | 

هدف از این پژوهش، مقایسه اثر خصوصی سازی از طریق واگذاری مالکیت دولتی بر عملکرد صنایع شیمیایی و معدنی در ایران است. برای رسیدن به این هدف از متغیر های نسبت بدهی و نرخ بازدهی دارایی و نرخ رشد درآمد و نیز نوع مالکیت: شبه دولتی و دولتی و خصوصی برای 20 شرکت شیمیایی و 15 شرکت معدنی در طول دوره یازده ساله (1380-1390) استفاده شده است. مدل توسط روش های داده های ترکیبی با اثرات ثابت برآورد شد. نتایج نشان می دهند که اثر نوع مالکیت در صنایع معدنی از لحاظ آماری بی معنی هستند و در صنایع شی ...

یکی از مسائل مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان، مقدار و نحوه تاثیرگذاری نوع مالکیت بر عملکرد بنگاه اقتصادی است که در اکثر کشورهای جهان از دهه 1980 در بحث خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفته است. اصلاح ساختار مالکیت با هدف بهبود عملکرد صورت می‌گیرد. در این بین، صنعت بانکداری ویژگی های خاصی دارد که اهمیت ویژه ای برای آن در اقتصاد پدید آورده و آن را از سایر صنایع متمایز می کند. بانک ها از نقش بنیادی در اقتصاد ملی برخوردارند و صنعت کلیدی در فرایند توسعه مالی و رشد اقتصادی هستند، ب ...

چکیده در قراردادهای معوض مانند بیع با انعقاد عقد بیع در بعضی از سیستم‌های حقوقی با تسلیم کالا مالکیت به مشتری منتقل می‌شود. فروشنده در مواقعی که ثمن در زمان انعقاد عقد پرداخت نمی‌شود تضمین‌های جهت وصول ثمن و انجام تعهدات مشتری در عقد قرار می‌دهد. شرط ذخیره مالکیت یکی از این تضمن هاست شرط ذخیره مالکیت که انواع گوناگونی دارد در عقد بیع نوعی تضمین برای فروشنده بر مبنای توافق طرفین در قرارداد است و آن عبارت است از حفظ مالکیت و عدم انتقال مالکیت تا زمانی که ثمن به طور کامل به فرو ...
نمایه ها:
شرط | 

پایان نامه شامل سه فصل، فصل اول به بررسی کلیاتی در باب مالکیت و انواع آن اختصاص داده شده است و سلب مالکیت و خصوصیات آن مورد بررسی قرار گرفته است . فصل دوم به بررسی انواع مکانیسمهای قانونی که بوسیله آنها دولت اقدام به سلب مالکیت اشخاص خصوصی و انتقال آنها به خود یا عموم می‌نماید پرداخته شده است . این موارد شامل ملی کردن در بعد داخلی و بین الملل، سلب مالکیت جهت امور شهر سازی و مسکن و مصادره اموال می‌باشد. فصل سوم این رساله که محور اصلی این پژوهش می‌باشد به چگونگی پرداخت غرامت و ...

مالکیت مقید به زمان یکی از مسائل مستحدثه در کشور ماست که از حدود دهه 1370 در نتیجه تعاملات و ارتباطات گسترده بین نظام های حقوقی مختلف، وارد سیستم حقوقی ایران شده است. مالکیت مقید به زمان به نوع خاصی از استفاده و بهره وری از اموال گفته می شود که بر طبق آن افراد، مالکیت عین و منافع و یا حق استفاده از آن ها را به صورت زمان بندی شده به دست می آورند و می تواند برای چندین سال یا همیشه در آن برهه زمانی تمدید شود. به دلیل جدید بودن این گونه قراردادها، مشکلات و ابهاماتی در زمینه مشروع ...

یکی از مسائل حائز اهمیت در حقوق ایران، برخورد و رویارویی قواعد و مقررات داخلی و فقه اسلامی با مسائل مستحدثه و تأسیسات وارداتی می‌باشد که قبلاً سابقه آن‌ها در عرصه قوانین داخلی و حتی فقه اسلامی به چشم نمی‌خورد. اما باید اذعان داشت که پذیرش چنین نهادهای ناشناخته در حقوق داخلی همواره از یک فرایند طولانی برخوردار بوده و با مقاومت شدید قانون‌گذار و به ویژه فقها مواجه شده است؛ که این امر خود موجب صرف هزینه‌های حقوقی و اقتصادی سنگینی برای عموم مردم و جامعه می‌گردد. از این روی می‌با ...

چکیده مالکیت اضافه و نسبتی اعتباری بین شخصی است که مالک نام دارد و شیءای که مملوک نامیده می‌شود، به اعتبار نسبتی که به شخص پیدا کرده است. بنابراین مالکیت که ریشه‌ای فطری دارد و عقلا بر اساس انگیزه‌ عقلایی آن را اعتبار می‌کنند، صرفا در عالم اعتبار تحقق می‌یابد. مالکیت به طورکلی، به دو نوع مادی و معنوی قابل تقسیم است.گاهی متعلق مالکیت یک شیءخارجی است؛ در این صورت آن را مالکیت مادی می‌نامند و گاهی متعلق آن در عالم خارج وجود ندارد و معلول فکر است که مالکیت معنوی نامیده می‌شود. ...
نمایه ها:
حق | 
مال |