عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 76

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این بررسی مزیت نسبی انواع مالچ مانند مالچ نفتی ، شخم سطحی و شخم سطحی توام با کاه در حفظ رطوبت خاک ، دیمزارها در سال آیش مطالعه شده است . این تحقیق در دوره آیش سالهای 1365 و 1367 در منطقه شیرین سو از مراکز دیمکاری استان همدان صورت گرفت . مزرعه آزمایشی که خاک سطحی آن دارای بافت لوم رسی ماسه‌ای است از پاییز سال قبل پس از انجام شخم عمیق به آیش گذاشته شد.در بهار سال آیش پس از پایان دوره بارانی آزمایش در چارچوب طرح بلوکهای کاملا" تصادفی بار چهار تیمار (مالچ نفتی ، شخم سطحی ، شخم ...
نمایه ها:
رطوبت | 
خاک | 
مالچ | 

فلفل شیرین (capsicum annuum L.) متعلق به خانواده solanaceae یکی از مهمترین سبزیهای پرمصرف جهان است و کشت و پرورش ارقام آن در سالهای اخیر گسترش قابل توجهی داشته است. در این تحقیق اثرات کاربرد دو نوع مالچ آلی و تیمار بدون مالچ روی عملکرد و دیگر صفات کمی و کیفی 10 رقم فلفل شیرین بصورت اسپیلت پلات بر پایه طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار مورد ارزیابی قرارگرفت. مالچ به عنوان عامل اصلی (مالچ شلتوک برنج ، مالچ چیپس چوب ، تیمار شاهد ) و تعداد 10 رقم فلفل شیرین شامل کالیفرنیا واندر، کا ...

یکی از عوامل موثر بر تولید بهتر و بیشتر محصولات کشاورزی کنترل علف های هرز است. از جمله محصولات کشاورزی بسیار با اهمیتی که تولید آن تحت تاثیر علف های هرز قرار می‌گیرد، محصول گوجه فرنگی می باشد. گوجه فرنگی به شدت در ابتدای فصل رشد تحت تاثیر رقابت با علف های هرز قرار می گیرد و همین آسیب اولیه می تواند تاثیر به سزایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی داشته باشد. در مزارع تولید گوجه فرنگی در حال حاضر به طور گسترده از انواع علف کش های پیش کاشت، پس کاشت و پس رویشی جهت مهار علف های ...

آبیاری یکی از مهمترین فاکتور‌های محیطی است که تولید توت‌فرنگی را تحت تاثیر قرار داده و از مهمترین میوه‌های تولید شده در استان کردستان می‌باشد. خشکی از مهمترین عوامل محدود کننده رشد می‌باشد که در نتیجه آن تنش اکسیداتیو هم آغاز می‌شود. گیاهان از طریق ایجاد تغییرات مورفولوژیک و فیزیولوژیک، به خشکی واکنش نشان می‌دهند. پوشش پلاستیکی مالچ می‌‌تواند در کاهش تبخیر موثر واقع گردد و از این طریق تاثیر بسزایی در افزایش رشد و عملکرد داشته باشد. یکی از عوامل محیطی که بر تولید این محصول موث ...

آبیاری قطره ای یکی از روش های کارآمد برای صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش کارایی مصرف آب آبیاری محسوب می شود. به‌رغم مزایای فراوان آبیاری قطره ای، مقدار قابل‌توجهی آب از طریق تبخیر از خاک مابین ردیف های کشت و همچنین تعرق توسط علف های هرز تلف می گردد. کاربرد مالچ در بین ردیف های کشت می تواند ضمن حفظ رطوبت خاک از طریق کاهش تبخیر از خاک و تعرق از علف های هرز باعث کاهش آب آبیاری مصرفی و افزایش عملکرد محصول گردد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر توأم مقدار آب آبیاری و مالچ بر عملکرد، اجز ...

ایران یکی از کشورهای خشک و کویری دنیا محسوب می‌شود و روند رشد کویرها باعث نابودی جنگلهای طبیعی شده که در نهایت به آلودگی محیط زیست و کاهش زیر کشت و پائین رفتن آب شیرین در سفرهای زیرزمینی منجر خواهد گردید. جهت کویر زدایی تاکنون راه حلهای مختلفی انجام شده است که از جمله مالچ پاشی است . مالچ ماده نفتی حاصل از پالایشگاههای کشور بوده و اهمیت آن در فراوانی و ارزانی آن است این پروژه به هدف اقتصادی‌تر شدن پاشش مالچ و افزایش راندمان، سرعت و وسعت بخشیدن و گسترده‌تر کرد ...

به منظور جایگزینی پوششهای ارزان قیمت با پوشش (مالچ)های قیری گران و پرزحمت مورد استفاده در تثبیت شنهای روان، کاربرد رس ، سیمان و آهک ، به صورت ساده و مخلوط با هم، در حالت محلول یا تعلیق در آب ، مورد آزمون قرار می‌گیرد. ...
نمایه ها:
مالچ | 
کاشان | 
خاک | 

مالچ يكي از روش‌هاي محافظت خاك مي‌باشد. استفاده از مالچ‌هاي مختلف نه تنها بر ساختمان، خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک تأثير گذار است بلكه ميزان نفوذپذيري خاک‌ و حفظ رطوبت خاك را نيز بهبود مي‌بخشند. در اين تحقيق از مالچ‌هاي كاه و كلش‌گندم، بقاياي‌ذرت، خاك‌اره، برگ‌درخت در سطح 2 تن بر هكتار و سوپرجاذب A200 در سطح 0/5 تن بر هكتار استفاده شد كه اثرات آن‌ها در دو حالت خاك‌ورزي (مالچ‌ها تا عمق 20 سانتي‌متري با خاك مخلوط شدند) و بدون خاك‌ورزي (مالچ‌ها روي سطح خاك‌ پاشيده شدند) و در كرت ...

به‌منظور بررسی تأثیر مالچ ضایعات چای و وجین دستی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیای بومی در استان گیلان، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه‌ای واقع در شهرستان رودسر در سال زراعی 1391 اجرا شد. تیمارهای بدون وجین (W1)، وجین از ابتدای سبز شدن (W2)، وجین از 12 روز پس از سبز شدن (W3)، وجین 24 روز پس از سبز شدن (W4) و وجین از 36 روز پس از سبز شدن (W5) به‌عنوان سطوح وجین دستی است و بدون مصرف مالچ (M1)، کاربرد 5 تن (M2) و کاربرد 10 تن (M3) در هکتار مال ...
نمایه ها:
مالچ | 
لوبیا | 
وجین |