عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 32

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مالاتیون یکی از پر مصرفترین سموم فسفره در کشور محسوب میشود. تقریبا اکثر کارگران صنیع تولید سم در معرض تماسهای شغلی با این سم قرار دارند. بنابراین ضروری است که میزان تماس کارگران در صنایع تولید یا فرمولاتور این سم مشخص شده تا وضیعت کارگران ایرانی از نظر میزان تماس با این سم مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مطالعه 25 نفر از کارگران واحد تولید مالاتیون در یکی از کارخانه‌های تولید سموم شیمیایی انتخاب شده و میانگین تماس شغلی مالاتیون به همراه تغییر فعالیت کلین استراز خون آنها با یک ...

محصولات کشاورزی بخصوص سبزی‌ها و میوه‌ها، بدون اطلاع از تأثیر نهایی آفت‌کش‌ها، مکرراً سم‌پاشی می‌شوند و برخی از کشاورزان نیز دوره "پرهیز از مصرف" یعنی مدت زمان بین سم‌پاشی تا برداشت را رعایت نمی‌کنند. در گلخانه‌های صیفی و سبزی جهت مبارزه با آفات، حشره‌کش‌های ارگانوفسفره مانند دیازینون و مالاتیون مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این تحقیق میزان باقیمانده سموم ذکر شده در محصول خیار در روزهای مختلف پس از سم‌پاشی و همچنین تاثیر فرآیند‌های غذایی متداول در کاهش این ترکیبات شیمیایی مور ...

به منظور تعیین سطح حساسیت پشه های آنوفل ساکارووی نسبت به حشره کش های مالاتیون 5%، فنیتروتیون 1% و د.د.ت 4% تست هایی بر روی پشه های ماده خون خورده جمع آوری شده از دشت ارژن استان فارس، در سال 1376 انجام شد. تست ها براساس روش استاندارد سازمان جهانی بهداشت در 4 تکارر 25 تایی انجام گردید. در نتیجه تماس پشه های بالغ با حشره کش های مالاتیون 5% و د.د.ت 4% در زمان های 15، 30، 60 دقیقه مرگ و میری معادل 1/53 ، 3/84 و 100 درصد برای حشره کش مالاتیون و 5/48، 4/85 و 100 درصد در مورد حشره کش ...

هدف از این مطالعه بررسی این مطلب بود که آیا مالاتیون یا ارگانوفسفره های رایج می توانند باعث القاء اکسیداتیو استرس و مهار فعالیت آنزیم کولین استراز در بزاق و پلاسمای موش صحرایی به دنبال مسمومیت تحت مزمن با مالاتیون در شرایط مشابه مسمومیت انسان شوند یا نه؟ مالاتیون به صورت خوراکی با دوزهای 100 و 500 و 1500 به مدت 4 هفته تجویز شد. اکسیداتیو استرس از طریق اندازه گیری غلظت مالون دی آلدئید که فراورده نهایی لیپید پراکسیداسیون است و تعیین مقدار و ظرفیت آنتی اکسیدانت توتال ارزیابی شد. ...

سمیت حشره کش‌های مالایتون و دیازینون و علف کشهای ماچتی و ساترن بر روی مرگ و میر بچه ماهی سفید RUTILUS FRISSI KUTUM مورد بررسی قرار گرفت . مقدار LC10 برای دیازینون 0/14 تا 0/34، مالاتیون 0/1 تا 0/35، ماچتی 0/14 تا 0/55 و ساترن 1/45 تا 2/50 میلی گرم در لیتر محاسبه گردید. نتایج نشان داد که سموم دیازینون، مالاتیون و ماچتی برای بچه ماهی سفید بسیار سمی و علف کش ساترن در مقایسه با بقیه سموم دارای سمیت کمتری می‌باشد. ...

تستهای استاندارد‏‎ ‏‎WHO‎‏ روی چهارنوع لاروکش بر علیه ناقلین مالاریا در دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان انجام شد. این دو استان آب و هوای ساب تروپیکال یا نیمه‌گرمسیری دارند و محلهای مناسبی برای حضور ناقلین مالاریا و انتقال بیماری می‌باشند. لاروکشهایی که مورد ارزیابی قرار گرفتند عبارتند از: تمفوس، مالاتیون، فنیتروتیون و کلروپایریفوس. ارزشیابی اثر لاروکشها بر پایه تستهای استاندارد ‏‎WHO‎‏ انجام شد در 8 منطقه. درهر تست برای هر دز لاروکش یک کنترل و دو تکرار بیکرز وجود داشت. ...

هدف اصلی این پایان نامه تعیین دزهای تفکیکی حشره کشهای پیرتروئید، شامل پرمترین، دلتامترین، لامبداسیهالوترین، اتوفن پروکس و سیفلوترین برای پشه انوفل استفنسی سوش طبیعی جمع آوریس شده از بندرعباس و سوش حساس پرورش یافته درآزمایشگاه بوده است. غلظت حشره کشها در 5 تست بشرح ذیل است: پرمترین در غلظتهای 0.1تا 1%، دلتامترین از 0.005تا 0.1%، اتوفن پروکساز 0.1تا 1%، لامبداسیهالوترین از 0.01تا 0.2%، سیفلوترین از 0.005تا 0.1%. در نتیجه دوسوش حشره در قبال حشره کشها بسیار شبیه هم بوده اند. دزها ...

در این پایان‌نامه برای اولین بار از تکنیک جفت شده ریزاستخراج مایع- مایع پخشی- اسپکترومتر تحرک یونی با منبع یونیزاسیون تخلیه کرونا (DLLME-CD-IMS‌) برای آنالیز آفت‌کش مالاتیون در نمونه‌های حقیقی سیب، آب سطحی و آب زیرزمینی استفاده شده است. ریز استخراج مایع- مایع پخشی، روشی ارزان قیمت، سریع با کارکرد آسان و فاکتور تغلیظ بالا می‌باشد. در این روش مخلوطی از 45 میکرولیتر کربن تتراکلرید (حلال استخراج کننده) و 1 میلی لیتر متانول (حلال پاشنده) به سرعت به 5 میلی‌لیتر محلول آبی حاوی آنالی ...

سوسک برگ‌خوار غلات(Oulema melanopus)یکی از آفا‌تی است که در سال‌هایاخیر جمعیت آن در مزارع غلات استان گلستان در حال افزایش بوده است. بر این اساس، تاثیر سم مالاتیون(57درصد) به میزان یک لیتر در هکتار و عصاره‌‌های آبی میوه‌یرسیده‌ی زیتون تلخ ، میوه‌ی نارس اکالیپتوس وبرگ و ساقه آقطیبه نسبت 1 به 3 با آب،روی مرگ و میر این آفت و هم‌چنین واکنش آفت به ارقام مختلف گندم (مروارید، گنبد، کوهدشت و لاین 17)، در قالب طرح کرت‌هایدوبار خرد شده تصادفی با سه تکرار تحت کشت آبی و دیم در ایستگاه تحق ...