عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پروژه شامل طراحی و ساخت یک سیستم روبات بافنده قالی است که به روش سنتی به بافت قالی می‌پردازد. این سیستم از سه قسمت تشکیل می‌گردد. 1 - سیستم کامپیوتر دیجیتال : که دارای دو وظیفه است : الف انتخاب نقشه قالی از نظر طرح ، رنگ وریز ، بر اساس اطلاعات داده شده به کامپیوتر ب - ارسال فرامین به روبات و دریافت اطلاعات از آن. 2 - رابطه بین کامپیوتر و روبات : interface بین کامپیوتر و روبات که فرامین صادره توسط کامپیوتر را به سیگنال‌های لازم برای فعال نمودن Actuatorهای روبات تبدیل می‌کن ...