عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 230

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
   
این تحقیق یکی از مجموعه زیر طرح‌هائیست که به انتخاب تراکتور و ماشینهای کشاورزی مناسب ایران می‌انجامد. انتخاب تراکتور و ماشینهای کشاورزی به عوامل متعددی بستگی دارد که روزهای موجود کار، یکی از آنهاست . بدین منظور، آمار چندین ساله گذشته استانهای مورد نظر از ادوات هواشناسی گرفته شده و با تحلیل آماری، درصد احتمال روزهای خشک نیمه‌ابری و تمام ابری و برای هفته‌های مختلف سال بعد پیش‌بینی می‌گردد. نهاده‌ها و نتایج بصورت یک بانک اطلاعاتی کامپیوتری ثبت می‌گردند. با استفاده از آمار فوق‌ال ...

آمار چندین سال گذشته استانهای مورد نظر را از ادارات هواشناسی تهیه کردهو با تحلیلی آماری ، روزهای خشک ، نیمه‌ابری و تمام ابری برای سال بعد پیش‌بینی خواهد شد. نتایج به صورت یک بانک اطلاعاتی کامپیوتری ثبت میگردد و نیز به ادارات کشاورزی اطلاع داده میشود تا در اختیار روستائیان قرار گیرد. با استفاده از آمار فوق‌الذکر اندازه مناسب تراکتور وماشینهای کشاورزی تعیین می‌شود. ماشینهای بزرگ برای مناطق با روزهای کاری کم و کوچک برای نواحی با روزهای کاری زیاد. ...

یک مدل کامپیوتری برای محاسبه هزینه‌های کاربرد تراکتور و ماشینهای کشاورزی تدوین شده است که می‌تواند این هزینه‌ها را برای هر یک از انواع ماشینهای کشاورزی محاسبه نماید. نوع تراکتورهای متناسب با ماشین مورد نظر را نیز مشخص می‌نماید. ...

هدف پروژه شناخت روشهای جداسازی و یافتن راه مناسب برای جایگزین کردن دسسته موتور در ماشینهای صنعتی به ویژه خودروهای سواری و دستگاههای سواری و دستگاههای کشاورزی است که کارخانه‌های مونتاژ و ساخت خودروهای سبک و سنگین ساخت و مونتاژ دستگاههای تراش و کارخانه‌های سازنده دستگاههای اندازه‌گیری مکانیکی از نتایج آنها استفاده می‌کنند. ...
نمایه ها:
خودرو | 
سواری | 

در مکانیزاسیون کشاورزی یکی از جنبه های مهم آن استفاده از ابزار و ادوات مکانیکی ( برقی و هیدرولیکی ) در انجام عملیات مختلف زراعی است که در استان ایلام 2000 تراکتور و 70 کمباین و 3700 انواع ادوات و دنباله بند و 500 موتور پمپ جهت عملیات ، موجود می باشد . بدیهی است با توجه به شرایط مختلف ( نوع خاک، نوع عملیات ، نحوه استفاده، کاربرد، عمر مفید، نوع طراحی و ....) دستگاه های موجود می بایست تعمیر کلی یا جزیی شوند، که کیفیت تعمیر ارتباط مستقیم با ادامه کار دستگاه در مدت مورد نظر دارد. ...

دستگاه پاک کننده بذرهای دانه‌ریز به کمک جریان هوا، دانه را از ناخالصیهای کاه کلش همراه تمیز می‌نماید. دستگاه ساخته شده که در اشل و محدوده آزمایشگاه‌های کشاورزی قابل استفاده است شامل یک دمنده هوا یا تولید کننده جریان هواست که موتور مولد آن دارای دو سرعت (دور) متغیر دلخواه بوده تا بدین طریق بتوان بر حسب نوع بذر شدت و ضعف جریان هوا در در طول کانال سقوط دانه تنظیم نمود. در قمست ورودی دانه به کانال از قیف مربوطه نیز با تعبیه دریچه تنظیم، مقدار خروج مواد قابل کنترل خواهد بود. قسمت‌ ...