عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 185

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سازوکار اصلی روانگرایی نهشته‌های ماسه‌ای سست در هنگام زلزله، تشکیل فشار آب حفره‌ای اضافی و کاهش تنش موثر متوسط می‌باشد. پدیده‌ی روانگرایی، عنصری از خاک را از حالت جامد به مایع تبدیل می‌کند که اغلب منجر به تغییر شکل‌های بزرگ در خاک می‌شود. طبیعت مخرب این پدیده توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است و پژوهش‌های بسیاری را در این زمینه جهت ارزیابی استعداد روانگرایی انجام داده‌اند. تسلیح‌خاک با رشته‌های با توزیع تصادفی می‌تواند روشی مناسب برای کاهش پتانسیل روانگرایی در سد ...

پیامدهای استخراج شن و ماسه همیشه و به آسانی و بی‌درنگ خود را نشان نمی‌دهند. به همین دلیل اغلب دست کم گرفته می‌شوند و پیامدهای بلندمدت استخراج شن و ماسه در ایران عمدتا از نهشته‌های بستر رودخانه‌ها برداشت می‌شود. برداشت شن و ماسه باعث تغییر در خصوصیات فیزیکی گستره تحت بهره‌برداری و تخریب بستر و کرانه‌های رودخانه می‌شود. این اثرات محدود به محل بهره‌برداری نبوده و به بخش‌های دیگر رودخانه منتقل می‌گردد. برای تضمین آینده برداشت شن و ماسه و تداوم پایداری سایر استفاده‌ها لازم است که ...
نمایه ها:
ماسه | 

در پهنه مناطق خشک ایران، توده های بزرگی از ماسه های بادی در نقاط مختلف متراکم شده اند. این توده های ماسه ای در اصطلاح محلی "ریگ" نامیده می شوند. مطالعاتی که توسط محققین تاکنون انجام شده است،‌ دو عامل اصلی، شامل جهت وزش باد غالب و نیز عامل توپوگرافی و بادپناهی ناهمواریها را علل اصلی استقرار این توده های ماسه ای می دانند؛ اما با استناد به فرضیه تحقیق، سلولهای کم فشار محلی در طول دوره گرم سال، عامل اصلی یا مهمترین عامل تمرکز و استقرار این توده های ماسه ای می باشند. محدوده مورد م ...

دراین پژوهش مابه ارزیابی مشخصات ژئوتکنیکی مخلوط های ماسه و پودر تایر با استفاده از ماسه بندر امیر آباد مازندران پرداخته ایم. بدین منظورما هریک از 6 مخلوط وزنی ماسه و پودر تایر( 0%و 5%و 10 %و 15 %و 20 %و 30 %درصد وزنی ماسه خالص) راتحت تنشهای نرمال 15و 30 و 60 و 120 و 227 کیلو کیلوپاسکال در دستگاه برش مستقیم مورد آزمایش قرار داده ایم. ماسه بندر امیر آباد که ماسه بد دانه بندی شده ونیزاندازه پودر تایر 1 تا 5 میلیمتر بوده و همچنین آزمایش در شرایط اشباع انجام گرفته است.نتایج آزمایش ...

در این مقاله درجه توپری مخلوطهای شن درشت ، شن ریز و ماسه مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته و اثر آن بر روی مقاومت فشاری، درجه توپری و وزن مخصوص بتن بررسی شده است . در بررسی درجه توپری مصالح سنگی، از مثلث نسبتها برای شن درشت ، شن ریز و ماسه و روش تقریب تابع استفاده شده و منحنی‌هایی که نشان دهنده مخلوطهایی با درجه توپری مساوی می‌باشند، رسم شده است . با استفاده از تابع تقریب زده شده برای درجات توپری مصالح سنگی، وزن مخصوص بتن، درجه توپری بتن و نسبت آب به سیمان بهینه برای مخلوطهای ...

هدف ازاین تحقیق بررسی تاثیر مصرف ماسه طبیعی به ویژه به صورت نشسته برخواص بتن آسفالتی و نیز ارزیابی کفایت روش جاری طرح و کنترل مخلوطهای اسفالتی بود . دراین تحقیق در تهیه مخلوطهای آسفالتی چهار نوع مخلوط مصالح سنگی با دانه بندی یکسان و یک نوع قیر خالص مورد استفاده قرار گرفت .نتایج حاصل از آزمایشهای طرح مخلوط به روش مارشال نشان می دهد که این روش طرح ازحساسیت لازم برای نشان دادن حدمجاز مصرف ماسه طبیعی در آزمایش فشاری محدود نشده نشان می دهد که مصرف ماسه طبیعی بخصوص نشسته موجب ...
نمایه ها:
ماسه | 
بتون | 

تیمار A3 یعنی ماسه بادی به ضخامت 15 سانتیمتر که با خاک سطحی مخلوط شده است نفوذپذیری خاک را بهبود بخشیده، بطوری که نفوذپذیری خاک از 7 میلیمتر در ساعت به 25 میلیمتر در ساعت رسیده و بافت خاک تا عمق 60 سانتیمتری سبک‌تر شده است بعلاوه EC خاک را از 41 دسی سیمنس بر متر به زیر 8 دسی سیمنس بر متر تنزل داده است . ESP و SAR خاک بهبودی ناچیزی داشته ولی pH خاک تغییری خاص ننموده است . بطور کلی می‌توان نتیجه گرفت که با اضافه نمودن ماسه بادی بافت و شوری خاک اصلاح می‌شود و زمینه برای کشت نبات ...

امکان استفاده ریخته‌گری از منابع شناخته شده ماسه سیلیسی در ایران و همچنین خواص آنها مطالعه شد. برای این منظور از منابع مختلف سیلیسی شامل ماسه بادی، ماسه سواحل دریاها، ماسه سنگ و کوارتزیت مستقیما نمونه‌برداری شد. آزمایشات شناسائی شامل آنالیز شیمیائی، اندازه دانه‌ها، توزیع، دانه‌بندی، و شکل ظاهری روی نمونه‌ها انجام شد. عملیات شستشو و تصفیه ماسه فیروزکوه برای بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی آن جهت مصارف ریخته‌گری مطالعه شد. دانه‌بندی ماسه دماوند برای جدا کردن پودر آن بوسیله الک کردن ...
نمایه ها:
ماسه | 
ایران | 
تصفیه | 

از آنجایی که تقریبا در همه جای این کره خاکی آب وجود دارد ما همیشه و همه جا برای انجام پروژه های خاکی با خواص هیدرولیکی خاک ها در ارتباط هستیم. یکی از مهمترین خواص هیدرولیکی خاک ها، خاصیت نفوذپذیری می باشد. علاوه بر این بنا به دلایل زیست محیطی امروزه استفاده از مواد بازیافتی جهت مسلح نمودن و بهبود خواص خاک افزایش چشمگیری یافته است. یکی از این مواد که نقش زیادی در افزایش حجم زمین های دفن زباله دارد مواد پلیمری مانند موکت می باشد. از این رو در تحقیق حاضر اقدام به بررسی اثر افزود ...