عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سازند آیتامیر (آلبین-سنومانین) از شرق تا غرب حوضه رسوبی کپه‌داغ گسترش دارد. در این تحقیق سه برش از این سازند در شرق حوضه کپه‌داغ شامل برش روستای باغگاه با ضخامت 250 متر، برش روستای نیازی با ضخامت 220 متر و برش روستای امیرآباد با ضخامت 200 متر انتخاب، اندازه‌گیری و نمونه‌برداری شده‌اند. سازند آیتامیر در تمامی برش‌ها به دو قسمت تحتانی عمدتا ماسه‌سنگی و فوقانی عمدتا شیلی تقسیم شده است. این سازند عمدتاً از ماسه‌سنگ، شیل، سیلتستون و چند افق آهکی تشکیل شده است. ماسه‌سنگ‌ها در سازند ...

دینامیک سنگ به عنوان شاخه‌ای از علم مکانیک سنگ با رفتار مکانیکی سنگها در نرخهای بارگذاری بالا در ارتباط است. با‌توجه به‌اینکه در مهندسی سنگ، مسائل بسیاری از قبیل زمین‌لرزه، انفجار و نفوذ پرتابه‌ها در ارتباط با نرخهای بارگذاری بالا می‌باشند، لذا مطالعه دینامیک سنگ از اهمیت فوق‌العاده زیادی برخوردار می‌باشد. اگرچه مطالعه جامع رفتار دینامیکی سنگها مستلزم شناخت دقیق پارامترهای محیطی اطراف سازه می‌باشد. در تحقیق حاضر، با استفاده از آزمایش میله فشاری هاپکینسون به عنوان شناخته‌شده‌ت ...

به‏کارگیری تکنیک‌های سنجش از دور در شناسایی واحدهای لیتولوژی به طور مستقل و بدون آگاهی از رفتار طیفی سنگ‌ها و کانی‌ها در طول‌موج‌های الکترومغناطیسی نمی‏تواند مثمر ثمر واقع شود. بر این اساس برای آنالیز اشکال طیفی ماسه‏سنگ‏های سازند آغاجاری و تفکیک آن‌ها در داده‏های ماهواره‌ای، نمونه‌هایی از این ماسه‏سنگ از منطقه شمال خوزستان جمع‌آوری شد و با استفاده از دستگاه طیف‏سنج فیلدسپک3 در محیط آزمایشگاه مورد طیف‌سنجی قرار گرفت. طیف‏های انعکاسی حاصل بر اساس شکل و محل باندهای جذب پردازش ...

ماسه‌سنگ یکی از مهمترین سنگ‌های تشکیل دهنده سازند قرمز بالایی می‌باشد که دارای گسترش زیادی در قسمت‌های مرکزی و شمال ایران مرکزی است. در این تحقیق برخی از رخنمون‌های سازند قرمز بالایی در مناطق بین سمنان، تهران، قم و زنجان مورد بررسی قرار گرفته است. این ماسه‌سنگ‌ها اغلب لیت‌آرنایت و فلدسپاتیک لیت‌آرنایت می‌باشند. این سنگ‌ها دارای مقاومت فشاری تک‌محوره پایین تا بالا هستند. از میان آزمایش‌های شاخص، آزمایش شاخص پانچ بلوک، چکش اشمیت و شاخص بار نقطه‌ای دارای بهترین همبستگی با مقاومت ...

منطقه مورد مطالعه در جنوب غرب فریمان واقع شده است و از نظر ساختاری در بخش زون ایران مرکزی قرار داششته و به زون افیولیت سبزوار تعلق دارد. سنگ های تشکیل دهنده منطقه براساس ترتیب سن شامل کرتاسه:مجموعه آمیزه های رنگین،پالئوسن:شامل سنگ های ولکانیک ، الیگوسن:شامل ماسه سنگ قرمز ،مارنو کنگلومرای قرمز،نئوژن:شامل کنگلومراو ماسه سنگ ،کواترنری:رسوبات پادگانه های قدیم و جدید.در این پایان نامه از روش های آنالیز EPMA(سنگ های بیرونی منطقه)،XRF(مجموعه سنگ های افیولیت ملانژ و سنگ های بیرونی)،A ...

سازند آغاجاری به‌صورت توالی سنگ‌های رسوبی آواری ماسه‌سنگ، مارن و سیلتستون و به سن میوسن میانی تا پلیوسن است. رخنمون تاقدیس اهواز متشکل از تناوب لایه‌های ماسه‌سنگ و مارن این سازند است. سیلتستون به صورت بسیار محدود در این تاقدیس مشاهده شده است. به منظور بررسی خصوصیات ژئوتکنیک واحدهای سنگی سازند آغاجاری، تاقدیس اهواز به ده منطقه تقسیم گردید اما از 5 منطقه (یعنی تنها از بخش شرقی تاقدیس) نمونه‌برداری صورت گرفته و مطالعه انجام شده است. مطالعات صحرایی نشان‌دهنده این موضوع است که ب ...

سازند آسماری به سن الیگو- میوسن مهم‌ترین سنگ مخزن میدان نفتی مارون (کربناته- ماسه‌سنگی) در فرو‌افتادگی دزفول در جنوب غربی ایران بوده، که در حوضه فورلندی کمربند کوهزایی زاگرس نهشته شده است. هدف از این مطالعه تفسیر محیط رسوبی، چینه‌نگاری سکانسی و بررسی فرآیند های دیاژنزی و تأثیر آن ها بر کیفیت مخزنی زون های پایینی سازند آسماری (زون‌های 50، 80/40 و 40) در چاه‌های شماره 281، 292، 339، 330، 323، 342 و 312 میدان نفتی مارون بر‌اساس تغییر در روند شکل نمودار گاما، نقشه‌های هم سنگی، خص ...

ماسه سنگ‌های مخزنی عمیق میدان ویچررنج به عنوان دسته‌ای از مخازن نامتعارف سهم مهمی از مخازن گازی کم تراوا را در حوضه پرت واقع در استرالیای غربی شامل می‌شوند. توالی مخزنی این ماسه سنگها که مربوط به سازند ویلسپی با سن پرمین پسین است متشکل از واحدهای ماسه‌ سنگی اصلی در تناوب با واحدهای سیلتستون، شیل و لایه‌های نازکی از زغال است که‌ در یک سیستم محیط رودخانه با پیچش کم تا متوسط با زیرمحیط‌های کانال و حاشیه کانال‌، دشت سیلابی و محیط دریاچه‌ای/تالابی نهشته شده‌اند. بررسی ماسه سنگها ...

منطقه لالی و اندیکا در جنوب غرب کشور ایران و در فاصله 100 کیلومتری شمال ‌شرقی شهرستان اهواز واقع شده است. با توجه به رخنمون وسیع سازند ماسه سنگی آغاجاری در منطقه مورد مطالعه و لیتولوژی خاص این سازند که عمدتاً از جنس مارن و ماسه سنگ می‌باشد، منطقه از لحاظ هیدروژئولوژیکی دارای وضعیت متمایزی است. آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه عمدتاً متأثر از تکتونیک و زمین ساخت منطقه می‌باشد و در زون-های خرد شده به صورت آبخوان‌های ماسه سنگی مشاهده می‌شود، که به صورت چشمه‌های متعددی از محل تما ...