عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 408

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر به بررسی میزان صلاحیت های حرفه ای معلمان مرد دوره متوسطه در شاخه‌ی علوم انسانی استان مازندران پرداخته است. این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری این تحقیق را معلمان مرد دوره متوسطه در شاخه علوم انسانی استان مازندران تشکیل می دهند. برای انتخاب نمونه دربخش کمی تحقیق، از نمونه‌گیری خوشه ای چند مرحله ای و تعداد برآورد نمونه از جامعه بر اساس جدول مورگان 327 نفر بوده که به دلیل ریزش احتمالی نمونه 360 پرسشنامه پخش و در نهایت 340 پرسشنامه مورد تحلیل قرار‌گر ...

نوآوری به جمع آوری، پذیرش و اجرای ایده های جدید، فرایندها و محصولات و خدمات اشاره دارد. نوآوری نیاز دارد تا افراد به دانش موجود دست یابند و آن را با سازمان تسهیم نمایند. دستیابی به دانش هم به پایه ی دانش سازمان و هم به دستیابی به اطلاعات و دانش خارجی بستگی دارد. دستیابی به دانش ازخارج شرکت به توانایی شرکت در جذب ایده های نو بستگی دارد که آن نیز به نوبه خود به توانایی شرکت در فهم، شبیه سازی و به کارگیری دانش خارجی جدید در اهداف تجاری وابسته است. در نتیجه یادگیری سازمانی از ط ...

تحقیق حاضر در پاسخ به اشکالی که در طرح‌های مختلف گردشگری کشور اعم از، طرح ملی گردشگری ایران،‌ طرح جامع گردشگری استان‌ها و طرح تفصیلی شهرستان‌ها نظر محقق را به خود جلب کرده بود،‌ تهیه شد. این ایراد در طرح‌ها و پرو‍ژه‌های گردشگری به عدم سطح بندی و یا سطح بندی گسسته و بدون چارچوب علمی مقصدهای گردشگری بر می‌گردد. با علم به این موضوع، شناسایی و اولویت بندی شاخص‌ها و روش سطح بندی مقصدها در استان مازندران هدف اصلی این تحقیق در نظر گرفته شد. برای شناسایی شاخص‌های سطح بندی، ادبیات داخ ...

در این پژوهش بنا به نظریه هیلهورست، فضا به عنوان نظامی در نظر گرفته شده است که خود از خرده نظام-‏هایی دیگر به عنوان عناصر تشکیل‌دهنده ساختار نظام، تشکیل می‌گردد و بنا به نظر راندینلی ایجاد نظام ‏سلسله مراتب سکونتگاهی وابستگی‌هایی را بین حوزه‌های روستایی با شهرهای کوچک و بین شهرهای ‏کوچک با شهرهای بزرگ به وجود می‌آورد و این تعامل فضایی و اجتماعی- اقتصادی را پایگاه اصلی توسعه ‏می‌شناسد.در این رساله شهرهای استان از جنبه رویکرد ‏UFRD ‎، سکونتگاه ها از نظر اندازه و مکان گزینی مورد ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مشتری گرایی و رضایت مشتری اماکن ورزشی استان مازندران بر اساس شاخص سنجش رضایت مشتری آمریکایی(ACSI) است. جامعه آماری مورد نظر را مشتریانِ192سالن ورزشی چند منظورهِ استان مازندران که حداقل 6ماه سابقه فعالیت ورزشی داشته را تشکیل داده اند، تعداد نمونه با توجه به جدول مورگان 384 نفر تعیین و با استفاده از روش خوشه ای طبقه ای در سه منطقه محلی غرب، مرکز و شرق استان انتخاب شدند، اما محقق به دلیل نزدیک شدن یافته های نمونه تحقیق به جامعه اقدام به توزیع 700پرسشنا ...

در این تحقیق بهره وری کل عوامل تولید و بهره وری جزئی و بهره وری متوسط در محصولات اساسی استان مازندران اندازه گیری و تحلیل شده است روش تحقیق، ناپارامتری و استفاده از شاخص ترنکوئیست - تیل و شاخص بهره وری متوسط است. دوره مورد بررسی 1377-86 و محصولات مورد مطالعه گندم، جو ، برنج و سویا بوده است. نتایج نشان می دهد که شاخص بهره وری کل عوامل واحدهای زراعی استان مازندران طی دوره 1386-1377، 5/1 برابر شده است و با نرخ رشد سالیانه 4/4 درصدافزایش یافته است که این رشد مثبت نشان می دهد ...

بیماری فیلودی یکی از بیماری‌های مهم فیتوپلاسمایی در پروانش می‌باشد. طی سال 1391 به منظور شناسایی این بیماری در استان ماندران از فضای سبز و پارک های شهرستان‌ بهشهر استان مازندران بازدید گسترده‌ای به عمل آمد. پس از مشاهده بوته‌های دارای علائم فیلودی در شهرستان بهشهر؛ این بوته‌ها به گلخانه تحقیقاتی موسسه تحقیقات فارس منتقل شدند و عامل بیماری با پیوند به بوته‌های سالم پروانش و با سس به بوته‌های سالم بادنجان انتقال داده شد. علائم در پروانش شامل گلسبزی، برگسانی، کاهش میان گره ها و ...

بارش یکی ازمهم ترین عناصرآب وهوایی است تغییرات این عنصر از شواهد و پیامد های تغییر اقلیم است. از اثرات و نیز شواهد تغییر اقلیم تغییر بسامد رویداد های فرین عناصر اقلیمی، نظیر بارش است. فرین های بالای بارش احتمال وقوع سیل و فرین های پایین آن ممکن است خشکسالی را بدنبال داشته باشد. از آن جایی که اکو سیستم ها و همه فعالیت های انسان و برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی نواحی مختلف آب و هوایی به مقدار بارش بهنجار که خاص آن نواحی است خو گرفته اند، که تغییر در بارش فعالیت های زیستی ر ...

به منظور برنامه ریزی در جهت بهره برداری بهینه از اراضی کشاورزی و استفاده مناسب تر از استعدادهای آن، ارزیابی کیفی اراضی کشاورزی امری ضروری به نظر می رسد. این تحقیق به منظور مطالعه و شناخت قابلیت های طبیعی استان مازندران برای کاشت مرکبات به عمل آمد و برای انجام آن از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) استفاده شد. داده های مورد مطالعه در این تحقیق: بارندگی سالانه و ماهانه، دمای سالانه، دمای طول دوره رشد، تبخیر، رطوبت نسبی، متوسط حداقل دما، سرعت باد، ارتفاع، شیب، جهت، خاک و کاربری اراض ...