عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 96

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی کارکرد توجه پایدار، توجه انتخابی و عملکرد اجرایی در افراد وابسته به مواد مخدر صنعتی، مواد افیونی و افراد عادی می باشد. در مطالعه ی حاضر که از نوع علّی ـ مقایسه ای می باشد، از بین مردان مراجعه کننده به کانون ترک اعتیاد تولد دوباره شهر تبریز، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 30 آزمودنی برای گروه وابسته به مواد مخدر صنعتی، تعداد 30 آزمودنی برای گروه وابسته به مواد افیونی، و تعداد 30 نفر نیز برای گروه عادی انتخاب شدند. این سه گروه از نظر سن، جنس ...

مبارزه با معضل جرایم ارتکابی مرتبط با مواد مخدر امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی موضوع جدی مباحثه و تحلیل قرار گرفته است. این جرایم به دلیل ماهیت خاص خود همواره حکایت از خطراتی سهمگین فراروی نظام اجتماعی دارند و همین امر سبب مداخله هر چه جدی تر نظام های حقوق کیفری در عرصه آنها شده است. کشور ایران نظر به شرایط خاص جغرافیای خود همواره محل ارتکاب درصد قابل ملاحظه ای از جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان بوده است. این مسأله باعث شده است تا مقنن ایران از دیرباز تاکنون سعی در ا ...

عصر جدید که به عنوان عصر فناوری و عصر مدرن مطرح است، نوید دهنده دنیایی جدید با شیوه های نوین در بکارگیری جهت تسریع در دادرسی بسیار حائز اهمیت است. با فرایند پیشرفت تکنولو‍ژی به همان نسبت نیز ارتکاب جرایم پیچیده تر و برای احقاق حق و اجرای عدالت نیاز به سیستم قضائی مدرن می باشد. در این پژوهش با هدف شناسایی اطاله دادرسی قبل و بعد از رسیدگی و اجرای حکم در شهرستان زاهدان در قالب سه بعد (قانون،سیستم قضائی و عوامل خارج از سیستم قضائی) صورت پذیرفته است. ضرورت انجام پژوهش با توجه به ا ...

مسئله اعتیاد اطفال و نوجوانان، یکی از آسیبهای مهم اجتماعی است که امروزه مورد توجه زیادی قرار گرفته و به همان نسبت بر تلاش پژوهندگان و متخصصین امر، در یافتن راه حلهایی جهت پیشگیری از آن نیز افزوده شده است. شناخت عوامل پدید آورنده ی مصرف مواد مخدر در کودکان و نوجوانان، اتخاذ تدابیر درست پیشگیرانه در سطح کل جامعه، شناسایی اعضاء و گروههای آسیب پذیر و گروههای در معرض خطر، در کاهش جرائم این گروه سنی، تأثیر مستقیم و غیر قابل انکاری دارد. پیشگیری در دوره های مختلف رشد کودکان و نوجوان ...

با توجه به اهمیت موضوع مواد مخدر و آثار مخرب ناشی از آن در جامعه ،در این پایان نامه آسیب شناسی سیاست کیفری در مقابله با مواد مخدر در ایران از ابعاد مختلف تقنینی ،قضایی و اجرایی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته که راجع به هریک بطور مشروح توضیح داده میشود. در خصوص آسیب شناسی تقنینی سیاست کیفری در مقابله با مواد مخدر باید اشاره نمود.سیاست کیفری مبارزه با مواد مخدر دولتها بطور کلی دارای منابع فرا ملی نیز میباشد.منابعی که گاها به لحاظ تعهد آور و الزامی بودن آنها برای دولتها قوانی ...

یکی از قواعد مهم حقوق جزای عمومی، قاعده شرکت و معاونت در جرم است. مطابق ماده 42 قانون مجازات اسلامی، ضابطه شرکت در جرم، دخالت تمام شرکاءدر عنصر مادی جرم و استناد جرم به تمام شرکاء است. در جرائم مواد مخدر، همیشه از این ضابطه پیروی نمی شود. مواردی وجود دارد که شخص یا اشخاصی حتّی بدون دخالت در عنصر مادی جرم، شریک جرم تلقی شده اند. توّجه به این مسأله امروزه از اهمّیت ویژه ای برخوردار است. چرا که ارتکاب جرائم مواد مخدر، در حال حاضر، از حالت سنّتی خارج شده و اغلب به صورت گروهی، بان ...

اختلال عملکرد جنسی، یکی از شایع ترین مشکلاتی است که افراد معتاد به مصرف مواد افیونی، با خود به درمان نگهدارنده متادون می آورند لیکن هنوز مطالعات گسترده ایی در این رابطه در کشور ما صورت نپذیرفته است. در این پژوهش، به مقایسه اختلالات عملکرد جنسی معتادان مرد در زمان استفاده از مواد مخدر و در حین درمان نگهدارنده با متادون (MMT) در شهرستان دامغان پرداخته شده است. مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع شبه تجربی است. برای این منظور، تعداد 30 نفر معتاد در زمان مراجعه به درمانگاه چراغی ...

امروزه مشکل مواد مخدر و جرائم مرتبط با آن معضل اساسی بسیاری از کشورهای جهان است. ویژگی سازمان یافته و فراملی این جرائم موجب شده هیچ کشوری نتواند خود را مصون از تبعات آنها بداند. مقابله با آن از ضروریات همه کشورهاست. این مبارزه نیازمند قوانین کارآمد می باشد. قوانین می بایستی براساس اصول و اهداف درستی تصویب گردد. مبانی و اهداف قانون گذاران در سیستم ها و حکومتهای مختلف، متفاوت است. در جوامع دینی و غیردینی و یا مبتنی برعرف تفاوت چشمگیری مشاهده می شود. در جوامع دینی و بالاخص اسلام ...

طبق ماده 32 قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم‌الاجرا است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که خلاف شرع یا قانون است یا آنکه قاضی صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم‌الاجرا بودن حک ...