عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 336

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دهه 90 اخبار بسیار مثبتی درباره خاصیت غذایی تخم مرغ منتشر شده، جوانب مختلفی همچون رابطه کلسترول جیره با بیماریهای قلبی و مواد مغذی پرارزش تخم مرغ را در بر می گیرد. نتایج حاصل از تحقیقات بالینی و همه گیرشناسی حاکی از تاثیر ناچیز تخم مرغ بر میزان کلسترول پلاسما و همچنین عدم ارتباط مصرف تخم مرغ با احتمال بروز بیماریهای قلبی می باشد. داده های حاصل از آزمایش های بالینی که در آنها افزایش مصرف کلسترول موجب افزایش همزمان ‏‎LDL‎‏ و ‏‎HDL‎‏ و در نتیجه ثبات نسبت ‏‎LDL:HDL‎‏ شده، موید ...

این مطالعه با استفاده از داده های انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در خصوص بررسی مصرف خانوار در ایران (74-1370)، کیفیت رژیم غذایی بر اساس مفهوم چگالی ماده مغذی ( مقدار ماده مغذی موجود در هر 1000 کیلوکالری رژیم غذایی ) در هفت استان کشور شامل آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و فارس مورد بررسی قرار می دهد. در ایم مطالعه با استفاده از آخرین توصیه های سازمان های بین المللی برای کشور های در حال توسعه روا داشت های تک ارزشی ماده مغذی به عنو ...

این مطالعه به منظور تعیین تنوع مواد غذایی مصرفی و ارتباط آن با کفایت دریافت مواد مغذی در گروهی از افراد جامعه شهری منطقه 13 تهران انجام شد. کمترین تنوع غذایی در گروه غلات (24/0 ± 85/0) و بیشترین تنوع در گروه میوه ها (60/0 ± 48/1) مشاهده شد. از نظر آماری تفاوت معنی داری بین مردان و زنان در امتیازهای گروههای مختلف و امتیاز کل تنوع غذایی مشاهده نشد. حدود نیمی از جامعه مورد نظر امتیاز تنوع غذایی کمتر از 6 داشتند. امتیاز تنوع غذایی با دریافت انرژی، درصد چربی، کربوهیدرات، پروتئین، ...

این مطالعه به منظور تعیین تنوع مواد غذایی مصرفی و ارتباط آن با کفایت دریافت مواد مغذی در نوجوانان 18-10 ساله جامعه شهری منطقه 13 تهران انجام شد. ارزیابی دریافتهای غذایی در 1476 نفر از افراد مورد بررسی در مطالعه قند و لیپید تهران با استفاده از یاد آمد24 ساعته خوراک برای دو روز توسط پرسشگران مجرب صورت گرفت. در این بررسی پس از حذف موارد کم و بیش گزارش دهی، 304 نوجوان در قالب بخشی از مطالعه مقطعی هرم راهنمای غذایی در سال 78، مورد ارزیابی تنوع غذایی قرار گرفتند. جهت تعیین امتیاز ت ...

بعضی از مخمر ها بواسطه تولید متابولیتهای مضر ، فساد مواد غذایی می شوند . تکثیر مخمرها به عوامل مختلفی از جمله ‏‎PH‎‏ آب فعال ، دما ، زمان نگهداری مواد غذایی و .... بستگی دارد . مطالعه ای که در ارتباط با آنالیز عومل میکروبی و شیمیایی خاویار انجام گرفته ، مشخص شد که آلودگی خاویار به مخمر تورولوپسیس به به کرات وجود داشته و این مخمر به واسطه توانایی رشد و تکثیر در دما و ‏‎PH‎‏ های پایین مقاوم بودن به مواد نگهدارنده مورد استفاده در خاویار ، از فاکتورهای مهم در نظر گرفته می شود . ا ...

تغییرات اقلیمی دارای دامنه زمانی و مکانی وسیعی است. جدای از نقش عوامل طبیعی در تغییرات اقلیمی، بشر نیز در شدت و وسعت تغییرات آب و هوایی نقش موثری دارد، که نتایج ان بر فعالیتهای بشری و زنجیره غذایی او مترقب خواهد شد. خشکسالیهای پی در پی، وقوع سیلابهای بزرگ و طوفانهای مداری شدید همگی در چرخه غذایی انسان موثر واقع می شوند. خساراتی که جوامع انسانی از طریق کاهش شدید بازده محصولات کشاورزی، خشک شدن گیاهان زراعی و آتش سوزی جنگلها و فرسایش خاک، متحمل می شوند7 در زنجیره غذایی انسان انع ...

با توجه به خطرات عفونت های بیمارستانی و هزینه های سنگین آن، پژوهشگران همواره تلاش نموده اند تا با شناخت راههای انتقال میکروب های ایجاد کننده از بروز این عفونت ها جلوگیری نمایند. انتقال عفونت از راه دهان همراه آب و غذا یکی از شناخته شده ترین راهها می باشد. در این پژوهش سعی شده است تا با بررسی میزان آلودگی غذاها و محیط های آشپزخانه های بیمارستان ها با باکتری ها، اهمیت این روش انتقال در بیمارستان های مورد بررسی، تعیین شود. لذا در 4 نوبت از کلیه آشپزخانه ها و غذاهای بیمارستان های ...

در این مقاله مواد غذایی حساس به فساد ودارای پتانسیل خطر مورد بررسی قرار گرفته و عوامل موثر در آلودگی و کاهش عمر ذخیره سازی آنها مورد بحث قرار گرفته است. ...

طرح فوق با توجه به ضرورت انجام و همچنین از طرفی زیادبودن تیمارهای مربوطه، تحت دو آزمایش انجام می‌گیرد. آزمایش اول: با توجه به نتایج حاصل از تجزیه شیمیائی واریته‌های مختلف گندم و ذرت ، هدف از انجام این آزمایش مقایسه بین دو واریته مختلف گندم (که سطح زیرکشت ان در استان اصفهان نسبت به دیگر واریته‌ها زیادتر است ) با یکدیگر و همچنین مقایسه انها با ذرت از نظر ارزش غذایی برای طیور گوشتی می‌باشد. این آزمایش به صورت فاکتوریل کاملا تصادفی (2 × 2 × 3) و سه تکراری برای هر تیمار و در هر تک ...