عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 160

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بتا تالاسمی ها یک گروه از اختلال های خونی ارثی هستند که از طریق سنتز غیر معمول زنجیره های بتا هموگلوبین به وجود می ایند. نتیجه ان فنوتیپ هایی است که از انمی تا افرادی بدون علامت کلینیکی را شامل می شوند. بار ژنتیکی این بیماری به دلیل هزینه بالا و درگیری سیستم بهداشتی پزشکی در ارائه خدمات درمانی ترانسفوزیون منظم خون و کیلاتور آهن به بیماران بسیار بالاست و تشخیص پیش از تولد به عنوان روش مناسب پیشگیری در کشورهای پر شیوع از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در ایران که یکی از کشورهای پ ...

مشکل ناباروری از مسائل ومشکلات اغلب جوامع است که اخیرا با توجه به رشد وتوسعه تکنولوژی ،از طریق مادر جایگزین با روشهای متعددی قابل حل است این موضوع روز به روز درکشورهای مختلف در حال گسترش است ودر کشور ما نیز به تدریج جای خود را در جامعه وفرهنگ کشور باز میکند این موضوع باعث مطرح شدن بحثهای اخلاقی وشرعی وقانونی زیادی در کلیه کشورها شده است موضوع مادر جایگزین در کشور ما در چند سال اخیر بیشتر در قالب قرارداد وتوافق بین مادر یا والدین حکمی با مادر جایگزین عملیاتی واجراء شده است ...

هدف از این پژوهش تعیین سطح خونی سرب، کادمیوم و سلنیوم مادر و نوزاد و ارتباط آنها با یکدیگر می باشد. نمونه ها به شیوه آسان مطالعه از نوع مقطعی توصیفی و تحلیلی بوده و از بین خانمهای باردار مراجعه کننده به بیمارستان لولاگر انتخاب شدند. نمونه خون مادر طی زایمان و نمونه خون بندناف نیز بلافاصله پس از زایمان گرفته شد. پرسشنامه از طریق مصاحبه و اطلاعات موجود در پرونده برای هر فرد تکمیل گردید. نمونه ها توسط دستگاه اسپکترومتری جذب اتمی کوره ای گرافیتی آنالیز شده و ارتباط عناصر با یکد ...
نمایه ها:
سرب | 
سرب | 
سلنیم | 
مادر | 
نوزاد | 
خون | 

در تحقیق حاضر به بررسی دیدگاه های قرآن و روایات در مورد نقش مادر در تربیت دینی فرزند قبل و بعد از تولد پرداخته شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. همچنین روش جمع آوری داده ها روش کتابخانه ای و ابزار آن، فیش برداری است و در این تحقیق برای تحلیل اطلاعات از تحلیل کیفی استفاده شده است . سوال های تحقیق به شرح زیر است : 1-نقش مادر در تربیت دینی فرزنددر دوره قبل از تولد از دیدگاه قرآن چیست ؟ 2-نقش مادر در تربیت دینی فرزنددر دوره بعد از تولد از دیدگاه قرآن چیست ؟ 3- نقش مادر د ...

هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین لیپیدها و آپولیپوپروتئینB-100 خون مادر و خون بند ناف و تاثیر عوامل فوق بر شاخص‌های آنتروپومتریک نوزاد می‌باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی – تحلیلی و مقطعی است،که بر روی 75 مادر باردار که در بخش زایمان بیمارستان نجمیه تهران زایمان نمودند و نوزادان آنها انجام گردید. حین زایمان 5 سی سی خون از ورید مادر و بلافاصله بعد از تولد نوزاد، 5 سی سی خون از ورید بند ناف جهت ارزیابی سطح لیپیدها و لیپوپروتئین B-100 گرفته شد. شاخص‌های آنتروپومتریک آنان ...

مفاهیم مادر در فرهنگ و ادب همه‌ی ملت‌ها و زبان‌ها از جمله در زبان و ادبیات غنی فارسی از اهمیت و قداست ویژه‌ای برخوردار است. با این وجود، واژه مادر و مضمون‌های مرتبط با آن در متون ادبیات کلاسیک تا پیش از مشروطیت بیشتر به صورت اشارات، تلمیحات، شخصیت‌های قصه، داستان‌ها و حکایت‌ها گاه به شکل مراثی و مدیحه‌ها به کار رفته اما، در ادبیات معاصر اشعاری در قالب‌ها و مضامین کاملاً مشخصی درباره مادر سروده شده است. بر این اساس، این پژوهش کوشیده تا به بررسی برترین نمونه‌های اشعار مربوط ب ...

وزن کم هنگام تولد (LBW ) Low Birth Weight به وزن بدو تولد نوزاد کمتر از 2500 گرم گفته می شود. تولد نوزادان کم وزن عامل اصلی مرگ و میر دوران نوزادی محسوب می شود و با شناسایی عوامل موثر بر آن و رفع آنها می توان به کاهش موارد کم وزنی زمان تولد کمک کرد. بنابراین هدف ما در این پژوهش بررسی ارتباط بین سطح سرب خون و وضعیت تغذیه مادران باردار با وزن کم نوزاد در بدو تولد می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه طولی (آینده نگر) می باشد که بر روی1033 مادر باردار20-14هفته مراجعه کننده به درمانگاه ...

کودکی به عنوان دورانی که سنگ بنای شخصیت فرد درآن بنا نهاده میشود، تحت تاثیر عوامل متعددی است که رابطه‌ی مادر-کودک جزء مهم ترینِ این عوامل تلقی می شود. رشد هیجانیِ کارکردی، به عنوان فرآیندی که یکپارچگی سیستم حسی- حرکتی، شناختی و هیجانی را در بردارد، و رشد کاربردیِ زبان که معرفِ بعدِ ارتباطیِ زبان است جزء مقوله های برجسته‌ی رشد در دوران کودکی قلمداد می شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین رابطه‌ی مادر-کودک بر رشد هیجانی کارکردی و رشد کاربردیِ زبان، انجام شد. در این پژوهش تع ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میان مشکلات خواب نوپایان، با هر یک از سه عامل خلق و خوی کودک، شیوه های خواباندن کودک، و ادراک مادر در مورد خوابیدن کودک؛ بررسی میانجی بودن متغیر شیوه‌های خواباندن کودک میان ادراک مادر در مورد خوابیدن کودک و مشکلات خواب کودک و همچنین میان خلق و خوی کودک و مشکلات خواب وی؛ و پاسخ به این سوال که کدامیک از متغیرهای مذکور، پیش بینی کننده بهتر مشکلات خواب نوپایان می باشد انجام گرفت. در پژوهش حاضر، 180 مادر دارای کودک نوپای 26-11 ماهه شرکت نمودند. پرسشن ...