عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 131

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این مطالعه مقایسه اثر مقابله‌درمانگری بر سلامت روان مادران کودکان عقب ‌ماندهذهنی با علت ژنتیکی و غیرژنتیکی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران دارای فرزند عقب مانده ذهنی ژنتیکی و غیر ژنتیکی مراجعه کننده به مرکز بهزیستی یزد در سال تحصیلی 89-1388 بود. سپس به صورت روش نمونه‌گیری در دسترس 40 نفر از مادران انتخاب و با گمارش داوطلبانه به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در مرحله پیش آزمون مادران به پرسشنامه ‌سلامت عمومی پاسخ دادند. اجرای آزمونها به صورت گروهی انجام گرفت. ...

مقدمه: تولد کودک کم شنوا در یک خانواده باعث آشفتگی و ناراحتی اعضای خانواده می شود. این مشکل کیفیت زندگی و بهزیستی والدین را تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی برنامه افزایش تاب آوری بر مولفه های کیفیت زندگی مادران دارای کودک کم شنوا انجام گرفت. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران کودکان کم شنوا منطقه 13 تهران بودند و اعضای نمونه از طریق نمونه گیری مبتنی بر هدف ...

عنوان : بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از اختلال رشد کودکان در مادران دارای کودک یک تا پنج سال مقدمه : اختلال رشد یکی از مشکلات شایع و مهم بهداشتی در دوران کودکی می باشد . پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرآموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از اختلال رشد کودکان درمادران دارای کودک یک تا پنج سال انجام شد . روش کار: در مرحله اول پووهش به صورت مقطعی –تحلیلی بر رروی 202 نفر از مادران دارای کودک یک تا پنج سال انج ...

شیوه نگرش مادران کودکان عقب مانده ذهنی نسبت به فرزند معلول ذهنیشان یکی از زمینه‌های مهم پژوهشی مربوط به مسائل قشر خاصی از کودکان استثنائی می‌باشد. هدف در این تحقیق ، مورد بررسی قرار دادن تفاوت شیوه نگرش مادران کودکان عقب مانده ذهنی خفیف در مقایسه با مادران کودکان عادی نسبت به فرزند عقب مانده ذهنیشان بوده و اینکه شیوه طردکننده مادران معلول ذهنی چه تاثیری در وضعیت تحصیلی ، مشکلات رفتاری می‌تواند داشته باشد و اینکه آیا جنسیت کودک عقب مانده ذهنی در شیوه نگرش مادرانشان تاثیری دارد ...

بیماری اتیسم دوران کودکی همیشه مورد توجه روانپزشکان ، متخصصین کودکان استثنایی و روان‌شناسان بوده است . هنگامی که کانر موضوع اتیسم را مطرح کرد براین باور بود که علت اصلی این بیماری مشکلات عاطفی و شخصیتی والدین بویژه مادران می‌باشد. در سالهای اخیر دیدگاههای جدیدی در مورد علت این بیماری ارائه شده است که تا اندازه‌ای نظریه علت شناسی کانر را مورد شک و تردید قرار می‌دهند. هدف از این تحقیق بررسی حالات نوروتیکی و درونگرایی مادران کودکان اتیستیکی و مقایسه آن با این حالات در مادران کود ...
نمایه ها:
اتیسم | 

در حال حاضر والدین کودکان با اختلال‌های طیف اتیسم به خصوص مادران این کودکان تحت تأثیر شرایط اجتماعی و اقتصادی و مشکلات فرزندشان در بسیاری از موارد توانایی لازم را در جهت برخورد با مشکلات و چالش‌ها نداشته و در معرض آسیب‌ها و مشکلات روانشناختی بسیاری قرار می‌گیرند. آموزش‌ مهارت‌های زندگی احساس کفایت، توانایی مؤثر بودن، غلبه کردن بر مشکل، توانایی برنامه‌ریزی و رفتار هدفمند و متناسب با مشکل را به وجود می‌آورد و باعث می‌شود در برخورد با مشکلات از راهبردهای شناختی مثبت برای تنظیم ه ...

با توجه به حیاتی بودن تشویق مادران به استفاده از شیر خود شناختن علل شکست شیردهی در مادران ایرانی لازم است و برای این منظور با مصاحبه های مختلف علل شکست شیردهی بررسی و نیز اثر داروی متو کلوپرامید را در افزایش جریان شیرمادران بررسی و تحقیق میشود. ...
نمایه ها:

خلاصه نتایج بدست آمده در مورد همسان همسری -1 مفهوم همسان همسری سنی بعنوان یک قاعده در جامعه ایرانی مصداق ندارد قاعده در این مورد برابری و همسانی نیست بلکه وجود فاصله سنی به نفع مرد است . -2 میل به همسان گزینی طبقاتی (منزلتی در مادران تهرانی شدیدتر است تا در دختران آنها. در حالیکه میل به همسان همسری تحصیلی در دختران قوی‌تر است تا در مادران آنها، مادران بیشتر به برتری تحصیلی شوهر -3 میل به همسان گزینی منزلتی بیشتر در دختران و مادران متعلق به خانواده‌های طبقات بالا و بسیار بالا ...
نمایه ها:
سن | 
انسان | 
تهران | 

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی دانش ، نگرش و عملکرد مادران کودکان نوپا در مورد تعلیم کنترل دفع در مراکز بهداشتی درمانی منطقه جنوب شهر تهران در سال 1372 انجام شده است . این تحقیق بر روی 88 مادر که حداقل دارای یک کودک نوپا بوده و در طول مدت پژوهش به مراکز بهداشتی درمانی منطقه جنوب شهر تهران مراجعه کرده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روشهای آماری توصیفی مثل فراوانی مطلق و نسبی و آمار استنباطی مثل آزمون کای دو ...