عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: ظهور و تثبیت اسلام در شبه جزیره عرب، مخاطبینش را در چند دسته بندی قرار داد: مسلمانان، مومنان، منافقان، اهل کتاب و مشرکان. در این میان، دو گروه مومنان و منافقان بصورت فراوان در فضای گفتمانی جامعه اسلامی مورد توجه قرار گرفتند و به مرور تأثیر تاریخی پر رنگ تری را نیز بر چهره جوامع اسلامی درج کردند. از همین رو، قرآن کریم توصیف و تبیین دقیقی نسبت به ایشان ارائه نموده است. این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که مومنان و منافقان در قرآن کریم، با چه ویژگی ها و خصوصیا ...
نمایه ها:
قرآن | 

چکیده رسالت پژوهش حاضر عبارت است از: شناخت جریانات مسلمین قبل و بعد از تشکیل حکومت نبوی در مدینه. نبی خاتم با تکیه بر دو جریان مهاجرین و انصار، موفق به تشکیل حکومت اسلامی در شهر مدینه شدند. مهم‌ترین ویژگی‌هایی را که قرآن برای مهاجرین برمی‌شمارد عبارت‌اند از؛ اخلاص. صبر و تحمل مشکلات. جهاد با مال و جان در راه خدا و...و همچنین مهم‌ترین ویژگی‌های انصار را، ایمان، نصرتِ مهاجرین از طریق اسکان آن‌ها و حتی ایثار مهاجرین بر خود و...ذکر کرده است. با این حال این دو جریان به خاطر برخی ...