عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 92

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه از واکنش زنجیره ای پلی مراز ‏‎(PCR)‎‏ در تشخیص لیشمانیوز جلدی به وسیله آغازگرهای اختصاصی بر روی ‏‎DNA‎‏ به دست آمده از بلوک های پارافینی نمونه های پوستی بیوپسی شده استفاده گردید. با این روش قسمتی از DNA کینتوپلاستی که حاوی 120 جفت باز می باشد تکثیر داده می شود و به وسیله الکتروفورزیس وجود DNA انگل بررسی می گردد. در تمام 32 بیماری که از نظر بالینی مشکوک به لیشمانیوز جلدی بوده و در بررسی میکروسکوپی جسم لیشمن مشاهده شده بود ‏‎PCR‎‏ مثبت گردید و از 29 بیماری که از ن ...

به دنبال اپیدمی لیشمانیوز جلدی نوع روستایی در اطراف شهر اردکان و نوع شهری در بعضی از محلات قدیمی شهر یزد، مطالعاتی طی سال های 78 -1377 در زمینه مخازن حیوانی این بیماری انجام گرفت. در روستاهای آلوده دهستان محمدیه ( اطراف شهر اردکان) جوندگان از نوع ‏‎(%42/2)Meriones libycus‎‏ و ‏‎(%57/8) Rhombomys opimus‎‏ فعالیت دارند. آلودگی لیشمانیوز این جوندگان به ترتیب 7/15% و 5/11% محاسبه گردید. ‏‎Leishmania major‎‏ به روش ‏‎RAPD-PCR‎‏ از گونه ‏‎M.libycus‎‏ برای اولین بار از منطقه تحت مط ...

لیشمانیوز پوستی یا سالک یکی از بیماریهای مهمی است که از قدیم در ایران شناخته شده و در حال حاضر کانونهای عمده ای از این بیماری در نقاط مختلف کشور وجود دارد. شهرستان مشهد که در شمال شرقی کشور قرار دارد یکی از کانونهای بومی بیماری می باشد و آلودگی به خصوص در نواحی حاشیه آن وجود دارد. این مطالعه به روش توصیفی به منظور بررسی شیوع لیشمانیوز جلدی از سالهای 1357 تا 1361 و 1376 تا 1380 در دو دوره 5 ساله، بر روی 2226 نفر از مراجعین به آزمایشگاه انگل شناسی بیمارستان قائم (عج) انجام شده ...

طی یک مطالعه تجربی بدون گروه کنترل، 48 بیمار با حداکثر دو ضایعهء لیشمانیوز جلدی نوع شهری (Lcishmania tropica) که به روشهای دیگر درمانی مقاوم بودند، به روش تزریق توام گلوکانتیم و تریامسینولون استانویید تحت درمان قرار گرفتند. طیف سنی بیماران از پنج تا 72 سال و میانگین سنی 14/5 سال و 85 درصد موارد ضایعه در صورت بود و 63 درصد بیماران زن بودند حداقل دو هفته بعد از قطع همه دمانها پنج جلسته درمان به فاصله یک هفته برای بمیاران در نظر گرفته شد. نتایج حاصله درمانی با معاینه کلینیکی و ب ...

اصولا لیشمانیوز در جهان برخلاف سایر بیماریهای عفونی رو به افزایش است . این بیماری در اکثر نقاط ایران بصورت آندمیک در کانون‌های شهری و روستایی وجود دارد. در سالهای اخیر موارد زیادی از لیشمانیوز جلدی در شهرستان آران و بیدگل مشاهده می‌شود. به منظور روشن شدن وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری، این تحقیق در منطقه جنوب شرق آران و بیدگل در سال 1377 صورت پذیرفت . ...

لیشمانیوز جلدی (سالک ) در اغلب نقاط استان اصفهان به صورت هیپراندمیک وجود دارد. هدف اصلی این مطالعه کارآزمایی واکسن کشته شده لیشمانیای ماژور پوستی در بالغین و کودکان بیشتر از 5 سال بود. مطالعه به صورت دو سوکور بود. 2901 داوطلب انتخاب شدند و در 2449 تزریق انجام گرفت این افراد به دو گروه تقسیم شدند به گروه اول واکسن لیشمانیا همراه با BOG تزریق شد و به گروه دوم واکسن لیشمانیا به تنهایی تزریق گردید بقیه داوطلبان بدون هیچگونه تزریقی به عنوان گروه شاهد پیگیری شدند در روزهای ...

بررسی اپیدمیولوژی برای هر بیمار که به صورت همه‌گیری در منطقه‌ای وجود دااشته باشد مقدماتی‌ترین و اصلی‌ترین کاری است که باید صورت گیرد. با توجه به تعداد نسبتا" زیاد بیماران مراجعه‌کننده ، درصد افراد مبتلا در شهرستان نامبرده بالا به نظر می‌رسد با توجه به اینکه مدتی از رخداد بیماری در منطقه می‌گذرد. هنوز گزارش موثقی از تمام جنبه‌های وضعیت بیماری منتشر نگردیده . لذا مطالعه جامعی برای تعیین ناقل ، مخزن بیماری - نوع بیماری و سابقه بیماری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. ...

بررسی اپیدمیولوژی برای هر بیمار که بصورت همه‌گیری در منطقه‌ای وجود داشته باشد مقدماتی‌ترین و اصلی‌ترین کاری است که باید صورت گیرد. با توجه به تعداد نسبتا زیاد بیماران مراجعه کننده ، درصد افراد مبتلا در شهرستان نامبرده بالا بنظر می‌رسد با توجه به اینکه مدتی از رخداد بیماری در منطقه می‌گذرد. هنوز گزارش موثقی از تمام جنبه‌های وضعیت بیماری منتشر نگردیده. لذا مطالعه جامعی برای تعیین ناقل ، مخزن بیماری - نوع بیماری و سابقه بیماری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد ...

چکیده ندارد.