عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 64

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

لیشمانیوز جلدی دومین بیماری مهم منتقله پس از مالاریا در ایران است. این بیماری به دو فرم لیشمانیوز جلدی شهری و لیشمانیوز جلدی روستایی درمناطق مختلف کشور وجود دارد. در سالهای اخیر یک کانون جدید بیماری لیشمانیوز جلدی روستایی با عامل لیشمانیا ماژور در شهرستان اردکان استان یزد استقرار یافته است. در سالهای 78-1377 بیماری در این کانون به صورت اپیدمی در آمد. به دلیل اهمیت بهداشتی مسئله و خطر بالای انتقال بیماری به سایر نقاط کشور که مستعد استقرار این بیماری هستند، مسئولین بهداشتی استا ...

با توجه به مشکلات، عوارض جانبی و عدم پاسخ مناسب به داروهای رایج در درمان سالک، لزوم یافتن درمان جایگزین خصوصا درمانهای موضعی ضروری بنظر می رسد.هدف: تعیین میزان اثر بخشی پارامومایسین موضعی پماد aromo - U بر روی لیشمانیوز جلدی ناشی از L.major در مدل موشی. روش اجرا: با تلقیح پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در قاعده دم موش های سفید کوچک آزمایشگاهی (outbred) و ایجاد ضایعه در آنها بعد از1 تا 3 ماه، موش های مورد نظر بطور تصادفی به سه گروه تحت مداخله درمان با Paromo - U و گروههای شاهد ...

تاکنون روش های مختلفی برای درمان لیشمانیوز جلدی حاد مورد استفاده قرار گرفته و مطالعات برون تنی و درون تنی، اثربخشی سولفات روی را در درمان سالک نشان داده است. در این کارآزمایی بالینی تصادفی و دوسویه کور در استان اصفهان که مربوط به نواحی اندمیک شناخته شده سالک با علت ‏‎L.major‎‏ است، 72 بیمار مبتلا به سالک که از شروع بیماری آنها کمتر از 8 هفته می گذشت با لحاظ کردن سایر معیارهای ورود و خروج از مطالعه و اخذ رضایت نامه به طور آگاهانه داخل طرح شدند . داوطلبان با تزریق داخل ضایعه یک ...

در پیشگیری از بیماری لیشمانیاز جلدی هر چند که اجرای لیشمانیزاسیون در مناطق آندمیک بیماری، نتایج خوبی داده است ولی محققان برآنند که با کشف واکسن مناسب معایب لیشمانیزاسیون مثل ایجاد زخم را نیز از میان بردارند . نتیجه ای که از این مطالعه گرفته شد این است که پماد پارومومایسین اثرات قابل توجهی در درمان فرمهای مختلف سالک داشته و با توجه به سهولت روش درمان و عوارض ناچیز آن این مطالعه افق بسیار روشنی را در درمان این بیماری برای گشوده است . اما نیاز به مطالعه وسیعتر در تعداد بیشتری از ...

در بررسی هایی که در سال 1373 در زمینه تعیین مخزن لیشمانیوز جلدی روستایی در غرب ایران انجام گرفت مشخص گردید که موش صحرایی رومبومیس اپیموس، مخزن اصلی لیشمانیوز جلدی روستایی وجود نداشته و در غیاب آن موش صحرایی تاتراایندیکا از خانواده ژربیلیده نقش خود را به عنوان مخزن اصلی لیشمانیوز جلدی روستایی ایقا می کند.
در این مطالعه جمعا 22 عدد تاتراایندیکا صید و از نظر آلودگی به آماستیگوت مورد آزمایش قرار گرفت که در نتیجه 2 مورد از آنها( 09/9%) به انگل لیشمانیا آلوده بودند.جدا سازی انگل ...

لیشمانیوز جلدی از مهمترین بیماری های انگلی مشترک بین انسان و حیوان در ایران است . این بیماری در سالهای اخیر به صورت یکی از مهمترین معضلات بهداشتی در نقاط مختلف استان یزد ، به ویژه در شهرستان اردکان در آمده است . مطالعات انجام شده در سالهای گذشته نشان دهنده استقرار یک کانون جدید لیشمانیوز جلدی روستایی ‏‎(ZCL)‎‏ با عامل ‏‎Leishmania Major‎‏، مخزن ‏‎Rhombomys‎‏ و ‏‎Meriones Libycus‎‏ و ناقل ‏‎Phlebotomus Papatasi‎‏ در این منطقه می باشد . با توجه به شیوع بسیار بالای بیماری در 2 ...

ایمنی سلولی نقش عمده ای در ایجاد مصونیت بر علیه لیشمانیوز جلدی ایفا می میکند . تست جلدی لیشمنین، از جمله آزمایشاتی است که ایمنی را نشان می دهد و معمولا با ایجاد مصونیت، این تست مثبت می گردد . در این تحقیق رابطه بین مثبت شدن و میزان سفتی محل تست (‏‎Induration‎‏) با طول مدت بیماری، مشکل کلینیکی، تعداد ضایعات، سن و جنس بیماران مورد بررسی قرار گرفته است . در 198 بیمار مبتلا به لیشمانیوز جلدی که برای مطالعه مراجعه کرده بودند قبل از هر گونه درمانی تست لیشمنین انجام گرفت . 4/90 (179 ...

لیشمانیوز یک مشکل بهداشتی در ایران و در اکثر کشورهای جهان محسوب می گردد و با وجود کوششهائیکه در زمینه کنترل این بیماری انجام گرفته است ولی به علت مشکلات فراوان فنی و اجرایی، در اغلب موارد نتایج حاصله مطلوب و رضایت بخش نبوده اند. در لیشمانیوز احشائی و مخاطی چنانچه مبتلایان درمان نشوند همواره در معرض خطر مرگ قرار خواهند داشت و در اشکال لیشمانیوز جلدی پس از بهبودی گهگاه با بجا گذاشتن آشکار وسیع در گونه و پیشانی، سبب زشتی چهره شده و ممکن است با مشکلات روانی برای شخص مبتلا (بخصوص ...
نمایه ها:
انسان | 
واکسن | 

این مطالعه از اول آبان 1377 تا آخر مهر 1378 و به منظور شناسایی و تعیین ویژگی های اپیدمیولوژیک این بیماری در شهرستان های دشتی و دشتستان از این استان انجام شد. بدین منظور در 14 روستای این دو شهرستان تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی ( 14-7 ساله) و نیز کل جمعیت این روستاها مورد مطالعه قرار گرفتند. در مورد تمام افراد مورد مطالعه اطلاعات لازم در پرسشنامه ای ثبت شده و همگی آنها از نظر وجود زخم حاد یا جای زخم سالک مورد معاینه قرار گرفتند. اطلاعات حاصله با استفاده از نرم افزار ‏‎EPI-inf ...