عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 113

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هر یک از مکاتب و ایدئولوژی ها آرمان هایی را به عنوان هدف تربیت زندگی انسان ها و جوامع خود به تصویر کشیده اند. از جمله ی این مکاتب اسلام و لیبرالیسم است. لیبرالیسم، به عنوان یک مکتب سیاسی در بردارنده ی مجموعه روش ها و ایدئولوژی هایی است که برای کیفیّت زندگی خوب، رفاه مادی و بستر سازی برای آزادی بیشتر را در نظر می گیرد. در حالی که در مکتب اسلام، حیات طیّبه هدف غایی انسان و زندگی آرمانی آن است و از نظر قرآن کیفیّت زندگی خوب یعنی تأمین گزینه هایی که جامعه را به حیات طیّبه برساند ...

چکیده حقوق کیفری اسلام در دوران معاصر و در مواجهه با مکاتبی همانند حقوق کیفری لیبرالیسم با دو چالش مهمّ مواجه است. چالش اوّل در زمینه بعضی از جرم انگاریهای ثابت و لایتغیر با موضوع ارزشهای معنوی- الهی(جرایم حدّی) است که در نقطه مقابل از نظر لیبرالیسم، اباحه آنها نماد انسانیت و پیشرفت محسوب می گردد. چالش دوم در مورد مجازاتهای بدنی (سالب حیات، نقص عضو و شلاق) است که ناقض حقوق بنیادین و کرامت انسانی تلقی می گردد. در این راستا، تدقیق و تعمق در مبانی انسان شناختی حقوق کیفری اسلام ...

برخی از لیبرالیسم به عنوان «نظریه مدرن تمدن غرب» و به تعبیر دیگر «پارادایم عملی» در تمدن غرب در دوران معاصر اسم می برند. این اندیشه به کشورهای دیگر از جمله ایران به صورت واقعی و یا وارونه سرایت کرده است. برخی با آن همراه شدند و آنرا پذیرفتند و برخی با آن مقابله کردند و آنرا طرد و رد و یا نقد کردند. تبلور همراه‌کنندگان در ابتدای ورود، از لحاظ شکلی در اهمیت‌دادن به قانون و مشتقات آن مثل قانون اساسی و «پارلمان»، برابری، مساوات،تحقق حق رأی سیاسی، محدودکردن قدرت پادشاه و... بود و ...

اخلاق در مباحث رفاهی موضوعی است که علی‌رغم اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، کاوشی در مفهوم اخلاق رفاه، بررسی، مقایسه و تحلیلِ سه مفهوم اخلاقیِ آزادی، مسئولیت و نوع‌دوستی در بین آراء اندیشمندانِ دو مکتب لیبرالیسم و دولت رفاه می‌باشد. در این پژوهش، نظریه‌ی آمارتیا کومارسن به عنوان نمونه‌ای آرمانی در مقوله‌ی‌ اخلاق رفاه در نظر گرفته شده است، به همین منظور در فصل دوم و پس از درآمدی به مقوله‌ی اخلاق، نظریه‌ی آمارتیاسن به طور مفصل مورد بررسی و تدقیق قرار دا ...

از آنجا که دوام و قوام جوامع بشری به فرهنگ و استحکام فرهنگ، به ارزش‌های رایج در هر جامعه وابسته است؛ مطالعه ارزشها و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها، می‌تواند گام مهمی ‌در بقای جوامع و تمدنها باشد. بر این اساس، اولین هدف این پژوهش که از نوع پژوهش‌های کیفی است، بررسی تطبیقی مقوله‌ی ارزش‌ها در دو مکتب مهم جهان امروز یعنی اسلام و لیبرالیسم است تا در سایه این بررسی تطبیقی، درک بهتری از عمق و اعتبار ارزشهای اسلامی‌حاصل گردد. در چنین وضعیتی است که استنتاج برخی اهداف و اصول برای تربیت اخل ...

اتحادیه اروپا هم اکنون به عنوان یکی از بازیگران مهم بین المللی در عرصه اقتصاد و سیاست مطرح است و این امر، بر ضرورت دقت و توجه ما در شناخت این اتحادیه می افزاید. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نظری روند همگرایی اروپا در دوران پس از جنگ جهانی دوم است. این پژوهش این فرضیه را بیان می دارد که استفاده از نظریات لیبرالیسم و سازه انگاری در کنار یکدیگر به عنوان مکمل، تحلیلی جامع از روند همگرایی اروپایی ارائه می دهد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی به این نتیجه دست یافته است ک ...

مکتب لیبرالیسم که در عصر روشنگری (مدرن) به وجود آمده است، در قرن بیستم فراز و نشیب های بسیاری را تجربه کرد. و پس از فروپاشی ایدئولوژی کمونیسم در دهه 90 میلادی سلطه بی چون و چرای خود را بر جهان ایدئولوژی ها گستراند. اما با ورود به عصر پست مدرن و با زیر سوال رفتن فراروایت ها، ایدئولوژی لیبرالیسم مانند دیگر ایدئولوژی های دیگر موجود درجهان به نقد کشیده شد و با نظریه هایی همچون پایان تاریخ و پایان ایدئولوژی، موجودیت ایدئولوگ خود را تغییر داده و به یک تفکر جهانی تبدیل شد. اما با ای ...

در این پژوهش به نظام الگوسازی لیبرالیسم فرهنگی به عنوان پیش‌قراول نفوذ لیبرال دمکراسی در سایر فرهنگ‌ها و زمینه‌ساز استیلای سیاسی و اقتصادی بر جوامع، نگاهی نقّادانه شده است. مبنای نقد، دیدگاه‌های مطرح در نظام الگوسازی فرهنگی اسلام ناب است که در عصر حاضر، یک‌تنه در مقابل زیاده‌خواهی مستکبران غربی ایستاده است. پس از شناسایی مبانی و اصولی که لیبرالیسم فرهنگی بر پایۀ آنها شکل می‌گیرد؛ روند کلی تشکیل یک تفکر فرهنگی غالب به عنوان فرهنگی که داعیۀ تمدن‌سازی بر پایۀ لیبرال دمکراسی را د ...

جان راولز بواسطه‌ی نخستین اثرش با عنوان نظریه‌ای در باب عدالت، انقلابی در فلسفه سیاسی معاصر پدید آورد. نظریه‌ای در باب عدالت آغازگر بحثهای زیادی در حوزه‌های سیاست، اقتصاد، اخلاق و حقوق بود به طوری که در عرض کمتر از ده سال الهام‌بخش کتاب‌ها و مقاله‌های متعددی در این حوزه‌ها شد. راولز نظریه خود را با تعقیب روند انتقادات و تأمل در جهان در حال تغییر به روز می‌کرد. در راستای نظریه‌ای در باب عدالت ایده‌های تازه‌ای که در مقاله‌های مهم به بلوغ رسیده بودند در نهایت با اثری تحت عنوان ل ...