عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هم‌کشتی با سلول‌های سوماتیک، یک وسیله سودمند برای بهبود تکوین جنین محسوب می‌شود. برخی از پژوهشگران معتقدند سلول‌های Feeder در سیستم هم‌کشتی، تاثیرات خود را از طریق ترشح فاکتورهای امبریوتروفیک اعمال می‌کنند. معمولا برای تهیه سیستم هم‌کشتی، سلول سوماتیک بر روی پلاستیک کشت شده، جنین مورد مطالعه روی آن قرار می‌گیرد. نظر به این که سلول‌های کشت یافته بر روی پلاستیک، خصوصیات مرفولوژیک و نیز عملکرد متمایز خود را از دست داده، غیرقطبی می‌شوند، در تحقیق حاضر بر آن شدیم تا با قطبی کردن س ...
 
استفاده از کشت همزمان سلولهای اپی تلیال لوله رحم با جنین، یکی از راههای تسهیل بررسی تکامل جنین در محیط آزمایشگاه می باشد؛ ولی فقدان محیطی مناسب برای تکامل جنین و سلولهای اپی تلیال لوله رحم از مشکلات این روش است. در این مطالعه اثرات محیط های مختلف کشت بر روی سلولهای اپی تلیال لوله رحم و تکامل جنین بررسی شده است. سلولهای لوله رحم از 19 زن زیر 40 سال با سابقه باروری و بدون داشتن ضایعه پاتولوژیک لوله رحم به طریق هیسترکتومی کامل شکمی تهیه گردید. سلولهای غنی از اپی تلیال لوله رحم ب ...
نمایه ها:
اثر | 
جنین | 
حیوان | 
تکامل | 

عنوان مطالعه ، بررسی و ثبت گزارش با روش ‏‎ICD‎‏ نمونه های مربوط به لوله رحم و پانکراس که طی 20 سال (1379-1360 ) به وسیله دکتر منصور جمالی زواره ای در 4 مرکز دانشگاهی یزد-علوم پزشکی تهران-علوم پزشکی ایران و دانشگاه شاهد گزارش گردیده است، با استفاده از فایل خصوصی نامبرده می باشد. نتایج: 1-از بین کل نمونه های مربوط به لوله های رحمی، بیشترین فراوانی نمونه های پاتولوژی مربوط به دهه سنی چهارم می باشد.2-از مجموع نمونه های مربوط به لوله های رحمی ، از لحاظ توزیع جغرافیایی محل تولد-بیش ...

بستن لاپاراسکوپیک لوله های رحمی به روش رینگ دارای عوارض زودرس و دیررس بالنسبه بیشتری از روش کواکولاسیون و فیلیشی کلیپ می باشد و استفاده از کواکولاسیون دو قطبی با لاپاراسکوپ تک پورت هم میتواند سریعترین روش عمل از میان سه روش فوق باشد . ...

پژوهش حاضر به بررسی اثرات مصرف روغن ماهی بر لوله های رحمی خرگوشهای نوزادی پرداخته است که مادران آنها در طی دوران بارداری با رژیم مذکور تغذیه شده اند. از آنجایی که تغذیه مادران باردار جهت رشد و نمو و پرورش فرزندانی سالم و با نشاط از اهمیت فراوانی برخوردار است و الگوی کامل و جامعی که تمام نیازهای تغذیه ای مادر و جنین را در دوران بارداری برآورده سازد، هنوز در دسترس نیست. لذا بررسیهای فراوانی در جهت نیل به این هدف صورت پذیرفته و نتایج بسیار ارزنده ای نیز در برداشته است. یکی از مه ...

چکیده ندارد.

هیستروسالپنگوگرافی تنها اقدام پرتونگاری است که معمولا" در ارزیابی مقدماتی زنان نابارور به کار می‌رود. هیستروسالپنگوگرافی برای ارزیابی ساختار رحم و باز بودن لوله‌های فالوپ و همچنین در مرحله پرولیفراتیو دوره عادت ماهانه مورد استفاده قار می‌گیرد. این مقاله به بحث درباره ابزار، تکنیک‌ها و مشکلات هیستروسالپنگوگرافی و کاربرد سالپنوگرافی انتخابی به عنوان یک وسیله تشخیصی و درمانی می‌پردازد. ...