عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سندروم لهجه‌ی بیگانه پدیده‌‌‌ی نادری است که در نتیجه‌ی وجود اختلال در گفتار حرکتی یا به‌عبارتی حرکت دهنده‌ی اندام‌های گفتاری ایجاد می‌شود. در اثر این اختلال فرد با لهجه‌ای شروع به صحبت کردن می‌کند که به‌وضوح با لهجه‌ای که با آن رشد کرده و بکار می‌برده تفاوت می‌کند و به سبب این امر توسط افراد جامعه‌ی زبانی خود خارجی و بیگانه بنظر می‌آید. در این تحقیق که اولین نمونه‌ی این سندروم در زبان فارسی گزارش می‌شود، بیمار مورد بررسی مرد، 40 ساله، راست‌دست و کاربر بومی لهجه‌های مشهدی و فا ...

پژوهش حاضر تلاشی در جهت بررسی روابط ‌معنایی در واژگان‌ یزدی به‌شمار می‌آید. نگارنده با درنظرگیری اهمیت مسئله روابط‌‌‌معنایی در نظام‌ معنایی زبان (میان‌ واژگان) و کمبود مطالعات صورت گرفته بر روی واژگان اقدام به بررسی روابط معنایی در واژگان یزدی و تعیین شبکه‌ی این گونه نموده‌است. بدین منظور از واژه‌های موجود در واژه-نامه‌یزدی (افشار، 1382) ، واژه‌ها و گویش‌های یزدی (حاتمی‌زاده، 1383) و ده کتاب و فرهنگ مرتبط با شهریزد بهره گرفته شده است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده ...

گویش بهدینان که به دری زرتشتی یا گبری نیز مشهور است، زبان ویژه ی زرتشتیان ایران است که این اقلیت بیشتر در استانهای یزد و کرمان و روستاهای اطراف زندگی می کنند و به این گویش سخن می گویند. این زبان به لحاظ جفرافیایی از گویش های مرکزی ایران و به لحاظ تاریخی از جمله زبانهای شمال غربی است. پژوهش حاضر تلاشی در جهت ارائه توصیفی جامع در سطوح مختلف واجی، واژی و نحو از گویش بهدینانی یزد به شمار می آید. قلمرو مکانی این گویش شهر یزد می باشد. ذکر شهر یزد بدین سبب ضروری است که این گویش دارا ...