عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 107

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

میزان آسیب های کروموزومی القا شده به وسیله پرتوهای یونساز، معیاری برای بررسی حساسیت پرتویی و استعداد ابتلا به سرطان محسوب می گردد. به منظور بررسی این حساسیت پرتویی، واکنش سیتوژنتیک لنفوسیت های 30 بیمار مبتلا به سرطان پستان - قبل از رادیوتراپی و شیمی درمانی - نسبت به تابش سه گری اشعه گاما با 30 فرد شاهد سالم مقایسه شد. شمارش میکرونوکلئی در هزار لنفوسیت دو هسته ای نشان داد که متوسط تعداد میکرونوکلئی زمینه و تصحیح شده - پس از پرتودهی و کسر میکرونوکلئی زمینه - در بیماران بالاتر ا ...

خردل گوگردی (HD) ماده ای دارای خاصیت آلکیله کنندگی و موتاژنیک است. این ماده به شکل گسترده در جنگ بین ایران و عراق به کار رفت. مطالعه حاضر اثر این ماده را بر روی فرکانس تبادلات کروماتیدهای خواهری در لنفوسیت های خون محیطی مصدومان شدید شیمیایی بررسی می کند. ...

مقدمه: AgRP یا پروتئین وابسته به آگوتی یک نروپپتاید اشتها آور است که موثر در رفتار دریافت غذا، انتخاب غذا، تنظیم وزن، هموستاز انرژی و چاقی می باشد و سطح آن هنگام روزه داری، هیپوگلیسیمی(کم قندی) و چاقی بالا می رود. هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای و تمرین هوازی بر بیان ژن AgRP لنفوسیت‌ زنان جوان تمرین کرده می باشد. روش تحقیق: 24 زن تمرین کرده به طور داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه کنترل (8 نفر)، هوازی (8 نفر) و مقاومتی دایره ای (8 نف ...

اسکلروز مولتیپل بیماری التهابی و مزمن سیستم عصبی مرکزی است. در این بیماری سد خونی- مغزی از بین می رود و در نتیجه ماکروفاژها و لنفوسیتها به سیستم عصبی مرکزی راه می یابند و باعث دمیلینه شدن اعصاب می شوند و به دنبال آن در عملکرد نورون ها اختلال ایجاد می شود. با توجه به این که لنفوسیت های تی در پاتوژنز ام اس از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و از آن جا که فرضیه دخالت اسپیروکت ها در بروز بیماری ام اس به علت شباهت فراوان بین علائم کلینیکی و پاتوژنز بیماری لایم بولیایی و ام اس از دی ...

هاپیترمی اصطلاح خاصی است که به افزایش دمای بدن در حدی بالاتر از سطوح عادی آن اطلاق می‌شود. تحقیقات زیادی در زمینه کاربرد هاپیرترمی همراه با داروهای شیمی‌درمانی و پرتوهای یون‌ساز در درمان بیماری سرطان انجام شده است . چون پرتوهای یون‌ساز و داروهای شیمی‌درمانی علاوه بر تخریب بافتهای سرطانی به بافتهای سالم نیز آسیب می‌رسانند، استفاده از روشهای غیر تهاجمی مانند هاپیرترمی به عنوان یک روش درمانی مکمل در درمان تومورها سودمند به نظر می‌رسد. در تحقیق حاضر اثر هاپیرترمی بر آسیبهای کرومو ...

در این مطالعه اثر سیتوژنتیک امواج فراصوتی درمانی پیوسته با فرکانس ‏‎1MHz‎‏ و توان های 5/0، 1 و 5/1 وات بر لنفوسیت های تحریک نشده انسان مورد بررسی قرار گرفت. لنفوسیت های نمونه خون هپارینه با استفاده از محیط جداکننده فایکول هایپاک جداسازی شد و سپس تحت تاثیر امواج فراصوتی قرار گرفت. نمونه های تابش دیده در محیط ‏‎RPMI 1640‎‏ کشت داده شد و سلول بافیتوهما گلوتینین تحریک شدند و با استفاده از سیتوکلازین ‏‎B‎‏ سلولهای دو هسته ای در مرحله سیتوکیناز متوقف گردیدند. برای هر نمونه فراوانی ...

بدن انسان از ابتدای تولد در معرض ترکیبات اکسیدان و رادیکال های آزاد قرار می گیرد. این ترکیبات به شدت فعال بوده و با مولکولهای حیاتی واکنش می دهند. در داخل بدن موجودات زنده جهت مقابله با تهاجم ترکیبات اکسید کننده سیستم دفاعی بیولوژیک آنتی اکسیدانی وجود دارد. ترکیبات فعال اکسیژن در سلول های سیستم ایمنی، همانند دیگر سلول ها، به عنوان بخشی از متابولیسم طبیعی سلول و نیز در بعضی از این سلول ها بعنوان قسمتی از فعالیت اختصاصی آنها (مانند فاگوسیتوز) بوجود می آیند. آنتی اکسیدان ها با م ...

مقدمه: رزیستین، یک هورمون مترشحه از بافت چربی است که نقش مهمی را در تنظیم هموستاز انرژی و متابولیسم ایفا می‏کند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تمرین هوازی منظم بر بیان ژن رزیستین لنفوسیت زنان جوان تمرین کرده بود. روش تحقیق: 20 زن جوان بسکتبالیست (عضو لیگ استان) شهر مشهد که سابقه تمرینی 4 سال تمرین مداوم داشتند بطور تصادفی انتخاب و به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 8 هفته و چهارجلسه در هفته با شدت80-70 درصد ضربان قلب بیشینه تمرینات هوازی را اجرا کردند . ا ...

گیاه انگلی افتیمون با نام علمی cuscuta متعلق به خانواده Cuscutaceae می‌باشد. گونه‌های این جنس انگلی فاقد ریشه بوده و برای به دست‌آوردن آب ، موادغذائی و کربوهیدرات‌ها وابسته به گیاه میزبان هستند. گونه‌های مختلف جنس کاسکوتا محصولات زراعی، گیاهان زینتی، سبزیجات و علف‌های هرز را در سراسر دنیا مورد حمله قرار می‌دهند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه میزبان‌های اصلی کاسکوتا در ایران (خارشتر، ریحان، همیشه‌بهار و مو) و انگل موجود بر آن‌ها و نیز اثر آن‌ها بر رشد وتکثیر سلول‌های لنفوسیت ان ...