عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش یک تحقیق نیمه تجربی است که هدف کلی آن تعیین تاثیر لمس درمانی در تسکین درد کولیکی شیرخواران مراجعه کننده به مطب‌های خصوصی اطفال شهر تهران در سال 1374 می‌باشد. در این تحقیق جامعه پژوهش را شیرخواران 2-11 هفته مبتلا به دردهای کولیکی مراجعه کننده به مطب‌های خصوصی اطفال شهر تهران در سال 1374 تشکیل می‌دهد که دارای کلیه مشخصات تعیین شده برای واحدهای پژوهش می‌باشند و نمونه‌های پژوهش 78 نفر از شیرخواران فوق بوده‌اند که بطور تصادفی از جامعه پژوهش انتخاب گردیده و به طور مساوی د ...
نمایه ها:
1374 | 
کولیک | 
درد | 
نوزاد | 
تهران | 

کودک در سالهای ابتدایی زندگی نسبت به بیماری و بستری شدن در بیمارستان آسیب پذیری داشته و در این رابطه استرس زیادی را تجربه می کند که باعث تاثیر بر اعمال حیاتی کودک می شود. از روشهای کاهش استرس در کودکان استفاده از ابزارهای ارتباط غیرکلامی مانند لمس می باشد. براین اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر لمس درمانی بر اعمال حیاتی کودکان بستری در بیمارستان افشار یزد صورت گرفته است. این پژوهش یک کارآزمایی بالینی بوده و نمونه های پژوهش شامل 32 کودک نوپای مبتلا به گاستروآنتریت بوده اند ک ...

تهوع و استفراغ شایع ترین، بدترین و پردردسر ترین عوارض ناشی از شیمی درمانی است که توسط 70-80% بیماران تجربه می شود. کنترل و تخفیف این دو عارضه یکی از وظایف پرستاران انکولوژی می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه لمس درمانی بر میزان تهوع و استفراغ زنان مبتلا به سرطان سینه تحت شیمی درمانی انجام گرفت. این پژوهش یک کارآزمایی بالینی در سال 1391-92، یک سو کور، مشتمل بر 3 گروه کنترل، پلاسبو و آزمون با حجم نمونه 108 نفر(36 نفر در هر گروه) می باشد. مداخله مورد نظر به کارگیری ...

پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی است که به منظور بررسی تاثیر لمس درمانی بر میزان تنیدگی نوپایان بستری در بخشهای کودکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد، انجام شده است . در این تحقیق جامعه پژوهش شامل نوپایان مبتلا به گاستروانتریت متوسط است که در بخشهای اطفال بیمارستان افشار وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بستری بوده‌اند، نمونه‌های پژوهش تعداد 32 تن از نوپایان فوق بوده‌اند که از طریق نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش ...

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی است که به منظور بررسی تاثیر لمس درمانی قبل از تزریق وریدی بر میران اضطراب کودکان سن مدرسه در سال 1378 در مرکز آموزششی درمانی علی‌اصغر (ع) شهر بوشهر انجام گرفته است و هدف آن تعیین تاثیر لمس درمانی بر میزان اضطراب کودکان سن مدرسه می‌باشد. این مطالعه بین سه گروه مورد، پلاسبو و شاهد انجام گرفت که در طی پژوهش 60 کودک سن مدرسه به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی و در دسترس با توجه به مشخصات نمونه (سن، جنس و ...) مورد مطالعه قرار گرفت ...
نمایه ها:
کودک | 
بوشهر | 

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر دو روش درمانی (لمس درمانی - و فیزیوتراپی) در کاهش کمر درد در شیراز انجام گردیده. نتایج حاصل نشان دهنده است که لمس درمانی اثر مشابه با فیزیوتراپی در کاهش درد بیمار بلافاصله پس از درمان داشته است . ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
نوزاد | 
کودک | 
یزد | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
لمس | 

چکیده ندارد.